Markeder generelt

Finansiel reform siden 2008 – Dodd-Frank

Finanskrisen i 2008 og den efterfølgende kredit krise satte for alvor bankerne, deres kompleksitet, størrelse, produkter og etik i offentlighedens søgelys. Det gik op for den almene befolkning hvor absurd store nogle af de internationale banker var blevet (og stadig er). Udviklingen var gået i retning af at størstedelen af banker ikke bare fungerede som sparekasser men også som investeringsbank, hedgefond med mere. Dette betød også at tab fra disse afdelinger også påvirkede den almindelige borgers aktivitet med banken, såsom opsparing og pension. Det satte regeringer verden over i en svær situation: på den ene side forlangte folk retfærdighed, hvilket betød at lade de selvsamme frie markedskræfter der havde gjort bankerne så store, blive deres endeligt. På den anden side ville det betyde at den normale bankdrift kunne komme i fare og opsparinger og pensioner kunne fordufte.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Denne artikel er den første i en række artikler der omhandler reform og regulation siden finanskrisen i 2008.

Henry Paulson og Lehman Brothers

Henry ”Hank” Paulson var finansminister i USA fra 2006 til 2009 og han er tidligere direktør for en af verdens mest kendte investeringsbanker: Goldman Sachs. Hank Paulsons tid som USA’s finansminister var en af de mest udfordrende nogensinde. Hank Paulson har lagt øre til meget kritik på baggrund af hans beslutning om at lade Lehman Brothers gå konkurs, som dengang var den 4. største investeringsbank i USA. Efter at have set de afledte effekter af Lehman Brothers konkurs på resten af det finansielle system besluttede den amerikanske regering sig for at holde hånden under andre store nødlidende institutioner. Netop heraf kommer udtrykket: ”Too big to fail”.

Dodd-Frank

Mange vil nok mene der stadig ikke er gjort nok for at ændre på fortidens fejl og for flere banker ligner situationen mere og mere business as usual. Dodd-Frank reformen er dog stadig en af de største finansielle reformer og den finansielle sektors lobbyister hader den, hvilket signalerer dens effekt på bankerne. Da Dodd-Frank reformen der blev vedtaget af Obama i 2010 fylder et par tusind sider og derfor vil denne artikel blot belyse nogle få nøglepunkter. Reformen implementeredes gradvist i løbet af en årrække da det er væsentlige strukturelle ændringer den medfører:

Nye institutioner – Dodd-Frank skabte en række nye institutioner, herunder The Financial Stability Oversight Council and Orderly Liquidation Authority hvis opgave er at overvåge store virksomheders finansielle stabilitet. De overvåger kun virksomheder hvis krak kunne have store negative konsekvenser for den overordnede økonomi (hovedsageligt banker) og disse vurderes derfor at være systemisk vigtige (Too big to fail). Institutionen er ligeledes ansvarlig for en kontrolleret likvidering af systemisk vigtige virksomheder samt restruktureringer. De har også mandant til at hæve kapitalkrav samt tvungen opsplitning af virksomheder for at minimere risici. Den danske pendant er Finansiel Stabilitet, der blev dannet med de samme overordnede tanker bag.

Federal Insurance Office – Har samme formål som ovenstående dog med fokus på forsikringsvirksomheder.

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) – Er et slags forbrugernævn hvis opgave er at stoppe såkaldt ”predatory lending”, altså aggressiv långivning uden hensyntagen til om låntager realistisk set har råd eller ej. Herudover oplyser CFPB forbrugere om vilkårene for lån før de endelige papirer underskrives. Det er ikke kun i forbindelse med boliglån at CFPB kræver let forståelige kontrakter og vilkår, men også for forbrugerlån.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Volcker reglen

Volcker reglen har til formål at begrænse spekalutiv trading og ”proprietary” trading af bankerne. Proprietary betyder blot at banken trader for egne midler for at opnå profit på de finansielle markeder.

Volcker reglen kan derfor anses som et af de væsentligste punkter i Dodd-Frank reformen, da den direkte går ind og påvirker mange af de store bankers forretningsgange. Mere præcist forbyder Volcker reglen bankerne at udføre kortsigtet proprietary trading af forskellige aktiver, herunder derivater, råvare optioner og futures, da dette ikke gavner bankens kunder.

Dodd-Frank og Volcker reglen trådte i kraft d. 1 April 2014 og bankerne har til 21 Juli 2015 til at efterleve disse krav. Bankerne må dog stadig fungere som market makers, brokers, underwritere (ved børsnoteringer), hedge og tilbyde kunder forskellige produkter i form af investeringsfonde osv. og tjene penge på den måde.

Del denne artikel

Invested.dk