Markeder

Sådan laver du kvalitativ analyse af biotekvirksomheder

Videnskaben og forretningen ved bioteknologi er kompleks og usikker, og det er ikke nogen nem opgave at bestemme fremtiden hos biotekvirksomheder. Mange biotekvirksomheder er i udviklingsstadiet, og da de ofte har lav eller ingen pengestrøm, indtjening eller selv omsætning, trodser de ofte traditionel finansiel analyse.

Det kan være utroligt svært (dog ikke umuligt) at sætte tal på biotekvirksomheder. Så når man bedømmer en biotekvirksomheds strategiske og finansielle helbred, afhænger éns analyse ofte meget mere af kvalitativ analyse i stedet for kvantitative værdiansættelsesmetoder. Her er nogle ikke-talmæssige emner, man bør tage højde for, når man analyserer biotekvirksomheder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Produkter og pipeline

En biotekvirksomheds produktportefølje og forskningspipeline er naturligvis virksomhedens leveblod til succes. Det betyder, at du bør tage et grundigt kig på virksomhedens nøgleprodukter og funktionerne ved deres bioteknologi. Virksomheden bør ideelt udvikle en teknologiplatform med flere (i stedet for enkle) helbredelsesmuligheder. Virksomheden bør arbejde med et stort antal produkter, der sigter efter sygdomme hos store patientbefolkninger.

Vær varsom med biotekvirksomheder, der udvikler produkter til store behandlingsområder – såsom cancer, kardiovaskulære lidelser og lidelser i centralnervesystemet – hvor det potentielle afkast af investeringen er størst. Styr også uden om virksomheder, der udvikler ”også mig” behandlinger for lidelselsområder, der allerede bliver tjent af eksisterende teknologier på markedet.

Find på samme tid ud af, hvor virksomhedens produkter befinder sig i pipelinen. Jo senere produktets stadie er i sin kliniske udvikling, jo større er chancerne for en regulatorisk godkendelse, markedslancering og succes.

 

Patenter

En biotekvirksomheds teknologi og produkter har måske det største potentiale, men besidder virksomheden patenter, der kan beskytte dens teknologi? Patentbeskyttelse forøger værdien af teknologien og virksomheden ved at give selskabet eksklusive rettigheder med hensyn til dens teknologi. Virksomheden kan med sit patent påbegynde R&D og kommerciel udvikling med mindre frygt for, at konkurrenterne ”stjæler” deres teknologi. Mest vigtigt kan patenter tiltrække royalty-betalende, kommercielle partnere, der har de finansielle midler, der kan finansiere R&D, kliniske forsøg, produktudvikling og markedsføring.

R&D

Har virksomheden en historik med produktiv forskning og udvikling? Modne biotekvirksomheder bruger ca. en femtedel af den totale omsætning på R&D, mens biotekvirksomheder i det tidlige stadie bruger et stykke over 100% af omsætningen. Ikke overraskende kan resultatet af R&D udgifter variere meget, specielt hos biotekvirksomheder i det tidlige stadie.

En nøglefaktor til succes er evnen til at udvikle omkostningseffektive lægemidler, der repræsenterer banebrydende behandlinger. Hvis virksomhedens R&D afdeling skaber de samme resultater som de, der allerede er på markedet, har virksomheden mindre sandsynlighed for at skabe succesfulde produkter. Kig efter virksomheder med R&D afdelinger, der fokuserer på at skabe lægemidler, som kan løse lidelser, og som ikke allerede er godt behandlet.

 

Ledelse

Ledelsens talent og erfaring er afgørende for den langsigtede succes. Ideelt set skal biotekvirksomheden ledes af nogen, der før har udviklet og kommercialiseret behandlinger. Vær på samme tid varsom med virksomheder, der regelmæssigt misser deres mål. Ledelsen skal have en glimrende forståelse for den kliniske og den kommercialiserende udviklingsproces, have sans for de omkostninger, som er involveret, samt have en historik med at pålægge virksomhedes ressourcer i projekter, der skaber høje investeringsafkast.

 

Partnerskaber

I disse tider slår biotekvirksomheder sjældent igennem alene. På grund af de høje omkostninger, som er forbundet med medicinudvikling, vil en biotekvirksomhed blive holdt tilbage fra at nå sit fulde potentiale, medmindre de kan finde nogle partnere, der kan hjælpe med at finansiere de kliniske forsøg og kommercialiseringen. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om virksomheder har sikret sig lovende samarbejder og partnerskaber. Kig efter partnere, der viser vedvarende engagement – husk, at produktudviklingsprocessen kan være meget lang og bekostelig.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Finansielle ressourcer

Til sidst er det vigtigt at vide, om virksomheden er velfinansieret. Biotekindustrien lever trods alt af finansiering/økonomisk støtte. Uden finansiering vil en biotekvirksomhed blive nødt til at skære ned på R&D samt kliniske og kommercielle aktiviteter, hvilket reducerer deres chancer for at maksimere investeringsafkastet. Det er betryggende at se nok kontanter og likvide beholdninger på virksomhedens balance, som kan dække omkostningerne i mindst et år eller to. Hvis virksomheden har en solid pengemæssig position, betyder det, at de kan vælge mere frit med hensyn til deres partnerskaber i stedet for bare at vælge det første tilbud, der kommer. Selvfølgelig er der håb for, at virksomheden ikke vil behøve ekstern finansiering overhovedet.

 

Konklusion

Det er næsten umuligt for den gennemsnitlige investor at forstå den videnskab, der ligger bag biotekvirksomheder og deres udviklingsprojekter. På samme tid kan det være misvisende at bedømme en biotekvirksomhed ved hjælp af kvantitativ analyse. Ved at kigge på de kvalitative faktorer (produkt pipeline, patenter, ledelse, partnerskaber og tilgang til finansiering) frem for de kvantitative faktorer, kan man tage første skridt til at værdiansætte en biotekvirksomheds potentiale rigtigt.

Del denne artikel

Invested.dk