Strategier

Strategier i algoritmisk valutahandel

Som resultat af de nylige kontroverser har valutamarkedet været under en del prøvelser. Fire enorme banker er blevet kendt skyldige i at konspirere mod at manipulere valutakurser, som lovede tradere glimrende afkast med en relativt lille risiko. Helt partikulært har verdens største banker aftalt at manipulere prisen på dollaren og euroen fra 2007 til 2013.

Valutamarkedet er bemærkelsesværdigt ureguleret til trods for de 5 mia. dollars værd af transaktioner, der foregår hver dag. Som resultat har regulatorerne anmodet om vedtagelse af algoritmisk handel: et system der bruger matematiske modeller på en elektronisk platform til at udføre handler på finansmarkedet. På grund af den høje volumen i de daglige transaktioner skaber algoritmisk valutahandel en bedre gennemsigtighed og effektivitet, og det fjerner den menneskelige tilbøjelighed.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Et mangfoldigt antal forskellige strategier kan bruges af tradere eller virksomheder på valutamarkedet ved brug af algoritmer. For eksempel har auto hedging at gøre med at bruge algoritmer til at risikoafdække en portefølje eller lukke positioner på effektiv vis. Foruden auto hedging findes også statistisk trading, algoritmisk udførelse, direkte markedstilgang og højfrekvenshandel (HFT), som alle kan bruges i valutahandel.

 

Auto hedging

I investering er risikoafdækning (hedging) en simpel måde at beskytte sine aktiver på mod betydelige tab ved at reducere det potentielle tab, hvis noget uventet skulle ske. Når vi taler algoritmisk handel, så kan risikoafdækning automatiseres for at reducere traderens eksponering over for risiko. Disse automatiserede ordrer følger bestemte modeller til at administrere og overvåge risikoniveauet i porteføljen. På valutamarkedet er de primære metoder til risikoafdækning via spotkontrakter og valutaoptioner. Spotkontrakter er købet eller salget af en valuta med øjeblikkelig levering. Valutaspotmarkedet er vokset markant fra starten af 00’erne på grund af opstandelsen af de algoritmiske platforme. Den hastige vækst af information, som reflekteret i markedskurserne, tillader især muligheder for arbitrage at opstå. Disse muligheder opstår, når valutakurserne kommer ud af balance. Triangulær arbitrage, som det kendes på valutamarkedet, er processen i at konvertere én valuta tilbage til sig selv via flere andre valutaer. Algoritmiske tradere og højfrekvenstradere kan kun identificere disse muligheder via automatiserede programmer.

Som et derivat kan valutaoptioner operere på samme måde som en enhver anden form for option. Valutaoptionen giver holderen retten til at købe eller sælge et valutapar til en bestemt kurs på et tidspunkt i fremtiden. Computerprogrammer har automatiserede binære optioner som en alternativ måde at risikoafdække mod valutahandler. Binære optioner er en form for option, hvor gevinsten er et af to udfald: enten lukkes handlen i nul eller til en forudbestemt strikekurs.

 

Statistisk analyse

I finansindustrien forbliver statistisk analyse et vigtigt værktøj til at måle kursbevægelserne i et værdipapir over tid på. På valutamarkedet bruges tekniske indikatorer til at identificere mønstre, som kan hjælpe med at forudsige fremtidige kursbevægelser. Princippet af at historien udspilles på samme måde igen og igen, er det fundamentale koncept i teknisk analyse. Da valutamarkedet har åbent 24 timer om dagen, øger den robuste mængde information den statistiske signifikans ved prognoser. Og på grund af den øgede videreudvikling af computerprogrammer er mange algoritmer blevet skabt i overensstemmelse med tekniske indikatorer, såsom MACD og RSI.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Algoritmisk udførelse

Algoritmisk handel kræver en eksekverbar strategi, som kapitalforvalterne kan bruge til at købe og sælge store mængder af aktiver. Handelssystemer følger et forudbestemt sæt af kriterier og regler og programmeres til at udføre ordrer under bestemte kurser, risikoniveauer og tidshorisonter. På valutamarkedet tillader en direkte markedstilgang, at buy-side tradere kan udføre handler direkte i markedet. Direkte markedstilgang forekommer via elektroniske platforme, hvilket ofte sænker mængden af omkostninger og handelsfejl. Handel på markedet er typisk begrænset til mæglere og market makere, men direkte markedstilgang kan give buy-side selskaber adgang til sell-side infrastruktur, hvilket kan give klienterne bedre kontrol over deres handler. På grund af den algoritmiske handels og valutamarkedets natur foregår ordreudførelserne utroligt hurtigt, hvilket gør, at traderne kan gribe de hurtige muligheder.

 

Højfrekvenshandel

Som det mest omdiskutable emne i algoritmisk handel er højfrekvenshandel (high frequency trading) blevet mere og mere populært på valutamarkedet. Højfrekvenshandel har at gøre med udførslen af et stort antal transaktioner meget hurtigt ved hjælp af komplekse algoritmer. Som de finansielle markeder fortsætter med at blive udviklet, så tillader hurtige markedsudførsler, at tradere kan drage fordel af adskillige muligheder. På valutamarkedet er et stort antal højfrekvensstrategier designet til at genkende profitable arbitrage- og likviditetssituationer. Ordrerne udføres hurtigt, og traderne kan arbitrere ved at skabe risikofri profit. På grund af højfrekvenshandlens hurtighed kan arbitrage også laves på tværs af spot- og futurekurserne på samme valutapar.

Fortalere for højfrekvenshandel på valutamarkedet belyser ofte dens rolle til at skabe likviditet og gennemsigtighed på markedet. Likviditet tenderer til at køre løbende og koncentreret, da der på valutamarkedet findes et relativt lille antal produkter set i forhold til aktier. Der findes likviditetsstrategier, der sigter efter at finde ubalancer i ordrerne i bestemte valutapar. En ubalance opstår, når der er et overflødigt antal købs- eller salgsordrer i et bestemt aktiv eller valuta. I dette tilfælde agerer højfrekvenstraderne som likviditetsydere og tjener spredningen ved at arbitrere forskellen mellem købs- og salgskursen.

 

Konklusion

Mange mennesker kræver en bedre regulering og gennemsigtighed på valutamarkedet set i lyset af de seneste skandaler. Den voksende vedtagelse af algoritmiske handelssystemer kan effektivt øge denne gennemsigtighed. Foruden gennemsigtighed er det også vigtigt, at valutamarkedet forbliver likvidt med lav kursvolatilitet. Algoritmiske strategier såsom auto hedging, statistisk analyse, algoritmisk udførelse, direkte markedstilgang og højfrekvenshandel kan afsløre inkonsekvenser i kurserne, hvilket kan skabe profitable muligheder for de tradere, der gør brug af disse strategier.

Del denne artikel

Invested.dk