Markeder generelt

Big Mac indekset

Big Mac indekset blev opfundet i 1986 af The Economist og er en metode til at se om valutaers relative kurs er korrekt. Indekset er baseret på teorien om ”købekraftspariteten”, som du kan læse om her: https://www.invested.dk/encyclopedia/koebekraftsparitet/

Indekset bruger, som navnet antyder, prisen på en Big Mac som udgangspunktet og prisen på denne skal ifølge købekraftspariteten koste det samme i f.eks. Danmark som den gør i USA. Det betyder at hvis man konverterede de danske McDonalds priser til dollars skulle en Big Mac koste det samme i begge lande ud fra markedets vekselrater. Er dette ikke tilfældet er kronen forkert prissat i forhold til den Amerikanske dollar og kronen skal gerne, med tiden, bevæge sig mod dollaren.

Få fart på din investering: Se certifikaterne hos en Danmarks førende udstedere Klik her

Numerisk eksempel

Big Mac indeksets princip forstås nemmest ved et konkret eksempel:

Eksemplet bruger den gennemsnitlige Big Mac pris for Januar 2015.

USA = 4,79$

Danmark = 34,5 Kr.

Ved ovenstående priser burde vekselraten for USD/DKK, ifølge købekraftspariteten, være:

= 34,5/4,79 = 7,2 kroner for 1 dollar.

Den faktiske USD/DKK rate er = 6,42 (1$ koster 6,42Kr.) – det indikerer derfor at kronen er overvurderet i forhold til dollaren (da der skal færre kroner til en Big Mac med den faktiske vekselrate end hvad den teoretiske ligevægtspris indikerer).

I dollar koster en Big Mac i Danmark : 34,5/6,42 = 5,37$.

Helt præcist er kronen : (5,37-4,79)/4,79 = 0,122 eller 12,2% overvurderet i forhold til dollaren.

Forbehold

The Economist skriver selv at Big Mac indekset ikke skal tolkes som et præcist mål for hvordan valutakurserne skal være, men blot en måde at gøre valuta teori lettere at forstå. Indekset har dog vundet stor popularitet og er inkluderet i mange økonomiske tekstbøger og videnskabelige artikler. På https://www.economist.com/content/big-mac-index kan du selv gå ind og prøve indekset af ved forskellige valutaer. Eksemplet der er brugt i denne artikel er baseret på ”Raw index”, hvor der ikke tages højde for at man må formode at en Big Mac er billigere i udviklingslande på grund af lavere lønninger – som respons til dette har The Economist ligeledes lavet et ”Adjusted index” der måler det samme, men hvis parametre er anderledes. The justerede indeks bruger prisen på en Big Mac og BNP pr. person som mål for den fair værdi af en valuta.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Nedenfor er et udpluk af Big Mac indekset for Januar 2015 (Raw index) der viser over/undervurdering i procent i forhold til dollaren:

 

Big Mac index

Del denne artikel

Invested.dk