Spørgsmål

Er overskudsgraden det bedste nøgletal for rentabilitet?

Selvom overskudsgraden er en vigtig måling for de fleste investorer og analytikere, er det generelt set ikke den bedste eller mere definitive måling af en virksomheds rentabilitet. Overskudsgraden er et nøgletal, der ofte bruges til at bestemme, hvor effektivt en virksomhed drives. Denne måling giver en god indikation af, hvor velledet en virksomhed er, da en vis kontrol over driftsomkostningerne i forhold til omsætningen er en essentiel del af styringen af en virksomhed.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

En virksomheds overskudsgrad beregnes ved at dividere virksomhedens overskud før skatter og finansielle omkostninger (EBIT) med omsætningen. En stigende overskudsgrad er en indikation af, at virksomheden er velledet og vokser med en konstant hast. Den bliver dog ikke helt set som den bedste måling af en virksomheds overordnede rentabilitet.

Analytikere kigger generelt på virksomhedens bundlinje, profitmarginen, som medregner skatte- og renteudgifter samt andre omkostninger. Ved at finde profitmarginen kan man som investor eller analytiker se den endelige mængde af omsætningen, som er blevet til profit. Nettoprofitten er ultimativt den, der bestemmer en virksomheds evne til at vokse og udvide dens marked. Den er også med til at bestemme hvor stor en del af overskuddet, virksomheden vil udbetale til sine aktionærer i form af udbytte.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk