Vinderens forbandelse

Globus 60x60Definition af begrebet ”vinderens forbandelse”

Vinderens forbandelse er tendensen til, at et vindende bud i en auktion overskrider den indre værdi af det købte aktiv. På grund af ufuldstændig information, følelser og andre faktorer kan bydende i en auktion ofte have svært ved at estimere et aktivs reelle indre værdi.

Se superinvestorernes porteføljer som medlem af invested.dk Læs mere

Begrebet bruges ofte i finansverdenen, når man har med børsnoteringer (IPO’er) at gøre, da hype ofte kan skubbe noteringskursen over den reelle værdi, som ofte viser sig i en faldende aktiekurs over den næste måneds tid efter noteringen.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”vinderens forbandelse”

Hvis alle havde adgang til fuldstændig information, og alle deltagere på markedet handlede rationelt, så ville vinderens forbandelse i teorien ikke opstå. Men i og med at historien har vist adskillige bobler og irrationaliteter, forekommer vinderens forbandelse sommetider på aktiemarkedet og andre finansmarkeder.

Invested.dk