Kategori: Optioner


Gamma

Globus 60x60Definition af Gamma

Den rate som delta ændrer sig med i forhold til det underliggende aktivs pris. Gamma er en vigtig måling af konveksiteten af et derivats værdi i forhold til det underliggende aktivs værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Gamma

Matematisk set er gamma den første derivat af delta og bruges til at prøve at måle prisbevægelserne på en option i forhold til den mængde, som den er in-the-money eller out-of-the-money med. Når en option bliver målt som meget in- eller out-of-the-money, er gamma lille. Når en option er tæt på eller at-the-money, så er gamma størst. Gammaudregninger er mest præcise, når der er små ændringer i prisen på det underliggende aktiv.

Græske variable

Globus 60x60Definition af Græske variable

Dimensioner af risiko involveret i at indtage en position i en option (eller andre derivativer). Hver risikovariabel er et resultat af ufuldstændig antagelse eller forhold mellem optionen og andre underliggende variable. Adskillige sofistikerede risikoafdækningsstrategier bruges til at neutralisere og formindske effekterne af hver risikovariabel.

IE 60x60InvestEd forklarer Græske variable

At neutralisere effekten af hver variabel kræver betydelige køb og salg, hvilket skaber højere transaktionsomkostninger, så mange tradere laver kun periodiske forsøg på at rebalancere deres optionsportefølje.

Med vega som undtagelse (hvilket ikke er et græsk bogstav) er hver risikomåling repræsenteret med et bogstav fra det græske alfabet:

Δ (Delta) repræsenterer raten af ændring mellem optionens pris og det underliggende aktivs pris – med andre ord; prissensitivitet.

Θ (Theta) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsportefølje og tid, altså tidssensitivitet.

Γ (Gamma) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes delta og det underliggende aktivs pris.

ϒ (Vega) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes værdi og det underliggende aktivs volatilitet – med andre ord; sensitivitet over for volatilitet.

ρ (Rho) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes værdi og renten – med andre ord; sensitivitet over for renten.

Invested.dk