Uncategorized

En guide til aktiescreenere

At vælge vinderaktier er ikke nemt. Det store antal af aktier, man kan vælge imellem, kan gøre det svært at finde sig til rette med én aktie, og den store mængde information og data, man kan benytte sig af, hjælper heller ikke. Det er svært at sortere nyttig information ud fra værdiløs data. Heldigvis kan en aktiesceener hjælpe dig med at fokusere på de aktier, der imødekommer dine krav og passer til din strategi. Vi vil nu kigge på, hvad en aktiescreener er, og hvordan den kan hjælpe dig.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Det basale om aktiescreenere

Når man screener efter aktier, sorterer man efter de virksomheder, der passer til ens kriterier. En aktiescreener består af tre komponenter: en database med aktier, et sæt variable og en screening-funktion, der finder de aktier, der passer til de valgte variable.

Det er utroligt nemt at bruge en aktiescreener. Først skal du besvare en række spørgsmål såsom følgende:

  • Er du til large-cap eller small-cap aktier?
  • Leder du efter aktier, der har skabt nye højdepunkter eller virksomheder, der er faldet meget?
  • Hvilket interval af P/E-værdier er acceptabelt?

 

De gode screenere vil lade dig sortere efter næsten hver måling eller hvert kriterium, du ønsker. Når du er færdig med at indtaste dine kriterier, så får du en liste, der matcher de valgte variable.

Ved at fokusere på målbare faktorer der påvirker en akties kurs, kan aktiescreenere hjælpe en med at udføre kvantitativ analyse. Med andre ord fokuserer en aktiescreener på håndgribelige variable såsom markedsværdi, omsætning, volatilitet og overskudsgrad såvel som nøgletal som P/E-værdi og gæld/egenkapitalforhold. Af indlysende grunde kan du ikke bruge en screener til at lede efter de aktier, der eksempelvis ”laver de bedste produkter”.

 

Justerbare screenere

De tre bedste og gratis screenere du kan finde på nettet er Yahoo! Finance, MSN Money og FinViz. Alle tre besidder basale screenere og avancere screenere.

De basale screenere besidder nogle forudbestemte variable, hvis værdier du sætter som dine kriterier. For eksempel kan en af variablene på FinViz’ basale screener sortere aktierne efter markedsværdi, hvilket giver dig en liste af virksomheder, der eksempelvis ligger over eller under 300 mio. dollars i markedsværdi.

Selvom der findes nogle gode gratis screenere derude, så kan du også finde nogle langt mere avancerede servicer via abonnement.

 

Eksempel på en screening i FinViz

Som en demonstration af hvordan en aktiescreener fungerer, så lad os kigge på et eksempel, hvor vi bruger den gratis screener, FinViz tilbyder. Lad os sige, at vi leder efter en biotekvirksomhed, der handles på Nasdaq med en P/E-værdi under 20 og har en vækst i indtjeningen pr. aktie på over 10% over de sidste fem år og et gæld/egenkapitalforhold over 0,2. Før opfindelsen af computere ville det kræve utroligt mange ressourcer og arbejde at sortere efter disse kriterier. Med en screener er det nemt.

Sådan ser screeneren ud på FinViz:

et eksempel på en aktiescreening

Efter vi har indtastet disse kriterier i vores screener, så giver det os en liste med de virksomheder, der passer til vores filter.

sortering af aktier efter kriterier

Nu hvor vi har fået vores resultater for vores aktiescreening, så har vi nogle kandidater, som er værd yderligere at analysere.

Den store udfordring med at bruge aktiescreenere er at vide, hvilke kriterier man skal sortere efter. De hundredevis af mulige variable, der kan vælges, er næsten uendelige. Screenere er ekstremt fleksible, men hvis du ikke ved, hvad du leder efter og hvorfor, så kan de ikke gøre så meget for dig.

Her er nogle ting, som er værd at tænke over, når man bruger en aktiescreener:

  • De fleste screenere indeholder kun kvantitative faktorer. Det er vigtigt også at tage højde for kvalitative faktorer: en aktiescreener kan ikke fortælle dig, om en virksomhed er i gang med retssager, shitstorme eller lignende.
  • Screenere bruger databaser, som opdateres løbende. Hvis du bruger en screener med forældet data, så kan det ikke bruges til noget.
  • Husk at tage højde for den industri, du vælger. Hvis du eksempelvis leder efter aktier med lave P/E-værdier, så forvent ikke at der dukker en masse teknologivirksomheder op.
Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Konklusion

Husk at aktiescreenere ikke er en magisk kilde til at vælge aktier. Der er ikke noget, der slår en god gammeldags research. Screenere kan dog være gode, når du begynder din analyseproces, og de kan spare dig en masse tid.

Del denne artikel

Invested.dk