Gearing

Globus 60x60Definition af Gearing

Inden for finans bruges begrebet gearing særligt i to sammenhænge:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

  • Investering: Når man gearer sin investering vil handelsplatformen/brokeren deponere et beløb af traderens saldo så længe handlen er i gang. Det gør traderen/investoren i stand til at handle for et større beløb, end han/hun reelt er i besiddelse af. Dette gøres ofte ved hjælp af såkaldte CFD-kontrakter, der handles på handelsplatforme specialiseret i dette. For eksempel handelsplatformen Markets.

    Hvis man for eksempel har købt aktier for 10.000 kroner til kurs 100, og kursen dernæst stiger til 106 i løbet af de næste dage, så vil man have tjent 6% af 10.000 kroner, det vil sige 600 kroner. En CFD-kontrakt er derimod et papir, der afspejler en given akties kursudvikling. En sådan CFD-kontrakt kan man geare, så man for eksempel ”satser” 15 gange aktiens bevægelse. Med en gearing på 15 gange vil en kursændring på 6% dermed pludselig betyde en gevinst på omkring 90%. Dette gælder naturligvis også med omvendt fortegn, hvis kursen går imod investoren. Læs om handelsplatformen Markets her.
  • Fundamentalt virksomhedsøkonomi: Her er gearing forholdet mellem gæld og egenkapital. Niveauet af en virksomheds/persons gæld i forhold til dens/hans/hendes egenkapital, ofte i procent. Gearing udtrykker en virksomheds gældsætningsgrad og viser omfanget af, hvorvidt driften er betalt af låneudbyderne eller aktionærerne.

Gearing kan også referere til forholdet mellem en virksomheds aktiekurs og prisen på dens warranter.

Gearing kan måles via nogle nøgletal inklusiv debt-to-equity ratio (gæld/egenkapital værdi), egenkapitalandelen og ydelsesforholdet. Det passende niveau gearing skal ligge på afhænger af industrien, som virksomheden befinder sig i og dens konkurrenters gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Gearing

En gearing på for eksempel 70% viser, at en virksomheds gæld udgør 70% af dens egenkapital. Er det for meget? Dette afhænger af industrien, hvor virksomheden opererer. En gearing på 70% ville sikkert være fint for en forsyningsvirksomhed, men det ville måske være alt for meget for en teknologivirksomhed.

Generelt vil en virksomhed med høj gearing være mere sårbar over for kriser. Det er fordi, virksomheden skal betale renter af sin gæld, og det skal den gøre igennem dens pengestrøm, hvilken måske bliver meget lavere på grund af økonomiske nedture.

Omvendt kan gæld virke fint i gode tider, siden al den ekstra pengestrøm, der er tilbage efter betaling af renter går til aktionærerne.

Invested.dk