Entreprenørskab

De bedste og værste lande at være entreprenør i

Vi læser om dem, og vi ser dem i fjernsynet hver eneste dag. De der har kreativiteten til at udvikle idéer, selvtilliden til at håndtere risiko og ihærdigheden til at forvandle disse idéer til succesfulde forretninger. Entreprenører er vigtige for et lands økonomi. De bidrager med inspiration og motivation til nystartende forretningsmænd.

Sandsynligheden for at du får succes som entreprenør afhænger af din kreativitet, selvtillid og ihærdighed. En nylig undersøgelse fra Verdensbanken viser dog også, at hvor du starter din forretning har en påvirkning på din succes – eller fiasko.

Verdensbankens ”Doing business 2015: Going beyond efficiency” rangerer 189 økonomier i 10 områder med erhvervsreguleringer, hvilket inkluderer letheden ved at starte sin egen forretning. En pressemeddelelse fra Verdensbanken omhandlende rapporten siger, at ”regeringer over hele verden har det sidste års tid implementeret er bred række reformer, der forstærker det regulerende miljø for lokale entreprenører”.

”Økonomier der både forbedrer effektiviteten af regulerende procedurer og forstærker de juridiske institutioner, der støtter virksomheder og handel, er bedre til at fremme vækst og udvikling”, tilføjes også.

Ifølge rapporten forbedrede 123 (ud af de 189) deres regulerende miljø igennem det sidste års tid.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

To aggregerede målinger

Rapporten indeholder resultater fra to af Verdensbankens aggregerede målinger: Distance to frontier (DTF) scoren benchmarker økonomier i forhold til den bedste regulerende praksis og repræsenterer den absolutte distance til den bedste præstation af hver af rapportens indikatorer.

Når den bliver sammenlignet over flere år, viser DTF scoren, hvor meget det regulerende miljø i en økonomi har ændret sig igennem tiden. Scorerne rækker på en skala fra 0 til 100, hvor 0 repræsenterer den værste præstation og 100 den bedste.

The ease of doing business ranking sammenligner økonomier med hinanden og viser, hvor meget det regulerende miljø har ændret sig i forhold til de andre økonomier. Scorerne, der rækker fra 1 til 189, bestemmes ved at sortere de aggregerede DTF scorer og runde op til to decimaler.

De bedste lande

Som grafen nedenfor viser, er de lokaliteter der ligger i top fem Singapore, New Zealand, Hong Kong (en speciel region i Kina), Danmark og Sydkorea. De bibeholdt deres respektive positioner fra sidste år. Ligeså gjorde Norge og USA, der rangerede som nummer seks og syv.

Singapore, der fik en DTF score på 88,27 og en førsteplads, var særdeles gode til at håndhæve kontrakter, handle over grænserne, beskæftige sig med byggetilladelser og beskytte minoritetsinvestorer. Rapporten fortæller, at Singapore har taget positive beslutninger om at introducere nye elektroniske litigationssytemer, hvilket gør håndteringen af kontrakter nemmere.

New Zealand fik en score på 86,91 og en andenplads. De gjorde det specielt godt i at starte forretninger, skaffe kredit, beskytte minoritetsinvestorer og registrere ejendomme. Rapporten fortæller, at New Zealand har implementeret en reform, der gør det nemmere at drive forretning ved at forbedre adgangen til kreditinformation og at distribuere både positiv og negativ kreditinformation.

Hong Kong fik en DTF score på 84,97 og kom på tredjepladsen. De viste stærke resultater i at håndtere byggetilladelser, beskytte minoritetsinvestorer, handle over grænserne og betale skatter. Rapporten nævner, at selvom Hong Kong gjorde det sværere at starte en forretning ved at hæve registreringsgebyrerne, forstærkede det minoritetsinvestorernes beskyttelse.

Danmark fik en DTF score på 84,20 og kom på fjerdepladsen. De bedste resultater blev set i at håndtere byggetilladelser, handle over grænserne, registrere ejendomme og løse insolvens. Rapporten lægger vægt på, at Danmark har gjort det nemmere at starte virksomhed ved at reducere kapitalkravet for opstart.

Sydkorea fik en DTF score på 83,40 og kom på femtepladsen med specielt stærke resultater i at skaffe elektricitet, handle over grænserne, håndtere kontrakter og løse insolvens.

Sværeste lande for entreprenører

I bunden af listen lå Eritrea efterfulgt af Libyen, Den Centralafrikanske Republik, Sydsudan og Tchad.

Eritrea fik en DTF score på 33,16 og kom på sidstepladsen ud af de 189 økonomier. De fik en specielt lav score i at håndtere byggetilladelser, løse insolvens, skaffe kredit og starte virksomheder.

Libyens DTF score lå på 33,35 (marginalt højere end Eritrea). De laveste point kom fra deres håndtering af byggetilladelser, løsning af insolvens, registrering af ejendomme og beskyttelse af minoritetsinvestorer.

Den Centralafrikanske Republik fik en DTF score på 34,47. Deres problemer lå at starte virksomheder, skaffe elektricitet, handle via grænser og betale skatter. Rapporten nævnte dog, at landet er blevet bedre til at beskytte minoritetsinvestorer.

Sydsudan fulgte efter Den Centralafrikanske Republik med en DTF score på 35,72. Dette skyldes deres manglende evne til at løse insolvens, handle over grænser, registrere ejendomme og skaffe elektricitet.

Tchad, der fik en DTF score på 37,25, scorede lavt i at betale skatter, starte virksomheder, handle over grænser og skaffe elektricitet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

De mest forbedrede lande

Som hvert år nævner rapporten 10 økonomier, der har forbedret sig mest i forhold til sidste år. Disse lande er Tadsjikistan, Benin, Togo, Elfenbenskysten, Senegal, Trinidad og Tobaco, Den Demokratiske Republik Congo, Aserbajdsjan, Irland og De Forenede Arabiske Emirater. Sammenlagt har disse 10 lande effektiveret 40 regulerende reformer, der gør det nemmere at drive forretning.

 

Konklusion

Entreprenører er en vigtig del af alle økonomier. Ved at skabe et forretningsvenligt miljø, der er mere tiltrækkende for entreprenører, kan man som land fremme vækst og investorincitament. Danmark ligger ifølge Verdensbanken pr. 2014 på fjerdepladsen over de bedste lande at være entreprenør i.

Del denne artikel

Invested.dk