Spørgsmål

Hvad er forskellen mellem makroøkonomi og mikroøkonomi?

Mikroøkonomi er en gren inden for økonomi, der handler om individelle personer og forretninger, hvor makroøkonomi kigger på overordnede entiteter som lande og regeringer.

Der er blevet skabt en del teorier og koncepter inden for både makroøkonomi og mikroøkonomi, da det er et studie som er meget bredt. Her er et kort overblik over, hvad disse studier indeholder:

Mikroøkonomi er et studie af de beslutninger, som folk og forretninger tager med hensyn til disponering af ressourcer og priser på varer og serviceydelser. Her tager man også hensyn til de skatteforhold og reguleringer, som er skabt af regeringen. Mikroøkonomi fokuserer på udbud og efterspørgsel samt andre faktorer, der bestemmer en økonomis prisniveauer. Mikroøkonomi vil for eksempel kigge på, hvordan en specifik virksomhed vil kunne maksimere dens produktion og kapacitet, så den vil kunne sænke sine priser og bedre konkurrere i dens industri.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Makroøkonomi er på den anden side et felt, der studerer adfærden af økonomien som helhed og ikke bare på specifikke virksomheder men mere hele industrier og økonomier. Her kigger man på ting som et lands bruttonationalprodukt (BNP), og hvordan det bliver påvirket af ændringer i arbejdsløsheden, nationalindkomsten, vækstrater og prisniveauer. Makroøkonomi vil for eksempel kigge på, hvordan en stigning/fald i nettoeksporten ville kunne påvirke en nations kapitalkonto.

Mens det måske ligner, at disse to felter er forskellige fra hinanden, er de faktisk indbyrdes afhængige og komplimenterende, da der er mange overlappende problemstillinger mellem de to felter. For eksempel vil øget inflation (makroøkonomisk effekt) få prisen på råvarer til at stige for virksomheder, som i sidste ende vil påvirke den pris, virksomheden kræver af deres kunder.

Sagens kerne er, at makroøkonomi bruger en bottom-up tilgang til at analysere økonomien , hvor makroøkonomi bruger en top-down tilgang. Begge felter bidrager dog med nogle gode fundamentale værktøjer for alle finansielle professionelle, og de bør bruges sammen for at kunne forstå, hvordan virksomheder drives og skaber omsætning, samt hvordan en hel økonomi styres og opretholdes.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk