fbpx


Gap

Globus 60x60Definition af Gap

Et brud mellem to kurser på en graf, som forekommer, når kursen på en aktie laver en skarp bevægelse enten op eller ned, hvor der ingen handel foregår imellem. Gaps forekommer ofte på grund af en offentliggørelse af regnskab, en ændring i en analytikers mening eller andre former for nyheder.

eksempel på et gap på en graf

IE 60x60InvestEd forklarer Gap

Ovenfor er to eksempler på et gap. Bemærk, at aktien lukker handelssessionen før det første gap i kurs 50 og åbner den næste handelsdag ved 46 uden nogen handel mellem de to kurser. Gaps er en normal hændelse på alle finansmarkeder. Dog ses de sjældnere på valutamarkedet, da det er utroligt likvidt og holder åbent 24 timer om dagen.

Gearing

Globus 60x60Definition af Gearing

Inden for finans bruges begrebet gearing særligt i to sammenhænge:

  • Investering: Når man gearer sin investering vil handelsplatformen/brokeren deponere et beløb af traderens saldo så længe handlen er i gang. Det gør traderen/investoren i stand til at handle for et større beløb, end han/hun reelt er i besiddelse af. Dette gøres ofte ved hjælp af såkaldte CFD-kontrakter, der handles på handelsplatforme specialiseret i dette. For eksempel handelsplatformen Markets.

    Hvis man for eksempel har købt aktier for 10.000 kroner til kurs 100, og kursen dernæst stiger til 106 i løbet af de næste dage, så vil man have tjent 6% af 10.000 kroner, det vil sige 600 kroner. En CFD-kontrakt er derimod et papir, der afspejler en given akties kursudvikling. En sådan CFD-kontrakt kan man geare, så man for eksempel ”satser” 15 gange aktiens bevægelse. Med en gearing på 15 gange vil en kursændring på 6% dermed pludselig betyde en gevinst på omkring 90%. Dette gælder naturligvis også med omvendt fortegn, hvis kursen går imod investoren. Læs om handelsplatformen Markets her.

  • Fundamentalt virksomhedsøkonomi: Her er gearing forholdet mellem gæld og egenkapital. Niveauet af en virksomheds/persons gæld i forhold til dens/hans/hendes egenkapital, ofte i procent. Gearing udtrykker en virksomheds gældsætningsgrad og viser omfanget af, hvorvidt driften er betalt af låneudbyderne eller aktionærerne.

Gearing kan også referere til forholdet mellem en virksomheds aktiekurs og prisen på dens warranter.

Gearing kan måles via nogle nøgletal inklusiv debt-to-equity ratio (gæld/egenkapital værdi), egenkapitalandelen og ydelsesforholdet. Det passende niveau gearing skal ligge på afhænger af industrien, som virksomheden befinder sig i og dens konkurrenters gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Gearing

En gearing på for eksempel 70% viser, at en virksomheds gæld udgør 70% af dens egenkapital. Er det for meget? Dette afhænger af industrien, hvor virksomheden opererer. En gearing på 70% ville sikkert være fint for en forsyningsvirksomhed, men det ville måske være alt for meget for en teknologivirksomhed.

Generelt vil en virksomhed med høj gearing være mere sårbar over for kriser. Det er fordi, virksomheden skal betale renter af sin gæld, og det skal den gøre igennem dens pengestrøm, hvilken måske bliver meget lavere på grund af økonomiske nedture.

Omvendt kan gæld virke fint i gode tider, siden al den ekstra pengestrøm, der er tilbage efter betaling af renter går til aktionærerne.

Glidende gennemsnit

Globus 60x60Definition af Glidende gennemsnit

En meget brugt indikator i teknisk analyse, der hjælper med at udglatte prisbevægelser ved at filtrere ”støjen” fra tilfældige prissvingninger. Et glidende gennemsnit er en trendfølgende indikator, fordi den er baseret på tidligere kurser. De to basale og mest brugte glidende gennemsnit er simpelt glidende gennemsnit (SMA), som er et simpelt gennemsnit af et værdipapir over et bestemt antal tidsperioder og eksponentielt glidende gennemsnit (EMA), hvilket giver en større vægt til de senere kurser. De mest almindelige grunde til at bruge glidende gennemsnit er for at identificere retningen af trenden og bestemme støtte- og modstandsniveauer. Mens glidende gennemsnit er brugbare i sig selv, skaber de også fundamentet i andre indikatorer såsom MACD.

IE 60x60InvestEd forklarer Glidende gennemsnit

Som et eksempel på SMA, antag da et værdipapir med følgende lukkekurser over 15 dage:

Uge 1 (5 dage) – 20, 22, 24, 25, 23

Uge 2 (5 dage) – 26, 28, 26, 29, 27

Uge 3 (5 dage) – 28, 30, 27, 29, 28

Et 10-dages glidende gennemsnit udligner lukkekurserne for de første 10 dage som det første datapunkt. Det næste datapunkt ville tage den tidligste kurs og lægge sammen med kursen på dag 11 og derefter tage gennemsnittet som vist nedenfor.

Sådan virker glidende gennemsnit

Glidende gennemsnit er forsinket efter de nuværende prisbevægelser, fordi de er baseret på tidligere priser; jo længere tidsperioden for glidende gennemsnit er, jo større forsinkelse. Glidende gennemsnit med kortere tidsperioder bruges af kortsigtede investorer, hvor de med længere tidsperioder mest bruges af langsigtede investorer. Det 200-dages glidende gennemsnit bruges flittigt af investorer og tradere, da brud igennem denne linje ofte bliver set som vigtige handelssignaler.

image_pdfimage_print

Invested.dk