Markeder

Kan man komme fornuftigt ind i markedet lige nu?

Det er foreløbig gået meget hurtigt for de helt store aktier i 2024. Kraften har været så voldsom, at verdens største virksomheder har formået at trække de globale indekser i store plusser. Alene tech-giganten Nvidia er steget med over 65% siden årsskiftet, og da virksomheden efterhånden fylder over 6% af Nasdaq-indekset har virksomheden – sammen med flere andre giganter – formået at trække indekset i vejret med omkring 9%.

Det betyder, at man selv med en snusfornuftig og relativ passiv indeks-strategi, allerede kan have opnået et formidabelt afkast – målt i forhold til gennemsnittet.

Også på europæisk plan er det gået godt på indeksplan – takket være de største aktier. Den danske virksomhed Novo Nordisk er blevet Europas mest værdifulde selskab, og er nu større end alle andre C25-selskaber – tilsammen! Novo Nordisk er samtidig det største selskab i det europæiske index STOXX 600, og selskabet vilde fremgang i årets første måneder, har også trukket Stoxx 600 godt i plus.

Men, hvordan kan man som investor prøve at få glæde af indeks-fremgangen, selvom man måske ikke i første omgang kom med på toget?

Investeringshuset Vontobel tilbyder mulighed for køb og salg af store indekser og aktier både opadgående og nedadgående retning. Det foregår igennem bull- og bear certifikater, hvor man, alt efter ens risikovillighed, har mulighed for at geare sin position. Find navnene her og søg dem dernæst frem hos f.eks. frem hos Nordnet. Du kan læse mere om produkterne fra Vontobel i bunden af denne artikel.

Nvidias aktiekurs målt over 5 år. Kilde: Yahoo finance

Udnyt pullback

En af metoderne til at komme med i en opadgående indeks-handel er at vente på et såkaldt pullback, hvor indekset falder nogle få få procent tilbage. Ideen er at prøve at få en bedre pris i håbet om, at indekset vender og stryger videre op. Hvis man vil forsøge den metode, er der flere strategier, der har vist sig stærke over tid. Man skal naturligvis være klar over, at der aldrig er garanti for, at historien gentager sig, men følgende strategi er i hvert fald testet med succes på historiske data:

Strategien tager udgangspunkt i en såkaldt indikator kaldet Williams %R, som blev udviklet af den berømte trader Larry Williams, og som kan genfindes gratis hos f.eks. TradingView. Her kan man lave sine analyser, og dernæst tage en position – f.eks. i et bull/bear-certifikat.

Williams %R måler lukkeprisen på for eksempel en aktie eller et indeks i forhold til den laveste pris i en bestemt tidsperiode. En høj værdi betragtes som overkøbt, og lave værdier betragtes som oversolgte.

Nedenstående graf viser, hvordan en 5-dages tidsperiode med Williams %R ser ud i indekset S&P 500. Man kan se indikatoren nedenunder grafen, som viser prisen.

Som man kan se, skifter Williams %R hurtigt mellem overkøbt og oversolgt tilstand. Derfor bruges den hovedsageligt som en såkaldt mean reversion-indikator. Mean reversion betyder, at et markedet har en tendens til at vende tilbage til den gennemsnitlige pris over tid.

Her er hvordan en 5-dages tidsperiode med Williams %R ser ud i S&P 500. Den 5-dages tidsperiode indtastet i indstillingerne for indikatoren, når man har sat Williams %R-indikatoren på sin graf. (Disclaimer: Historisk afkast kan ikke bruges som indikation for fremtidig afkast.)

Backtest af strategien

Vi backtester nu Williams %R-handelsstrategien på S&P 500 ETF (SPY). I henhold til strategien åbnes en position ved markedets lukning, når Williams %R er under -90 og dermed kan betragtes som oversolgt. Ifølge strategien skal handlen lukkes igen, når dagens lukkepris er højere end gårsdagens højeste pris, eller når Williams %R lukker over -30.

Det har vist sig, at de bedste resultater opnås ved at bruge en to-dages tidsperiode. Periodens sættes under indstillinger for Williams %R-indeikatoren. En periode på 2 giver følgende historiske afkast. Se grafen længere nede på siden.

Både under finanskrisen i 2008/09 og under coronakrisen klarer strategien sig godt. Afkastene i 2008 og 2020 var henholdsvis 98,9% og 43,3%! Under bear-markedet i 2022 steg den 15,7%, hvilket stadig må siges at være hæderligt, da markedet i samme periode tabte 19-20%.

Det årlige afkast er 11,5%, og man er kun eksponeret i markedet 22% af tiden. Antallet af handler er 588, gennemsnitlig gevinst pr. handel er 0,59%, det maksimale drawdown er 17%, og profitfaktoren er 2,2. Det er ret gode tal og viser, at strategien har været stærk historisk set. Afkastet kan naturligvis blive større eller mindre alt efter, hvor meget man gearer sine positioner.

En Williams %R-periode sat på 2 giver ovenstående historiske afkast. Kilde: Oddmunt Grøtte

En mulighed for at forbedre strategien kunne være alene at handle den, når man er i et bull-marked. Det kunne man gøre ved at tilføje et glidende gennemsnit og have en regel, som gik på, at handlerne kun bliver taget, hvis prisen befinder over det glidende gennemsnit.

Som nævnt giver Vontobel mulighed for at spekulere i prisen på flere forskellige indekser i både opadgående og nedadgående retning med gearing.

Gearingselementet gør dog, at en sådan investering ikke passer til alle, da du handler med lånte penge, og derved risikerer, at din position bliver 0 værd, hvis kursudviklingen hurtigt går i den forkerte retning. Hvis du spekulerer i indekser, skal du være opmærksom på, at det er en til tider meget volatil vare, hvilket sammen med gearingen gør, at du skal være ekstra forsigtig. Investorer i Vontobel-produkter bærer udsteders kreditrisiko (risiko for, at Vontobel ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til certifikaterne. Du kan f.eks. købe Vontobels indeks-certifikater hos Nordnet, hvis du søger efter navnene som du kan finde her.

Se en komplet liste over disse her. På listen kan du bl.a. sortere efter retning på markedet og efter gearingsniveau. Du kan læse mere her hos Vontobel om, hvordan de gearede certifikater fungerer i praksis. Samme sted er det også muligt at læse mere om de konkrete betingelser for indeks-certifikaterne.

Vontobel har betalt for at få ovenstående information om deres certifikater nederst i denne artikel.

Hvis certifikaternes underliggende (f.eks. aktier eller indekser) handles i fremmed valuta, såsom amerikanske dollars, bærer du som investor også valutakursrisikoen på produktvalutaen, for eksempel DKK.

Vigtig meddelelse:

Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser. Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne. Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra simulerede tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

 

Del denne artikel

Invested.dk