af alle detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er hos denne udbyder.

Basal investering

Hvor meget bør man indsætte på sin konto hos Markets?

I forbindelse med, at man åbner en konto hos en handelsplatform såsom Markets.com skal man overveje, hvor meget man ønsker at indsætte på sin konto. Man skal hos Markets.com som udgangspunkt minimum indsætte ca. 650 DKK (modværdien af 100 USD) i forbindelse med kontooprettelsen. De fleste vælger dog typisk at indsætte 1000 dollars eller mere, da man ellers begrænser sig for meget i forhold til at kunne åbne positioner af en vis størrelse og efterfølgende holde disse åbne.

Størrelsen af det valgte beløb afhænger også af, hvor risikovillig man generelt er og om man ønsker at kunne have flere forskellige positioner åbne samtidig. Så hvis man ønsker at bibevare en vis bevægelsesfrihed, er man nødt til at indsætte et beløb, som er afstemt med, hvor meget man generelt ønsker at handle for. Handler man almindelige aktier uden gearing skal man typisk have flere penge op af lommen for at kunne tjene det samme procentmæssige afkast, som hvis man handler med gearede produkter (CFD).

Handler man med gearing (CFD) er det væsentligt, at man passer på med at presse citronen for meget i forhold størrelsen af ens kontoindestående, dvs. at åbne for store positioner (eksponering), idet større markedsbevægelser hurtigt kan risikere at udradere ens konto. Samme problematik gør sig ikke gældende, hvis man alene investerer i enkeltaktier uden gearing.

Eftersom der ved investering – og særlig ved investering med gearing – er risiko for at man kan tabe det indskudte beløb, skal man naturligvis ikke indsætte beløb, som er højere end man kan tåle at tabe. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at du IKKE kan tabe mere end dit indskud, og at du også typisk bliver stoppet af et såkaldt “margin call” i den enkelte handel længe før din konto rammer nul.

 

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

 

CFD handel med gearing

Hvis man har åbnet en Marketskonto medfører det, at man handler CFD-produkter, som er baseret på margin og gearing. Alle produkter, der handles via Markets, har fast gearing. Bitcoin futures handles dog uden gearing mens almindelige bitcoins og andre kryptovalutaer handles med en gearing på 2.

Når man handler med gearing betyder det, at man kan nøjes med et lavere beløb (dvs. en margin/sikkerhedsstillelse) for at handle for et større beløb (en eksponering), idet man låner til gearingen hos brokeren. Man kan med andre ord komme længere for pengene pga. gearingselementet, hvilket naturligvis også forøger risikoen. Størrelsen af det beløb man bør indsætte skal tilpasses i forhold til, hvor store og hvor mange positioner man ønsker åbne ad gangen.

Ovenstående viser et handelsvindue for handel med guld til en værdi af ca. 1800 USD hos Markets.

Handel med f.eks. guld
Ønsker man eksempelvis at handle en guld kontrakt (1 ounce), som for nærværende handles i ca. 1816 USD (ca. 11.400 DKK), skal man i margin betale ca. 92 USD (580 DKK), idet gearingsniveauet for guldkontrakter er fastsat til 1:20. Se nærmere i det indsatte ordrevindue til venstre.

Hvis man køber – dvs. åbner en lang position i guld på én kontrakt og man eksempelvis har indsat 1.000 DKK på sin konto, vil man have brugt lidt over halvdelen af ens indestående til margin og have 420 DKK tilbage til anden handel. Såfremt guldet efterfølgende stiger 5%, vil man have tjent 5% af sin eksponering på 11.400 DKK dvs. ca. 570 DKK. Det svarer til næsten 100% stigning i forhold til ens margin.

Man er dog nødt til også at sørge for at have tilstrækkeligt med penge på sin konto til også at kunne modstå prisudsving i guldet, hvis udviklingen skulle gå imod en. Hvis man har købt guld – dvs. er lang – og guldprisen skulle falde 5%, så falder værdien af ens guldposition fra 11.400 DKK til 10.830 DKK svarende til fald på 570 DKK. Det vil i givet fald bevirke, at hele ens margin er tabt. Handelsplatformen har i øvrigt pligt til at tvangslukke positioner, når ens kontoindestående er under 50% af marginstillelsen, hvilket hurtigt kan ske med et indestående på fx 1.000 DKK. Heldigvis kan man til en vis grad risikostyre sig ud af et uventet voldsomt fald ved fx at angive et stop loss på sin position. På det ovenfor omtalte ordrevindue er der indsat et stop loss, som vil blive initieret, hvis man mister 50% af sin margin. Læs evt. mere om risikostyring her.

Har man i stedet indsat fx 5.000 DKK på sin konto, vil man efter at have foretaget ovenstående guldhandel have ca. 4.600 DKK på sin konto til anden handel. Man vil som følge af det større indsatte beløb have noget bedre muligheder for at have flere positioner åbne ad gangen eller evt. tage en større eksponering i de enkelte positioner. Man har ligeledes mulighed for at operere med større stop losses, hvis man skulle ønske dette. Det kan ofte være en fordel, idet man ellers risikerer at blive stoppet ud i utide, hvis man har sat et for stramt stop loss.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Ovenstående handelsvindue for aktie-CFD´er baseret på Bavarian Nordic viser et marginkrav på ca. 9.900 DKK med en eksponering på 140 aktier på knap 49.000 DKK.

Handel med aktie-CFD´er
Ønsker man at handle aktie-CFD´er, som følger kursudviklingen på underliggende enkeltaktier, kan man typisk gøre dette med en gearing på 1:5. Det betyder, at man kan nøjes med at have 20 procent af den eksponering man ønsker stående på sin konto. Ønsker man eksempelvis, at købe 140 Bavarian Nordic aktier til kurs 349,3 i form af aktie-CFD’er, vil det kræve et kontoindestående på knap 9.900 DKK (til at dække marginkravet) at købe aktier til en værdi/eksponering på ca. 49.000 DKK, jf.  det indsatte handelsvindue. 

Hvis Bavarian Nordic efterfølgende stiger 10% vil man have tjent ca. 4.900 DKK, hvilket svarer til 50% i forhold til marginkravet. Falder aktien i stedet, vil man have tabt samme beløb.

Har man eksempelvis indskudt 10.000 DKK på sin konto, vil man ved ovennævnte handel have brugt stort set hele beløbet til denne position og man kan derfor ikke åbne flere positioner samtidig.

Man kan via Markets’ handelsplatform handle omkring 2000 forskellige aktie-CFD´er. Man betaler ikke kurtage, når man handler men derimod et tillæg til det spread, som aktien handles til på den givne børs.

Handel med bitcoin og valutakryds
Ønsker man at handle bitcoin som CFD uden gearing, vil man typisk være nødt til at overføre et lidt større beløb alt efter hvor meget man ønsker at handle for. Man kan dog handle ned til 0,01 bitcoin. Så hvis en bitcoin handles i niveauet 50000 USD, er man nødt til mindst at have 500 USD på sin konto for at kunne købe 0,01 bitcoin. Eftersom man handler bitcoin uden gearing vil marginkravet svare til eksponeringen

Ønsker man eksempelvis at handle nogle af de større valutakryds fx USD/EUR, som har en fast gearing på 1:30, vil man for fx 5.000 DKK kunne åbne en position med en eksponering på 5000 * 30 = 150.000 DKK. Åbner man i stedet en position på det halve dvs. 2500 * 30 = 75.000 DKK, vil man fortsat have 2.500 DKK på sin konto til marginstillelse på andre positioner eller som buffer i tilfælde af større kursudsving.

Pas på eksponeringen i forhold til kontoindeståendet
Alt i alt kan man sige, at jo højere eksponering man ønsker at handle med, og jo flere forskellige positioner man ønsker at have åbne samtidig, jo større krav er der til det beløb, man bør indsætte på sin konto. Indsætter man for små beløb i forhold til ens eksponering, risikerer man endvidere at blive tvangslukket, hvilket automatisk sker, hvis ens samlede saldo falder med en værdi, som svarer til halvdelen af marginkravet. Man skal derfor passe på med ikke at “presse citronen” for meget.

Indskydergaranti
Når man handler CFD produkter hos Markets er man dækket af en indskydergaranti med op til 20.000 EUR efter cypriotisk lovgivning i tilfælde af at Markets skulle komme i økonomisk uføre. Markets opbevarer endvidere kundernes kontoindestående på separate konti, så der ikke kan ske sammenblanding med brokerens midler. Læs mere om investorbeskyttelse i vores anmeldelse af Markets her.

Hvad er er minimumsbeløbet man skal indsætte ved åbning af en konto hos Markets?

Minimumsbeløbet er 100 USD eller modværdien af dette i DKK svarende til ca. 650 DKK. Vi anbefaler altid, at man i første omgang åbner en konto i DKK og overfører danske kroner til denne, da det oftest bedst kan betale sig i forhold til vekselgebyrer mv., som den bank du overfører fra i visse tilfælde opkræver. Man kan efterfølgende hos Markets veksle til fx USD uden tillæg til kursen eller gebyrer.

Kan man risikere mere end sit kontoindestående, når man gearer?

Nej, ikke som privatinvestor. Når man anvender gearing kan man principielt risikere, at miste flere penge end man har på sin konto, hvis markedet eksempelvis gapper voldsomt. Sker dette vil Markets dog altid dække et eventuelt tab, når man handler som privatinvestor (detailinvestor). Derfor kan man ikke miste mere end sit kontoindestående.

Hvor meget skal man indsætte på sin konto hos Markets?

Man skal minimum indsætte ca. 650 DKK (modværdien af 100 USD), men hvis man ønsker handlefrihed i forhold til åbning af positioner bør man indsætte noget mere end dette.

Åbn en konto hos handelsplatformen Markets her.

 

 

Del denne artikel

Invested.dk