Markeder

Finansiel reform siden 2008 – Bankpakkerne

Det er ikke kun i USA – Finansiel reform i USA – der har været gennemført reformer og blevet givet offentlig støtte til nødlidende virksomheder og finansielle institutioner. Danmarks regering har siden 2008 gennemført en række tiltag og nogle af de mest kendte er i form af bankpakkerne. Det er blevet til i alt 5 pakker, der siden 2008 har haft forskellige formål der gennemgås i denne artikel.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Pakke 1 – Stabilitetspakken

Den første ”bankpakke” der kom i kølvandet på den finansielle krise i 2008. Denne pakke løb fra oktober 2008 og blev udfaset i september 2010.  Denne pakkes primære formål var at berolige befolkningen og forhindre et såkaldt ”bank run” (af frygt for at penge ikke er sikre i banken vælger befolkningen at hæve deres indskud) og dette blev gjort ved at staten garanterede for alle indlån i banker. Garantien blev hævet i 2010 og i stedet blev den almindelige indskydergaranti øget til 750.000 kr.

Pakke 2 – Kreditpakken

I 2009 blev regeringen enige om at indføre den såkaldte kreditpakke, der skulle  tilføre den finansielle sektor op mod 100 milliarder kr i hybrid kernekapital (hybrid kernekapital er en blanding mellem aktiekapital og lånekapital, heraf navnet. Der er ligeledes særlige regler for stor en del af den hybride kapital der kan indregnes som kernekapital). Denne pakke gav herudover bankerne mulighed for at optage statsgaranterede lån.

Pakke 3 – Afviklingspakken

Dette er mere et procedure skift end en egentlig pakke. I oktober 2010 blev der lavet en ny model for hvordan nødlidende pengeinstitutter skulle overtages. Dette skulle sikre en kontrolleret overtagelse, således at kunder ikke blev ramt af en truende konkurs og lignende.

Pakke 4 –Konsolideringspakken

Denne pakke blev vedtaget i september 2011 og har 4 hovedelementer:

  • Ny konsolideringsproces, da der stadig var tilfælde af tab til kreditorer efter afviklingspakken.
  • Mulighed for forlængelse af statsgaranti ved fusioner, samt nye statsgarantier ved fusioner.
  • Regler for SIFI (systemisk vigtige finansielle institutioner / ”Too big to fail” institutioner).
  • Forsikringsbaseret finansiering af indskydergarantifonden.
Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Pakke 5 – Udviklingspakken

Udviklingspakkens primære formål er at sikre danske virksomheders adgang til finansiering. Pakken blev vedtaget i marts 2012 og har 3 hovedelementer:

  • En styrkelse af vækst- og eksportfinansiering
  • Etableringen af et landbrugsfinansieringsinstitut for at sikre finansiering til landmænd
  • Frasalg af FIH Erhvervsbanks ejendomsportefølje for at sikre en kontrolleret afvikling af porteføljen.

Danmarks regering har været rimelig flittige med reformer og pakker i kølvandet på krisen og hovedtanken bag det meste har været at sikre den almene borger, hvilket er positivt. Desuden har en del af statens lån til virksomheder, banker osv. været en særdeles god forretning for regeringen der har tjent på dette og derfor er myten om at borgerne har taget regningen (for redningen af institutterne) været forkert.

Der arbejdes fortsat på regler og lovgivning især i forbindelse med institutioner der klassificeres som SIFI og igen må dette ses i et positivt lys, da disse institutioner er rygraden for meget af dansk økonomi.

Del denne artikel

Invested.dk