fbpx


Værdikæde

Globus 60x60Definition af Værdikæde

En proces i en virksomhed der består af en række aktiviteter, som udføres med målet om at skabe et produkt, som har den størst mulige værdi for kunden.

Porters oprindelige værdikæde:

model af porters oprindelige værdikæde

IE 60x60InvestEd forklarer Værdikæde

Værdikæden varierer mellem type af virksomhed. For eksempel bruges ovenstående model med henblik på at analysere en produktionsvirksomhed, hvor en detailvirksomhed bedre vil passe ind under den forenklede værdikæde af en detailvirksomhed, der indeholder kolonnerne indkøb & lager, marketing og salg & service i stedet for kolonnerne indgående logistik og produkter, som indgår i Porters oprindelige værdikæde.

Værdipapircentral

Globus 60x60Definition af Værdipapircentral

En finansiel servicevirksomhed som står for EDB-registrering af handlen i børsnoterede aktier og obligationer.

Værdipapircentralen i Danmark hedder VP Securities og er et aktieselskab, som blev oprettet i 1980.

IE 60x60InvestEd forklarer Værdipapircentral

Danske værdipapirer udstedes og opbevares som regel elektronisk i den danske værdipapircentral. I Danmark har de enkelte investorer deres eget depot i værdipapircentralen, som typisk føres igennem investorens bankforbindelse.

Når man som investor handler værdipapirer afvikles handlerne også af værdipapircentralen, som flytter de handlede værdipapirer mellem investorens og modpartens depot.

Value-at-risk – VaR

Globus 60x60Definition af begrebet ”value-at-risk”

En statistisk teknik der bruges til at måle og kvantificere den finansielle risiko, der foreligger i en virksomhed eller en investeringsportefølje over en bestemt tidsperiode. Value-at-risk bruges at risk managers for at måle og kontrollere den risiko, virksomheden påtager sig. Risk managerens job er at sikre sig, at risikoen ikke overskrider grænsen, hvor virksomheden ikke længere kan imødekomme de tab, selv det værste udfald kunne forårsage.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”value-at-risk”

Value-at-risk måles via tre variabler: størrelsen af potentielt tab, sandsynligheden for dette tab og tidsrammen. En bank kan for eksempel fastlægge, at den har et 5% en-måneds VaR på 1 mia. kr. Det betyder, at der er en 5% chance for, at banken kan tabe mere end 1 mia. kr. i en givet måned. Derfor forventes det, at banken taber 1 mia. kr. hver 20. måned.

Valutamarked

Globus 60x60Definition af Valutamarked

Det marked som valutaer handles på. Valutamarkedet er det største og mest likvide marked i verden med en gennemsnitlig handelsværdi, der når næsten 10 billioner kroner om dagen og inkluderer alle møntenheder i verden.

IE 60x60InvestEd forklarer Valutamarked

Der er ikke nogen centraliseret placering af valutabørsen; det foregår over the counter. Valutamarkedet har åbent 24 timer om dagen, fem dage om ugen, og valuta bliver handlet verden rundt på alle de store finansielle centre i London, New York, Tokyo, Zürich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Paris og Sydney.

Valutapar

Globus 60x60Definition af Valutapar

Den måde valuta bliver handlet på, på valutamarkedet: Værdien af én møntenhed bliver fastlagt ved at sammenligne den med en anden. Den første møntenhed hedder ”basisvalutaen”, og den anden kaldes ”quote valuta”. Valutaparret viser, hvor mange ”quote valutaer” der skal til for at købe én enhed af basisvalutaen.

IE 60x60InvestEd forklarer Valutapar

Valutaparret kan ses som én enhed (et instrument som kan købes og sælges). Hvis du køber et valutapar, køber du basisvalutaen og sælger quote valutaen. Buddet (købsprisen) repræsenterer, hvor mange quote valuta du skal bruge for at købe én enhed basisvaluta. Omvendt, når du sælger valutaparret, sælger du basisvalutaen og modtager quote valutaen. Udbudsprisen (salgsprisen) for valutaparret repræsenterer, hvor mange quote valuta du vil modtage for at sælge én enhed basisvaluta.

Hvis EUR/USD for eksempel har en kurs på 1,5, og du køber parret, betyder det, at du køber (modtager) én euro for hver 1,5 dollars, du sælger. Hvis du solgte valutaparret, ville du modtage 1,5 dollar for hver euro, du sælger. Den inverse valuta ville hedde USD/EUR, og den tilsvarende kurs ville være 0,667, hvilket betyder, at 0,667 euro ville købe 1 dollar.

Valutaswap

Globus 60x60Definition af Valutaswap

En transaktion hvor to låntagere (parter) udnytter deres komparative fordele på markederne i forskellige valutaer til at udveksle hovedstol og rentebetalinger.

IE 60x60InvestEd forklarer Valutaswap

Antag for eksempel, at en amerikansk virksomhed ønsker at købe schweiziske franc og en schweizisk virksomhed ønsker at købe U.S. dollars. Disse to virksomheder kunne så aftale at ”swappe” valutaer ved at oprette en rente, et aftalt beløb og en fælles udløbsdato for handlen.

Venturekapital

Globus 60x60Definition af Venturekapital

Penge der bliver bidraget af investorer til nye virksomheder og små selskaber med langsigtet vækstpotentiale. Denne kilde til kapital er meget vigtig for nye virksomheder, der ikke har adgang til kapitalmarkederne. En sådan investering har ofte høj risiko for investoren, men den har også potentiale for et afkast, der ligger over gennemsnittet.

IE 60x60InvestEd forklarer Venturekapital

Venturekapital kan også inkludere ledelsesmæssig og teknisk ekspertise. Det meste venturekapital kommer fra en gruppe velhavende investorer, investeringsbanker og andre finansielle institutioner. Det er meget populært blandt nye virksomheder med begrænset driftshistorik at skaffe kapital på denne måde, når de har svært ved at stifte gæld. Ulempen ved denne metode er, at venturekapitalisterne, der skyder kapital i virksomheden som regel får noget at sige i beslutninger samt en del af egenkapitalen.

Venturekapitalfond

Globus 60x60Definition af Venturekapitalfond

En investeringsfond der styrer penge fra investorer, der ønsker at foretage investeringer i nystartede, små- og mellemstore virksomheder med højt vækstpotentiale. Disse investeringer karakteriseres generelt som højrisikable/højpotentielle muligheder.

IE 60x60InvestEd forklarer Venturekapitalfond

Teoretisk set giver venturekapitalfonde investorer muligheden for at komme ind i en virksomhed i opstartsfasen, hvor der er en mulighed for eksplosiv vækst.

Venturekapitalist

Globus 60x60Definition af Venturekapitalist

En investor der enten bidrager med kapital til nystartende virksomheder eller støtter små virksomheder, der gerne vil udvide men ikke har adgang til offentlig børsnotering. Venturekapitalister er villige til at investere i sådanne virksomheder, fordi de tjener et massivt afkast på deres investeringer, hvis disse virksomheder bliver en succes.

Venturekapitalister står også over for alvorlige tab, hvis deres valg af virksomhed slår fejl, men disse investorer er typisk velhavende nok, så de har råd til at påtage risikoen ved at finansiere unge, udokumenterede virksomheder, der ser ud som om de har en fantastisk idé med en fantastisk ledelse.

IE 60x60InvestEd forklarer Venturekapitalist

Velkendte venturekapitalister inkluderer Jim Breyer (Facebook), Peter Theil (PayPal og Facebook), Peter Fenton (Twitter) og Jeremy Levine (Pinterest).

Venturekapitalister leder efter stærke ledelsesteams, et stort potentielt marked og et unikt produkt eller serviceydelse med en stærk konkurrencemæssig fordel. De leder også efter muligheder i industrier, som de kender til, og chancen for at eje en stor procentdel af virksomheden, så de kan influere direktionen.

Verdensbanken

Globus 60x60Definition af Verdensbanken

En international organisation som er dedikeret til at bidrage med finansiering, råd og forskning til udviklingslande for at fremme deres økonomiske udvikling.

IE 60x60InvestEd forklarer Verdensbanken

Verdensbanken blev skabt i slutningen af Anden Verdenskrig som et resultat af, at mange europæiske og asiatiske lande havde behov for finansiering til genopbyggelse. Skabt ud fra Bretton Woods aftalen i 1944 havde banken succes med at finansiere disse lande i problemer. I dag fungerer banken som en international organisation, der forsøger at bekæmpe fattigdom ved at komme med udviklingsmæssig assistance til middel- og lavindkomstlande. Ved at give lån og komme med råd og vejledning i både den private og offentlige sektor sigter Verdensbanken efter at eliminere fattigdom ved at hjælpe folk med at hjælpe dem selv.

image_pdfimage_print

Invested.dk