fbpx


Handelsvirksomhed

Globus 60x60Definition af Handelsvirksomhed

En virksomhed der drives ved at indkøbe varer og derefter videresælge dem i uændret stand.

IE 60x60InvestEd forklarer Handelsvirksomhed

Hvis en handelsvirksomhed kun sælger til andre virksomheder, er det en engrosvirksomhed. Hvis virksomheden derimod handler med private forbrugere, er det en detailvirksomhed.

En handelsvirksomhed kan operere på to markeder: Konsumentmarkedet og producentmarkedet. Producentmarkedet kan igen opdeles i det industrielle marked, det institutionelle marked og mellemhandlermarkedet.

Hedgefond

Den overordnede definitionDefinition af Hedgefond

En aggressivt styret portefølje af investeringer, der bruger avancerede investeringsstrategier såsom gearing, korte positioner og derivativpositioner på både lokale og internationale markeder med målet om at generere højt afkast.

Hedgefonde bliver ofte sat op som private investeringspartnerskaber, der er åbne for et begrænset antal investorer og kræver et meget stort indskud fra investorernes side. Investeringer i hedge fonde er illikvide, da de ofte kræver, at investorerne holder deres penge i fonden i mindst et år.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Hedgefond

Hedgefonde skal ikke sammenlignes med investeringsforeninger. Begge bliver dog tilsynet fra Finanstilsynet. Hvor mange andre investorer som regel tjener penge på enten et stigende eller faldende marked, tjener hedgefonde penge på begge dele. Det er vigtigt at påpege, at ”hedging” faktisk betyder at risikoafdække, men målet med de fleste hedge fonde er at maksimere afkastet. Nu til dags bruger hedge fonde en stor mængde forskellige strategier, så det er ikke helt korrekt at sige, at de ”risikoafdækker”. Faktisk laver mange hedge fond managere spekulative investeringer, så disse fonde kan nogle gange påtage sig mere risiko end det overordnede marked.

HKD (Hong Kong Dollar)

Globus 60x60Definition af HKD (Hong Kong Dollar)

Valutasymbolet for Hong Kong dollaren og den brugte valuta i Hong Kong. Hong Kong dollaren udgør 100 cents og præsenteres ofte med symbolet HK$. Der er tre kinesiske banker, som er autoriserede til at udstede Hong Kong dollars ud fra de betingelser, som er udlagt af regeringen. Pengesedlerne kommer efter trykningen så igennem en regeringsfond, der holder US dollars i reserver og overvåger alle transaktioner i de to valutaer.

IE 60x60InvestEd forklarer HKD (Hong Kong Dollar)

Hong Kong dollaren blev først set som en særskilt valuta i 1863. Før da blev der brugt forskellige udenlandske valutaer. Hong Kong dollaren blev forbudt af den japanske marionetregering i 1943 og blev så genindført i 1945 efter krigen. Hong Kong er nu i fuld kontrol over trykningen og administrationen af deres valuta.

Holdingselskab

Globus 60x60Definition af Holdingselskab

En selskabsform der holder andele i andre virksomheder, hvori selve driften køres. Bliver ofte stiftet som et anpartsselskab eller aktieselskab.

Målet med at stifte et holdingselskab er blandt andet for at mindre risikoen for ejerne, og fordi der er visse skattefordele. Hvis holdingselskabet ejer mere end 10% af den anden virksomhed, kan overskuddet i den pågældende virksomhed overføres til holdingselskabet.

IE 60x60InvestEd forklarer Holdingselskab

Ofte drives et holdingselskab ikke som en virksomhed, men den kan sådan set godt drives sådan.

Hovedstol

Globus 60x60Definition af Hovedstol

Den oprindelige størrelse af en stiftet gæld.

I praksis består hovedstolen af flere ting. Disse inkluderer låneprovenu, stiftelsesomkostninger og kurstab.

IE 60x60InvestEd forklarer Hovedstol

Hovedstolen forbliver uforandret selvom gælden nedbringes via afdrag. Her er det restgælden, der bliver mindre. Når der ikke er afdraget på lånet, vil hovedstolen og restgælden være det samme.

Antag for eksempel, at du gerne vil købe et hus, og du skal låne 2 mio. kr. for at købe det. Du vil blive nødt til at låne mere end 2 mio. kr. (hovedstol), da der forekommer ekstra omkostninger ved oprettelsen af lånet. Disse er stiftelsesomkostninger og kurstab.

image_pdfimage_print

Invested.dk