Kategori: Optioner


Omsætningsnulpunkt – nulresultat – nulpunkt

Globus 60x60Definition af Omsætningsnulpunkt – nulresultat – nulpunkt

(I) Er generelt det punkt, hvor gevinst udligner tab.

(II) Er i optioner den markedskurs, som en aktie skal nå til, før optionskøberen undgår tab, hvis han/hun udnytter optionen. For en call option er det strikekursen plus den betalte præmie. For en put option er det strikekursen minus den betalte præmie.

Også kendt som ”udligning”.

IE 60x60InvestEd forklarer Omsætningsnulpunkt – nulresultat – nulpunkt

For forretninger er det at nå et nulresultat det første store skridt mod rentabilitet.

Option

Globus 60x60Definition af Option

Et finansielt derivat der repræsenterer en kontrakt, som bliver solgt af optionsudstederen til optionsholderen. Kontrakten giver køberen rettigheden (men ikke kravet) til at købe (call) eller sælge (put) et værdipapir eller andet finansielt aktiv til en fastsat pris (strikekurs/aftalekurs) igennem en bestemt periode eller på en specifik dato (udnyttelsesdato).

Call optioner giver muligheden for at købe til en bestemt kurs, så køberen vil gerne have, at prisen på det underliggende værdipapir (aktien) stiger.

Put optioner giver muligheden for at sælge til en bestemt pris, så køberen vil gerne have, at aktien falder.

IE 60x60InvestEd forklarer Option

Optioner er ekstremt alsidige værdipapirer, der kan bruges på mange måder. Tradere bruger optioner til at spekulere, hvilket er en relativt risikabel praksis, hvor risikoafdækkende investorer bruger optioner til at reducere risikoen ved at holde et aktiv.

Når vi snakker spekulation, har optionskøbere og udstedere modstridende syn omkring udsigten af det underliggende værdipapirs præstation.

Fordi en optionsudsteder for eksempel bliver nødt til at levere de underliggende aktier, hvis aktiekursen skulle overskride strikekursen, tror pågældende, at den underliggende akties kurs vil falde i forhold til strikekursen igennem optionens livsperiode, da det er sådan han eller hun vil høste maksimal profit.

Det fuldstændigt omvendte er tilfældet med optionskøberen. Køberen tror at den underliggende aktie vil stige, fordi hvis det sker, vil køberen kunne købe aktien til en lavere pris og sælge den med gevinst.

Out-of-the-money

Globus 60x60Definition af Out-of-the-money

En call option med en strikekurs der ligger højere end markedskursen på det underliggende aktiv, eller en put option med en strikekurs der ligger lavere end markedskursen på det underliggende aktiv. En out-of-the-money option har ingen indre værdi men indeholder kun ydre værdi og tidsværdi. Som resultat vil værdien af en out-of-the-money option formindske hurtigt med tiden, som optionen kommer tættere på sin udløbsdato.

IE 60x60InvestEd forklarer Out-of-the-money

Antag for eksempel, at en aktie handles til 10 kr. For en sådan aktie vil call optionen med en strikekurs på over 10 kr. være en out-of-the-money option, mens put optionen med en strikekurs på under 10 kr. ville være out-of-the-money. Out-of-the-money optioner er meget billigere end in-the-money optioner.

I tilfælde af at en aktie handles til 30 kr., vil en en-måneds call option med en 29 kr. strikekurs måske handles til 1,5 kr., mens en en-måneds call option med en 31 kr. strikekurs måske ville være prissat til 40 øre. Hvis aktien stiger til 32 kr., når optionen udløber, ville 29 call optionen handles til omkring 3 kr., mens 32 call optionen ville være prissat til omkring 1 kr. I dette tilfælde ville bruttoafkastet på 150% for 31 call optionen være et godt stykke over 100% afkastet for 29 call optionen.

Invested.dk