Fundamental analyse

Kobberprisen mod nye højder: En supercyklus er startet

Kobberprisen led et tilbageslag, da Covid-19 ramte de finansielle markeder i foråret 2020, men er siden steget kraftigt. I dag handles kobber til en pris, der ligger betydeligt over de niveauer, vi så i månederne før Covid-19. Årsagerne er forventningerne om en stærk vækst i efterspørgslen kombineret med problemer på udbudssiden.

Af Tor Klaveness, analytiker hos Invested.dk

Alt er på plads til en supercyklus i kobber, og for den langsigtede investor holder toget stadig på perronen.

Kobberprisen oplevede en kraftig stigning i februar i år, men i de sensete dage er prisen igen begyndt at stige. 

Kobberprisen brager videre op

Der er en stærk sammenhæng mellem prisen på kobber og svingningerne i den globale økonomi.

Grafen nedenfor viser kobberprisen i de sidste 50+ år, og de grå felter repræsenterer (amerikanske) recessioner. Som det kan ses, led kobberprisen et tilbageslag, da markederne blev ramt af Covid-19. Imidlertid var faldet langt mindre end i tidligere recessioner, og opsvinget i kølvandet herpå har været voldsomt.

 

Kobber handles dags dato til godt over fire dollar per pund. Dette er væsentlig over prisintervallet på 2,50-3,00 dollar fra månederne før pandemien ramte.  

Der er flere forhold som har bidraget til den betydelige opgang.

2021 i ubalance

Mange analytikere forestiller sig, at markedsdynamikken vil ændre sig i 2021, og at efterspørgslen efter kobber i løbet af året vil vokse sig større end udbuddet.

Når dette sker, vil man se lagerforskydninger i nedadgående retning, og det er værd at bemærke, at lagrene allerede er relativt lave. På kort sigt er efterspørgslen fra Kina vigtig, men en svagere dollar nævnes også som støtte for kobberprisen.

 

el-biler bidrar til økning i kobberprisen

Elektrificeringen af bilparken kommer til at bidrage til øget efterspørsel efter kobber.

Der kræves langt mere kobber til at producere elbiler end almindelige benzin- og dieselbiler. Ifølge Copper Development Association kræves 183 pund kobber til at producere en elbil. Til sammenligning er der brug for 18-49 pund til en diesel- eller benzinbil. Således kan det beregnes, at verden har brug for mellem 9 og 16 millioner ekstra ton kobber i 2030 på grund af øget efterspørgsel fra bilindustrien. Dette er i gennemsnit over en million om året, hvilket er meget for et marked på 25 millioner ton om året.

Efterspørgsel fra vedvarende energi

Tor Klaveness er analytiker hos invested.dk og har lang erfaring fra råvaremarkedet.

På samme måde som med elbiler kræves der mere kobber for at oprette en sol- eller vindmøllepark versus et kulfyret kraftværk.

Ifølge analyseselskabet Wood Mackenzie kræves der 2.000 kilo pr. MW til et kulfyret kraftværk. Opførelsen af ​​vind- og solparker optager så meget som 5000-5500 kilo pr. MW.

International Renewable Energy Agency vurderede for nylig, at vedvarende energikilder inden 2030 skal tegne sig for 57% af den installerede produktionskapacitet, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen. Omkring 60% forventes at komme fra solparker, mens resten forventes at komme fra vindmølleparker.

Det betyder, at investeringsgraden i de næste ti år skal mere end fordobles, hvilket jeg tror vil ske. En konvolutberegning indikerer, at dette vil kræve 13-14 millioner ton kobber over en tiårsperiode. Igen er dette grove skøn, men der er stadig ringe tvivl om, at der er tale om meget store mængder på kobbermarkedet

Fremtidig markedsbalance er godt nyt for kobberprisen

Forbruget af kobber øges konstant. Vigtige bidragsydere er boligbyggeri, udvikling af infrastruktur og telekom samt generel økonomisk vækst. Dette kommer oven på den førnævnte vækst i efterspørgsel fra bilindustrien og vedvarende energi.

Konklusionen er således, at der er stor fare for et forsyningsunderskud. Råvaregiganten Trafigura anslog for nylig, at underskuddet kunne nå ti millioner ton om året i 2030, hvis der ikke investeres stærkt i sektoren.

Kobber er et genanvendeligt råmateriale. Jeg tvivler dog på, at vi i fremtiden får mere hjælp fra genbrug. Når alt kommer til alt vil elbiler køre i et antal år, og sol- og vindmølleparkerne vil eksistere i endnu længere tid.

Kigger man på oliemarkedet, har høje priser altid udløst øget efterforskningsaktivitet og teknologisk innovation. Dette har igen bidraget til nye / udvidede reserver og øget produktion. Vi har ikke set det samme i kobberindustrien.

I en analyse ser S&P Global på betydelige kobberopdagelser i perioden 1990-2019. De identificerer 224 opdagelser, der tilsammen udgør 1,08 milliarder ton (gennemsnitligt 36 millioner ton / år). Dette giver et reserve / udskiftningsforhold på godt 100%.

So far, so good.

De kommende år kan byde på travle dage i kobbergruberne.

Problemet er imidlertid, at kun 16 af de 224 opdagelser er foretaget i de sidste ti år. Og i løbet af de sidste fem er der kun gjort et fund, på trods af at efterforskningsaktiviteten blev opretholdt! Dette er tankevækkende og et bevis på, at minesektoren har plukket de lavt hængende frugter.

Der er naturligvis ekspansionsmuligheder i de eksisterende miner, og der er mange fund, som endnu ikke er færdigudviklet. Fællesnævneren er dog meget høje omkostninger. For eksempel så vi, at chilenske Codelco (statsejet og verdens største kobberproducent) i 2019 skar investeringsbudgettet for det næste årti med 20%. Dette til trods for relativt høje kobberpriser i årene 2017-2019.

Hvad betyder dette?

Efter min mening er der meget, der tyder på, at kobber står over for en supercyklus.

Efterspørgslen stiger kraftigt, mens aktørerne har svært ved at øge produktionen. Der er heller ingen ledig kapacitet, som vi ser på for eksempel olie- og gasmarkederne. Nye aktører, der pludselig kan komme om bord (jf. Iran på oliemarkedet) står heller ikke og banker på dørene.

Kort sagt: Dette bliver et meget stramt marked, og jeg ser ikke meget som kan ødelægge festen.

Hvis man vil tage derivatpositioner i kobber, vil timingen være vigtig, og man bør støtte sig til teknisk analyse. Er man på jagt efter større positioner, bør man overveje at opbygge disse over tid. Hvis man som investor har en idé om at beholde sine kobberpositioner over længere tid, er det en god ide at sikre sig, at omkostningerne er acceptable.

Enkeltaktier indenfor kobberbranchen er også interessante, og jeg vil se nærmere på dette i en senere artikel.

Det schweiziske investeringshus Vontobel tilbyder mulighed for, at man kan spekulere i kobberprisen i både opadgående og nedadgående retning. Det foregår igennem bull- og bear certifikater, hvor man, alt efter ens risikovillighed, har mulighed for at geare sin position mellem 2 og 8 gange. Gearingselementet betyder dog, at en sådan investering ikke er egnet for enhver, idet man jo handler for lånte penge, og derved kan risikere at ens position bliver 0 værd, hvis kursudviklingen hurtigt går i den forkerte retning. Spekulerer man i kobber skal man være klar over, at der er tale om en til tider meget volatil råvare, hvilket sammenholdt med gearingen gør, at man skal være ekstra påpasselig. Man kan bl.a. handle Vontobels kobbercertifkater hos Nordnet. Se en samlet liste over disse her. Man kan på listen bl.a. sortere på retning i markedet og på gearingsniveau. Man kan læse mere her hos Vontobel om, hvordan de gearede certifikater fungerer i praksis. Samme sted er det også muligt at læse nærmere om de specifikke vilkår for kobbercertifikaterne, her for eksempel bull-certifikatet med 8 gange gearing.

Vontobel har betalt for at få ovenstående oplysning om deres certifikater i bunden af denne artikel.

Del denne artikel

Invested.dk