Alternativ investering

Ny investeringsforening drevet af kunstig intelligens

Er du nysgerrig på, hvordan du selv kan udnytte kunstig intelligens til din aktiehandel?

Nu bliver det ikke nemmere:

Efter længere tids grundig forberedelse har den danske virksomhed AI Alpha Lab nemlig lanceret en global investeringsforening, hvor aktierne vælges af deres AI-model. AI Alpha Lab er flere gange blevet omtalt her på invested.dk.

Investeringsforeningen er tilgængelig for handel nu for alle private investorer på de fleste handelsplatforme, herunder Nordnet. Foreningen har på alle måder fået en god start, både afkastmæssigt ligesom antallet af investorer alene gennem Nordnet allerede har rundet 300.

Om foreningen og strategien

Foreningen investerer i en portefølje på 30-70 store, globale aktier, som vælges af AI Alpha Labs AI-model. Med andre ord består porteføljen af de 30-70 aktier, hvor AI-modellen beregner den største sandsynlighed for, at de vil klare sig bedre end markedet generelt.

Investeringsprocessen er fuldstændig systematisk og foregår ved at AI-modellen i begyndelsen af hver måned opdateres med den seneste måneds data, gentrænes og herefter vælger den, hvorvidt der skal ske ændringer i porteføljen for den kommende måned.

AI Alpha Lab påpeger, at AI-modellens sandsynlighedsberegninger selvfølgelig ikke altid realiseres. Der kan være måneder, måske endda hele år, hvor AI-modellen klarer sig dårligere end det generelle aktiemarked. Det er over længere perioder, AI-modellen viser sin styrke.

Som investor bør man derfor have en tidshorisont på mindst 3-5 år og være forberedt på at holde fast i mellemtiden, selvom det går op og ned. Det er med det mindset, alle founderne af AI Alpha Lab selv investerer i foreningen.

Dertil skal man selvfølgelig altid som investor nøje overveje sin samlede investeringsporteføljes allokering mellem forskellige aktivklasser såsom aktier og obligationer.

Det viste afkast er simuleret strategi afkast for perioden 01.01.2020 – 23.11.2023. Valuta: EUR. Ligevægtet univers: Ligevægtet portefølje bestående af alle aktier fra investeringsuniverset med lige vægt. Inklusive 0,2% transaktionsomkostninger på al handlet værdi. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. Det viste afkast er simuleret og er således ikke resultatet af en faktisk investering i strategien. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidige afkast, samt at afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne.

Hvorfor investere?

Foreningen er oplagt, hvis du nemt og enkelt vil gøre brug af den nyeste udvikling inden for AI til at hjælpe med dine langsigtede investeringer. Du kan købe og sælge andele i foreningen, når du ønsker det, da den er børsnoteret – præcis som du kender det fra mange andre danske investeringsforeninger.

Skattemæssigt er foreningen udloddende, og du kan investere med frie midler såvel som pensionsmidler. Foreningens fondskode er DK0062612644, og det fulde navn er Investeringsforeningen PortfolioManager, afdeling AI Alpha Lab Globale Aktier KL.

Du kan læse mere om foreningen i prospektet og dokumentet med central investorinformation samt på AI Alpha Labs hjemmeside.

Hvorfor lancerer AI Alpha Lab foreningen?

Rigtig mange aktivt forvaltede investeringsforeninger er ikke i stand til at levere højere afkast end markedet over tid, og mange af dem ligner hinanden med næsten samme filosofi og proces. AI Alpha Lab vil gerne levere en anderledes forening.

En forening bygget på ny teknologi, som fundamentalt er bedre til at træffe gode investeringsbeslutninger, og som samtidig tør tage velkompenseret risiko. AI Alpha Lab mener, det er afgørende for gode langsigtede resultater, selvom det betyder mere volatilitet på den korte bane.

Foreningen er tiltænkt investorer, som vil prøve noget nyt, er tilhængere af videnskabelig og databaseret beslutningstagen, har en investeringshorisont på 3-5 år og har ro i maven til at holde fast i deres investeringer, når markedet går op og ned.

Om AI Alpha Lab

AI Alpha Lab blev grundlagt i april 2019 med det formål at generere stærke langsigtede afkast ved at give investorer adgang til AI-baserede investeringsmodeller.

Grundtanken bag AI Alpha Lab er, at fremtiden inden for investering ligger i at få mennesker og kunstig intelligens til at arbejde sammen og drage fordel af hinandens styrker. AI Alpha Lab tror, at en videnskabelig, kvantitativ tilgang til investering kombineret med menneskelig indsigt og erfaring er nøglen til at være en succesfuld investor nu og i fremtiden.

AI er en samlebetegnelse for mange forskellige former for kunstig intelligens, machine learning m.v. Det afgørende ved brugen af AI er at vælge den rigtige AI-model til at løse det aktuelle problem.

AI Alpha Lab er specialister i probabilistisk AI og investering. Probabilistisk AI, på dansk sandsynlighedsbaseret AI, er en type AI særligt velegnet til at analysere og forudsige finansielle data.

Ved at kombinere konkret investeringserfaring med en videnskabeligt funderet tilgang til AI, har AI Alpha Lab udviklet en sandsynlighedsbaseret AI-model (en bayesiansk deep learning model) skræddersyet til investering. Med AI-modellen har AI Alpha Lab set betydelige forbedringer i evnen til at estimere fremtidige afkast på fx aktier.

Investeringsforeningen er således resultatet af mere end 4 års egenudvikling og minutiøs testning af AI-modellen og AI Alpha Labs håb er, at rigtig mange finder investeringstilgangen interessant og har lyst til at deltage på foreningens rejse.

Del denne artikel

Invested.dk