Hovedstol

Globus 60x60Definition af Hovedstol

Den oprindelige størrelse af en stiftet gæld.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

I praksis består hovedstolen af flere ting. Disse inkluderer låneprovenu, stiftelsesomkostninger og kurstab.

IE 60x60InvestEd forklarer Hovedstol

Hovedstolen forbliver uforandret selvom gælden nedbringes via afdrag. Her er det restgælden, der bliver mindre. Når der ikke er afdraget på lånet, vil hovedstolen og restgælden være det samme.

Antag for eksempel, at du gerne vil købe et hus, og du skal låne 2 mio. kr. for at købe det. Du vil blive nødt til at låne mere end 2 mio. kr. (hovedstol), da der forekommer ekstra omkostninger ved oprettelsen af lånet. Disse er stiftelsesomkostninger og kurstab.

Invested.dk