Tag : Statistik


Hvad er forskellen mellem lineær regression og multipel regression?

3rd juni, 2015 af No comments yet

I statistik modellerer lineær regression forholdet mellem en afhængig variabel og en eller flere forklarende variabler ved brug af en lineær funktion. Hvis to eller flere forklarende variabler har et lineært forhold med den afhængige variabel, kaldes regressionen for multipel lineær regression. Multipel regression er en bredere klasse med regressioner, der omfatter lineære og ikke-lineære […]


Invested.dk