Dollar-cost averaging

Globus 60x60Definition af Dollar-cost averaging

En teknik hvor man køber en fast mængde af et bestemt værdipapir på regelmæssig basis, uanset værdipapirets kurs. Man køber flere værdipapirer, når kursen er lav og færre værdipapirer, når kursen er høj.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Dollar-cost averaging

Med tiden vil den gennemsnitlige kostpris for værdipapiret blive mindre og mindre. Dollar-cost averaging dæmper risikoen ved at investere en stor mængde penge i en enkelt investering på det forkerte tidspunkt.

Antag for eksempel, at du vælger at købe aktier i virksomheden ABC for 1000 kr. hver måned de næste tre måneder. I januar ligger aktiekursen i 330 kr., så du køber tre aktier. I februar er aktien 250 kr. værd, så du køber 4 ekstra aktier. I marts ligger kursen til sidst i 200 kr., så du køber fem aktier. Du har i alt købt 12 aktier til en gennemsnitlig kurs af 250 kr./stk.

Invested.dk