Den Europæiske Centralbank – ECB

Globus 60x60Definition af Den Europæiske Centralbank – ECB

Den centralbank som er ansvarlig for det monetære system i Den Europæiske Union (EU) og valutaen euro. Banken blev grundlagt i Tyskland i juni 1998 og arbejder med andre nationale banker hos EU’s medlemslande for at skabe en pengepolitik, der hjælper med at bibeholde prisstabiliteten i EU.

IE 60x60InvestEd forklarer Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank har været ansvarlig for pengepolitikken i EU siden den 1. januar 1999, da euroen blev indført. ECB’s ansvar er at udarbejde pengepolitik, lede valutaen, holde valutareserver, udstede pengesedler og mange andre ting.

Detailvirksomhed

Globus 60x60Definition af Detailvirksomhed

En handelsvirksomhed der handler med private forbrugere.

En detailvirksomhed køber varer hos producenter eller gennem grossistvirksomheder.

IE 60x60InvestEd forklarer Detailvirksomhed

En handelsvirksomhed kan deles op i to kategorier: Engrosvirksomheder og detailvirksomheder. Engrosvirksomheder, også kaldet grossister, videresælger varer til andre virksomheder, hvor detailvirksomheder videresælger varer til de private forbrugere.

Eksempler på detailvirksomheder er supermarkeder, tøjbutikker, byggemarkeder osv.

Dispositionsret

Globus 60x60
Definition af Dispositionsret

Retten til at disponere noget.

IE 60x60InvestEd forklarer Dispositionsret

Man kan eksempelvis disponere en bankkonto eller en bygning, selvom man ikke ejer det.

Diversifikation

Globus 60x60Definition af Diversifikation

En teknik inden for risikostyring, der blander forskellige investeringer inden for en portefølje. Rationalet bag en sådan teknik antager, at en portefølje med forskellige former for investeringer i gennemsnit vil skabe et højere afkast og indebære mindre risiko end individuelle investeringer.

Diversifikation forsøger at udglatte de usystematiske risikohændelser, der kan komme i en portefølje, så den positive præstation i nogle investeringer vil neutralisere den negative præstation i andre. Diversifikation virker i de fleste tilfælde kun, hvis værdipapirerne i porteføljen ikke er perfekt korrelateret.

IE 60x60InvestEd forklarer Diversifikation

Undersøgelser og matematiske modeller har vist, at det at bibeholde en diversificeret portefølje på 25 til 30 aktier vil give den mest omkostningseffektive risikoreducering.

De fleste ikke-institutionelle investorer har et begrænset investeringsbudget, og derfor kan det være svært at skabe en passende diversificeret portefølje. Dette faktum kan alene forklare, hvorfor investeringsforeninger er så populære, som de er. At købe aktier i en investeringsforening kan være en billig måde at diversificere på.

Dollar-cost averaging

Globus 60x60Definition af Dollar-cost averaging

En teknik hvor man køber en fast mængde af et bestemt værdipapir på regelmæssig basis, uanset værdipapirets kurs. Man køber flere værdipapirer, når kursen er lav og færre værdipapirer, når kursen er høj.

IE 60x60InvestEd forklarer Dollar-cost averaging

Med tiden vil den gennemsnitlige kostpris for værdipapiret blive mindre og mindre. Dollar-cost averaging dæmper risikoen ved at investere en stor mængde penge i en enkelt investering på det forkerte tidspunkt.

Antag for eksempel, at du vælger at købe aktier i virksomheden ABC for 1000 kr. hver måned de næste tre måneder. I januar ligger aktiekursen i 330 kr., så du køber tre aktier. I februar er aktien 250 kr. værd, så du køber 4 ekstra aktier. I marts ligger kursen til sidst i 200 kr., så du køber fem aktier. Du har i alt købt 12 aktier til en gennemsnitlig kurs af 250 kr./stk.

Dot-Com virksomheder

Globus 60x60Definition af Dot-Com virksomhed

En virksomhed der har taget internettet til sig som en nøglekomponent i forretningen. Dot-Com virksomheder hedder sådan på grund af URL’et kunderne besøger for at lave forretninger med virksomheden (f.eks. ebay.com).

IE 60x60InvestEd forklarer Dot-Com virksomhed

Dot-Com virksomhederne tog verden med storm i slutningen af 1990’ere, da de voksede hurtigere end enhver anden industri i nutidig hukommelse. Udover det faktum at de fleste internetvirksomheder tabte penge i alarmerende hast, fik de enorme værdiansættelser på aktiemarkedet – men det varede ikke længe. Nasdaq indekset steg til historiske rekorder i marts 2000, og inden for få år var det meste af Dot-Com sektoren vippet af.

image_pdfimage_print

Invested.dk