51% af alle detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er hos denne udbyder. Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. Læs mere

Fundamental analyse

Modvind for “Big Oil” – hvor skal vi hen herfra?

Olieselskaberne presses hårdere end nogensinde. Meget af presset kommer fra klimaaktivister og investorerne, men også fra regeringer og banker, der skærer ned på udlånet til olieselskaberne, hvilket skaber hovedbrud for hele industrien. Hvad er det der foregår, hvad er konsekvenserne, og er olieselskaberne i stand til at tilpasse sig?

Af Tor Klaveness, analytiker hos Invested.dk

Der blæser en kraftig vind omkring de store olieproducenter, og mange af selskaberne er gået direkte ind i turbulensen. Bare i løbet af de seneste uger har vi set:

  • en lille “impact investment” fond formåede at få tre “grønne” bestyrelsesmedlemmer i Exxon
  • på generalforsamlingen i Chevron stemte aktionærerne for solide emissionreduktioner
  • Shell tabte i retten i Haag og blev beordret til at reducere sine globale emissioner med 45% inden udgangen af ​​2030

Hvad er det lige, der er ved at udfolde sig?

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Retssager

Den mest direkte måde olieselskaberne konfronteres, er i retssalene. Hvordan dette sker varierer, bl.a. fordi det stort set er uprøvet land. Der er især to ting, som jeg har bemærket:

New York City (NYC) vs. BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil og Shell:

I 2018 sagsøgte NYC olieselskaberne og krævede, at de skulle bære deres andel af de omkostninger, som den globale opvarmning medfører. NYC tabte den første runde i retten og også appelsagen, da den kom op tidligere i år. I sin begrundelse skrev retten, at kravet afvistes, da global opvarmning netop er global. Så er det unaturligt at håndtere dette på et statsligt niveau.

Shell vs. Friends of the Earth:

For et par uger siden tabte Shell mod Friends of the Earth (en sammenslutning af klimaorganisationer), da sagen var oppe i retten i Haag. Olieselskabet blev beordret til at reducere sine globale emissioner med 45% inden udgangen af ​​2030 (målt i forhold til 2019). Dette er langt mere end virksomhedens eget mål på 20%.

I dommen blev det påpeget, at Shells klimamål p.t. er for vagt, og at virksomheden skal sigte mod målene i Parisaftalen. Shells CEO fortæller i et indlæg på LinkedIn, at sagen sandsynligvis vil blive appelleret, men at Shell under alle omstændigheder vil arbejde endnu hårdere for at reducere emissionerne.

Det er værd at bemærke, hvor forskellig de to sager er, selvom målet i det væsentlige er det samme. Det, der gør sagen mod Shell interessant, er ikke kun, at olieselskabet tabte, men at dette også er noget, der sandsynligvis vil give følgevirkninger i lignende tilfælde.

TotalEnergies (Franske Total har for nylig skiftet navn) skal blandt i retten til september, og sagsøgerne har struktureret sagen så den minder om Shells sag. Kravet mod olieselskabet er, at efterforskningsaktiviteter skal ophøre med det samme, og at produktionen i 2030 reduceres med 37% sammenlignet med 2010.

Ifølge Climatecasechart.com er der globalt set omkring 1800 søgsmål tilknyttet klimaforandringer. Klimaforandringerne har således for alvor nået domstolene, og olieselskaberne er et yndet og naturligt mål.

Investorerne

Olieselskaber bliver også presset af investorerne, hvis højeste prioritet er at maksimere afkastet, og som jeg har skrevet før, begynder flere og flere at indse, at afkast og ESG går hånd i hånd. Derudover er den positive opmærksomhed i forhold til ansvarlig ledelse også værd at overveje for selskaberne.

Der er dog fortsat mange tegn på, at investorerne mener, at olieselskaberne gør for lidt for at tilpasse sig lavmissionssamfundet, og at dette afspejles i de seneste års prisudvikling:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

De fossile brændstoffer taber

Som det ses af grafen ovenfor, har afkastet på olieaktier over de seneste år været dårligt, ikke mindst sammenlignet med grønne aktier (her repræsenteret af Ørsted, EDP Renováveis ​​og Iberdrola – de tre øverste kurver).

Mange af de største kapitalforvaltere er også medlemmer af organisationer som f.eks. Climate Action 100+. Denne organisation arbejder for at sikre, at de virksomheder, som kapitalforvalterne investerer i (mindst) har de samme ambitioner som Parisaftalen. På organisationens hjemmeside fremhæves de enorme omkostninger og konsekvenser som klimaforandringene kan medføre. Det er ikke unaturligt at en langsigtet forvalter, for eksempel et pensionsfond, tænker mere holistisk og netop langsigtet end et uafhængigt olieselskab.

Mange forvaltere er således begyndt at indse, at risikoen forbundet med investeringer i olieselskaber er steget betydeligt. Og den dag investorerne begynder at udelukke olieselskaberne fra deres investeringsunivers (på samme måde som mange udelukker kulproducenter), kan døren muligvis blive lukket helt i.

Olieselskaberne “straffes” således på aktiemarkedet for ikke at gøre mere (eller nok) for omstrukturering.

Stadig flere investorer ser på fossile brændstoffer som «out of favour».

Hvordan ser man det?

Olieselskabernes aktiekurser har generelt ikke fulgt med udviklingen i olieprisen, og mange af selskaberne er nu billigere end de har været i lang tid. En hæderlig undtagelse er dog norske Equinor (EQNR – det tidligere Statoil). Som vi ser på grafen, har denne aktie klaret sig betydeligt bedre end sine peers, og aktien er også betydeligt bedre prissat, hvis man for eksempel tager højde for udbytteafkastet (dividend yield).

Aktiv investoraktivisme

Investorerne har også udøvet mere aktivt ejerskab end tidligere. Ovenfor nævntes et eksempel på dette i forbindelse med at den lille “impact investment” fond, Engine No. 1, for nyligt fik indsat tre bestyrelsesmedlemmer i Exxon.

De nævnte bestyrelsesmedlemmer har betydeligt grønnere profiler end de kandidater, som Exxon selv foreslog. Dette er faktisk første gang, at ledelsen ikke har haft succes med alle sine bestyrelseskandidater – her kan man da tale om mistillid. Engine No. 1 fik også støtte fra en række tunge investorer, herunder Black Rock, som er Exxons næststørste aktionær.

Herudover var der også en generalforsamling i Chevron, hvor 61% af aktionærerne stemte for betydelige nedskæringer i “Scope 3” emissionerne. Dette udtryk betyder, at man medtager de emissioner, der genereres af virksomhedens kunder ved beregning af klimafodaftryk. Det blev også stemt om, hvorvidt virksomheden skulle præsentere en oversigt over konsekvenserne af et “netto nul” -scenarie i 2050, men forslaget blev nedstemt med en lille margin (48% stemte for).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Når status gøres op

Vi ser en klar forskel mellem europæiske og amerikanske olieselskaber, når det gælder vedvarende energi. TotalEnergies er måske det selskab, der har investeret mest, men Equinor og Shell har også udmærket sig, for eksempel gennem solide investeringer i havvind. BP er lidt bagud, men har høje ambitioner. Når det kommer til amerikanske virksomheder, har investeringsvilligheden været svag og primært rettet mod CO2-opsamling.

På trods af indsatsen kritiseres de europæiske olieselskaber for deres indsats inden for vedvarende energi.

Er kritikken så berettiget?

Jeg er selv er usikker. Hvis man ser på Equinor, blev virksomhedens vedvarende division for nylig vurderet til ti milliarder dollars af mæglerhuset Kepler Cheuvreux. ABG var ude tidligere på året med et skøn på NOK 80-160 mia. selv om dette muligvis er blevet reduceret noget på grund af markedsudviklingen inden for vedvarende energi aktier. Equinor har således skabt stor værdi, og er i dag en betydelig aktør inden for offshore vind.

Equinor satser på vedvarende energi, her ses deres havvindpark Sheringham Shoal. Foto: Andrew Saunders

Ikke desto mindre er indsatsen mindre betydningsfuld sammenlignet med for eksempel Ørsted, som for nærværende har en markedsværdi på knap 500 mia. NOK.

Konklusionen er således, at den vedvarende energi division er blevet betydelig, men kunne have været meget større, hvis vi tager udgangspunkt i Equinors ressourcer og kompetencer.

Hvad med fremtiden?

Gerard Reid er medstifter og partner i Alexa Capital og har enorm erfaring inden for dette område. To gange om måneden kan man også høre Reids tanker om, hvordan det globale energimarkedet forandres i podcasten Redefining Energy.

Jeg spurgte ham om hans syn på olieselskabernes indsats på området og hvad fremtiden kan bringe. Det centrale i hans svar var:

Kultur

Olieselskaberne skal grundlæggende ændre deres kultur og “måde at drive forretning på”, hvis de virkelig skal have succes med vedvarende energi. Dette bliver meget krævende. Der er en helt anden dynamik i vedvarende energi end i den traditionelle olie- og gasindustri. Virksomheden, der har håndteret dette bedst, er BP, som gennem Lightsource bp er blevet stor i udviklingen af ​​solenergiprojekter.

Cost of capital – kapitalomkostninger

Investeringer i vedvarende energiprojekter har en helt anden kapitalomkostning end i olie- og gasindustrien. Dette er et problem for virksomhedernes vedvarende energi investeringer.

Rendyrkede investeringsmuligheder

Man skal endvidere huske på, at de fleste investorer foretrækker rendyrkede investeringsmuligheder.

Spin-offs

Meget taler for, at olieselskaberne før eller senere vil udskille deres vedvarende energi enheder. Det er hensigtsmæssigt ud fra et forretningsperspektiv, det løser problemet med forskellige kapitalomkostninger, og det vil fremhæve virksomhedernes værdier. Dette skete med flere af de store europæiske elselskaber, da denne industri kæmpede for et par år siden og med stor succes.

Tor Klaveness leverer markedsanalyser til invested.dk.

For mit eget vedkommende er jeg enig i Gerard Reids synspunkter, selvom jeg måske er lidt mere positiv, når det kommer til de (europæiske) olieselskabers indsats. Jeg er også overbevist om, at olieselskaberne fra tid til anden vil gennemføre strukturelle foranstaltninger.

Det kan tænkes, at de kommer i form af spin-offs, men vi kan også se nye partnerskaber, hvor store infrastrukturinvestorer kommer ind som partnere. Dermed kan kapital tilføjes og værdier kan synliggøres. Så der er spændende muligheder her.

Køb af olieaktier

Ingen af ​​de nævnte aktier ovenfor er dyre, hvis man ser på værdiansættelsesmultiplerne, og så længe olieprisen er stærk, vil det være gode investeringer. Investorer skal dog stadig huske på, at risikoen er større i dag end for blot et par år siden.

Desuden har jeg personligt en præference for de europæiske aktører, og jeg tror, ​​at investeringen i vedvarende energi før eller senere vil afspejles i aktiekurserne. Især TotalEnergies ser interessant ud, og den er også rimelig i forhold til udbyttemuligheder.

PS. Tak til Gerard Reid (co-founder og Partner i Alexa Capital) og Kamil Zabeilski (Head of Sustainable Investments i Storebrand) for gode bemærkninger

 

Du kan investere i alle de store olieselskaber igennem brokeren Markets.com – enten som CFD´er via handelsplatformen MarketsX eller som almindelige aktier via handelsplatformen MarketsI. På CFD-platformen, MarketsX, kan du også spekulere i både stigende og faldende oliepriser med gearing.

Del denne artikel

Invested.dk