Diversifikation

Globus 60x60Definition af Diversifikation

En teknik inden for risikostyring, der blander forskellige investeringer inden for en portefølje. Rationalet bag en sådan teknik antager, at en portefølje med forskellige former for investeringer i gennemsnit vil skabe et højere afkast og indebære mindre risiko end individuelle investeringer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Diversifikation forsøger at udglatte de usystematiske risikohændelser, der kan komme i en portefølje, så den positive præstation i nogle investeringer vil neutralisere den negative præstation i andre. Diversifikation virker i de fleste tilfælde kun, hvis værdipapirerne i porteføljen ikke er perfekt korrelateret.

IE 60x60InvestEd forklarer Diversifikation

Undersøgelser og matematiske modeller har vist, at det at bibeholde en diversificeret portefølje på 25 til 30 aktier vil give den mest omkostningseffektive risikoreducering.

De fleste ikke-institutionelle investorer har et begrænset investeringsbudget, og derfor kan det være svært at skabe en passende diversificeret portefølje. Dette faktum kan alene forklare, hvorfor investeringsforeninger er så populære, som de er. At købe aktier i en investeringsforening kan være en billig måde at diversificere på.

Invested.dk