Fundamental analyse

Indtjening: Kvalitet betyder alt

Der er ingen diskussion om, at aktier med indtjening af høj kvalitet har større chancer for at overgå markedet. Men hvordan kender du kvalitet, når du ser den? Denne artikel vil hjælpe dig med at finde svar på dette spørgsmål.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Kvantitet vs. kvalitet

Indtjeningskvantitet (ikke kvalitet) får ofte den største opmærksomhed, når det er tid til den kvartalsvise sæson for virksomhedernes regnskaber. Investorer fokuserer på de faktiske kr. pr. aktie, som bliver leveret, hvilket resulterer i, at aktiekurserne går op, når virksomhederne overgår indtjeningsforventningerne eller ned, når tallene falder under forventningerne. Ved første indskydelse betyder tallenes kvantitet mest for investorer.

Kløgtige investorer tager sig dog tid til at kigge på kvaliteten af denne indtjening. Kvaliteten frem for kvantiteten kan meget bedre forudse den fremtidige indtjeningsevne hos en virksomhed.

Virksomheder med højkvalitetsindtjening har typisk P/E værdier, der ligger over gennemsnittet. De tenderer også til at overgå markedet i en længere periode. Indtjening med høj kvalitet giver investorer gode grunde til at betale mere.

 

Definition af kvalitet

Så hvordan identificerer man som investor en virksomhed med god indtjening. Når man analyserer et regnskab, bør man stille sig selv disse tre enkle spørgsmål: Er virksomhedens indtjening repeterbar? Er den kontrollerbar? Og til sidst, er den sikker?

 

Repeterbar indtjening

Overvej Motorola’s regnskab for tredje kvartal i år 2001, der demonstrerede vigtigheden af repeterbarhed. På trods af en bremsende økonomi og omsætningsskrumpning offentliggjorde teknologigiganten en indtjening pr. aktie på fire cents, hvilket lå langt over analytikernes forventninger. Noget af denne indtjening kom via jobskæringer, og en stor del kom fra salget af nogle anlægsinvesteringer. I de følgende uger faldt aktien med 15%, fordi markedet indså, at Motorola’s indtjeningskvalitet var tvivlsom: Salget af aktiverne er aldrig repeterbart. Så snart de er solgt, kan de ikke sælges igen for at skabe mere indtjening.

Omsætningsvækst og nedskæring af omkostninger er de bedste måder at skabe indtjening af høj kvalitet på. Begge er repeterbare. Omsætningsvækst i det ene kvartal er normalt (omend ikke altid) efterfulgt af omsætningsvækst i det næste kvartal. Ligeså forbliver omkostninger som regel væk, så snart de er nedskåret. Repeterbar og forudsigelig indtjening er det, investorer foretrækker.

 

Kontrollerbar indtjening

Der er mange faktorer, der påvirker indtjening, som virksomheder ikke kan kontrollere. Tænk for eksempel på valutapåvirkninger. Hvis en virksomhed for eksempel skal konvertere sit amerikanske profit tilbage til danske kroner, vil en krone der falder over for dollaren forstærke virksomhedens indtjening. Ledelsen har ikke noget at gøre med denne ekstra indtjening og kan ikke gentage den i fremtiden. Hvis kronen på den anden side går opad, vil indtjeningen være lavere.

Der er også mange andre ukontrollerbare faktorer, som kan forstærke eller svække en virksomheds profit. Inflation kan for eksempel give virksomheden hurtig profit, når produkterne i virksomhedens beholdninger bliver solgt til priser, der stiger på grund af inflation.

Prisen på inputs og råvarer er en anden ukontrollerbar faktor. Faldende brændstofspriser til fly kan for eksempel forstærke flyselskabernes profit. Selv ændringer i vejret kan forstærke indtjeningen. Tænk på den ekstra profit, som elselskaber nyder, når temperaturerne er usædvanlig varme eller kolde.

Den indtjening der har højeste kvalitet, er den der kan sættes direkte i banken. Kontante salg (hvilket er noget virksomheder selv kontrollerer) er kilden til den indtjening, der er af højeste kvalitet.

 

Sikker indtjening

De fleste virksomheder skal dog vente, inden de kan sætte omsætning i banken. Kontante betalinger kommer ofte senere end tilgodehavender, så derfor indtaster de fleste virksomheder sommetider salg som omsætning, selvom der er ikke er nogen penge, som har skiftet hænder. Fordi kunder kan annullere eller nægte at betale, skaber det store usikkerheder, hvilket skader indtjeningskvaliteten. På samme tid skaber de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper plads til beslutninger om, hvad der gælder som pålidelig omsætning og indtjening. Det kan være fristende for nogle virksomheder at tælle deres æg, før de klækker. For eksempel så Harley Davidson’s 26% indtjeningsvækst i 2001 imponerende ud, indtil man opdagede, at en stor del af denne profit kom fra salget af lån til motorcykelkøberne.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Konklusion

Stor indtjening er tydeligvis ikke lige så vigtig som kvalitetsindtjening. Kvalitetsindtjening betegnes ved, at den er repeterbar, kontrollerbar og sikker. Indtjening der stiger meget pludseligt på grund af en engangshændelse er ikke indtjening, der kommer fra forretningsdriften. Denne profit er et resultat af held, hvilket aldrig er en god grund til at investere.

Del denne artikel

Invested.dk