Option

Globus 60x60Definition af Option

Et finansielt derivat der repræsenterer en kontrakt, som bliver solgt af optionsudstederen til optionsholderen. Kontrakten giver køberen rettigheden (men ikke kravet) til at købe (call) eller sælge (put) et værdipapir eller andet finansielt aktiv til en fastsat pris (strikekurs/aftalekurs) igennem en bestemt periode eller på en specifik dato (udnyttelsesdato).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Call optioner giver muligheden for at købe til en bestemt kurs, så køberen vil gerne have, at prisen på det underliggende værdipapir (aktien) stiger.

Put optioner giver muligheden for at sælge til en bestemt pris, så køberen vil gerne have, at aktien falder.

IE 60x60InvestEd forklarer Option

Optioner er ekstremt alsidige værdipapirer, der kan bruges på mange måder. Tradere bruger optioner til at spekulere, hvilket er en relativt risikabel praksis, hvor risikoafdækkende investorer bruger optioner til at reducere risikoen ved at holde et aktiv.

Når vi snakker spekulation, har optionskøbere og udstedere modstridende syn omkring udsigten af det underliggende værdipapirs præstation.

Fordi en optionsudsteder for eksempel bliver nødt til at levere de underliggende aktier, hvis aktiekursen skulle overskride strikekursen, tror pågældende, at den underliggende akties kurs vil falde i forhold til strikekursen igennem optionens livsperiode, da det er sådan han eller hun vil høste maksimal profit.

Det fuldstændigt omvendte er tilfældet med optionskøberen. Køberen tror at den underliggende aktie vil stige, fordi hvis det sker, vil køberen kunne købe aktien til en lavere pris og sælge den med gevinst.

Invested.dk