Valuta – Forex – FX

Globus 60x60Definition af Valuta – Forex – FX

Prisen på en nations møntenhed i forhold til en anden møntenhed. En valuta har derfor to komponenter; en indenlandsk møntenhed og en udenlandsk møntenhed.

IE 60x60InvestEd forklarer Valuta – Forex – FX

En valuta har en basisvaluta og en Quote valuta. Den første møntenhed i et valutapar er basisvalutaen, og den anden møntenhed er Quote valutaen.

De fleste store valutaer skrives som regel ned til fire decimaler.

Valutakurser kan være variable eller faste. Den variable valuta (hvor kursen bliver drevet af markedet) er normen for de fleste store nationer, men der er også lande, der vælger at fastsætte deres valuta til en stor valuta (som for eksempel kronen over for euroen).

Vinderens forbandelse

Globus 60x60Definition af begrebet ”vinderens forbandelse”

Vinderens forbandelse er tendensen til, at et vindende bud i en auktion overskrider den indre værdi af det købte aktiv. På grund af ufuldstændig information, følelser og andre faktorer kan bydende i en auktion ofte have svært ved at estimere et aktivs reelle indre værdi.

Begrebet bruges ofte i finansverdenen, når man har med børsnoteringer (IPO’er) at gøre, da hype ofte kan skubbe noteringskursen over den reelle værdi, som ofte viser sig i en faldende aktiekurs over den næste måneds tid efter noteringen.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”vinderens forbandelse”

Hvis alle havde adgang til fuldstændig information, og alle deltagere på markedet handlede rationelt, så ville vinderens forbandelse i teorien ikke opstå. Men i og med at historien har vist adskillige bobler og irrationaliteter, forekommer vinderens forbandelse sommetider på aktiemarkedet og andre finansmarkeder.

image_pdfimage_print

Invested.dk