Økonomi & politik

Den græske krise – af Christen Sørensen

Økonom og tidligere vismand, Christen Sørensen, udgav tidligere på året bogen: Den græske krise – og Tysklands korsfæstelse af Europa.

Bogen omtaler flere problemstillinger ift. Grækenlands økonomi, som især i sommers var et hedt og relevant emne. Samtidig sætter Christen Sørensen spørgsmålstegn ved EURO-konstruktionens nuværende samarbejde. I denne artikel kigger vi lidt nærmere på bogens indhold.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Historisk indblik:  

De første to kapitler (ca.50 sider) bruger Sørensen primært til at fylde læseren op med historisk viden. Bl.a. om det tidligere guldfodssystem, Versailles-traktaten og mellemkrigsperioden som helhed. Kapitlet omhandler bl.a. Tysklands pressede situation efter 1.verdenskrig, hvor landet blev idømt massive krigsskadeerstatninger. Netop krigsskadeerstatningerne er en vigtig pointe i bogen, da Sørensen flittigt perspektiverer dette til de krav, som EU stillede Grækenland tilbage i juli måned.

Derudover fokuserer kapitlerne meget på det forhenværende guldfodssystem. Guldfodssystemet var et fastkurssystem, som blev benyttet af flere store lande i mellemkrigsperioden samt før 1.verdenskrig. Sørensens historiske beskrivelser af Guldfodssystemet er en vigtig brik til at forstå resten af bogen, da det danner basis for en diskussion af EURO-samarbejdet, som jo netop også er et valutakurssystem imellem flere store lande.

Afslutningsvis beskriver kapitlerne meget nøjagtigt den økonomiske udvikling i de største europæiske lande, samt Japan & USA. Også her lægges fundamentet til en vurdering af EU’s fremtidige problemer, som bliver rejst sidst i bogen.

Diskussion af EU-samarbejdet 

Kapitel 3 forholder sig noget mere analytisk end de to første kapitler. Vigtige elementer er især forståelsen af EU’s økonomiske spilleregler, samt en introduktion til EU’s økonomiske og monetære union. Der er bl.a. citater direkte fra Delors-rapporten som beskriver tankerne bag unionerne.

Kapitlet har dog også en meget kvantitativ tilgang til EU’s økonomiske og monetære union, da de såkaldte ”spilleregler” er defineret meget nøjagtigt ved brug af økonomiske nøgletal. En yderst relevant ting er ligeledes, at Christen Sørensen bringer uddrag fra EU-kommissionens rapporter, der beretter om EURO-landendes økonomiske balance samt deres ”overall” økonomiske performance. Dette er igen utrolig essentielt, da det hjælper læseren til at forstå den kritiske vurdering af EURO-samarbejdet, hvilket netop sidste del af kapitlet beskæftiger sig med.

Grexit

Sidste kapitel i bogen fokuserer benhårdt på Grækenlands situation. De 3 første kapitler danner grundstenene for at kunne forstå Grækenlands problemstillinger. Der gives både et faktuelt billede af den økonomiske situation i Grækenland, samtidig med forfatteren giver et forholdsvis nuanceret billede af den græske krise. Både Grækenlands og EU’s ansvar i krisen belyses.

Det sidste kapitel er uden tvivl højdepunktet i bogen, om end det er en smule kort. Eksempelvis opstiller forfatteren tre mulige scenarier for landet og dets økonomi i fremtiden. Disse afsnit er utrolig samfundsrelevante og det biddrager til en bedre forståelse og indsigt i Grækenlands økonomiske situation. Som sagt kunne det være ønskeligt med et lidt længere og uddybende kapitel, da størstedelen af bogens interessante synspunkter udfolder sig her.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Vurdering

Bogen er med sine knap 140 sider let at overskue, hvilket er en kæmpe fordel, hvis man ikke betegner sig selv som 100% økonomi-kyndig. Du bør dog have en vis portion samfundsinteresse, hvis du skal have maksimalt udbytte af bogen.

Den græske krise er en interessant bog, idet den præsenterer nogle synspunkter, som ikke nævnes så ofte i den offentlige debat. Her tænkes især på kritiske synspunkter ift. Euroen, Den Økonomiske og Monetære Union samt hele EU-samarbejdet generelt. Bogen fungerer derfor utrolig godt som en kritisk modpart til den generelle debat, og der er masser af relevant viden at hente.

Det er tydeligt at se, at forfatteren har arbejdet utrolig detaljeret og nøjagtigt med bogen, da der inddrages mange relevante kilder og informationer. Især de første to kapitler må siges at være nøje gennemarbejdet med stribevis af historiske data.

Det eneste man kunne savne ved bogen er faktisk bare nogle flere sider! Men igen er det noget, der afhænger af ens temperament og ønske med bogen. Overordnet set klæder bogen dig godt på til at kunne tage del i EU og EURO debatten, men hvis du ønsker længere dybdegående analyser vil du formentlig ikke finde bogen dækkende nok.

Så er du til økonomi, EU-samarbejde eller bare samfundsrelaterede emner generelt vil vi klart anbefale dig at læse bogen. Rigtig god fornøjelse.

Del denne artikel

Invested.dk