Fundamental analyse

Uden mikrochips fra Taiwan går verden i stå

Som privat, dansk investor tænker man måske ikke særlig over situationen i Taiwan på den anden side af jorden. Men siden den amerikanske politiker Nancy Pelosi landede i Taiwan i går, har Kina allerede indført en række handelsbegrænsninger, der på sigt kan få meget stor betydning for dig som investor.

For eksempel har Kina i de seneste timer annonceret et stop for eksporten af sand fra Kina til Taiwan. Det lyder måske helt ubetydeligt, men netop sand er en vital del af produktionen af de mikrochips, der produceres i Taiwan og bruges over alt i verden.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

I denne artikel citerer vi ”The European Institute for Asian Studies (EIAS)”, der har undersøgt betydningen af Taiwans computerindustri, og hvilken enorm betydning landet har for alle de største IT-virksomheder i verden, blandt andet Apple, Nvidia og Qualcomm.

På invested.dk har vi tidligere afholdt en Talk, hvor Morten Springborg fra investeringsforeningen C WorldWide giver et unikt indblik i, hvilken betydning Taiwan har for verdens computermarked. Talken kan ses af Premium-medlemmer af invested.dk

Størstedelen af avancerede mikrochips og halvledere produceres i Taiwan.

Hovedpointen er, at Taiwan står for størstedelen af de mikrochips/halvledere, der bruges af globale virksomheder, og uden mikrochips fra Taiwan vil verden som vi kender den simpelthen gå i stå.

Som investor er det derfor vigtigt at holde øje med situationen i Taiwan. Kina vil næppe bruge direkte militær magt i forhold til Taiwan, men forskellige former for handelsblokader vil øjeblikkeligt sætte sig i aktiemarkedet.

Taiwans halvlederindustri spiller nemlig en helt afgørende rolle på den globale scene fra et geopolitisk perspektiv, fordi landet er primær halvlederleverandør til USA og Kina.

Det skyldes især virksomheden TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Op mod 90 % af de halvledere, der anvendes af amerikanske teknologiske virksomheder – inklusive Apple, Nvidia og Qualcomm – er afhængige af taiwansk produktion. Ifølge skøn fra US Semiconductor Industry Association vil en fuldstændig afbrydelse af den globale halvlederforsyningskæde forårsage et årligt tab på 490 milliarder USD i omsætning for globale producenter af elektroniske enheder verden over.

For at sikre forsyningen af halvledere har USA derfor et voksende incitament til at sikre Taiwans status og forhindre store økonomiske og politiske omkostninger, der skal afholdes af USA og resten af verden.

Desuden kan Kinas afhængighed af Taiwans halvlederindustri få Kina til at tænke sig om en ekstra gang og afstå fra at bruge militær magt mod Taiwan på kort sigt.

Taiwans store indflydelse kan dermed tjene som et “siliciumskjold”. Det betyder, at Taiwans stigende betydning i den globale halvlederforsyningskæde simpelthen kan afholde Kina fra militæraktion i den nærmeste fremtid. For at bevare dette “skjold” ville Taiwan være nødt til at være foran sine konkurrenter, for at bevare sin uundværlige position i den globale halvlederforsyningskæde og bevare sin konkurrencefordel.

Det forhindrer dog ikke forskellige former for målrettede blokader mod landet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Især Taiwans geopolitiske betydning er blevet fremhævet under halvledermanglen forårsaget af udbruddet af COVID-19-pandemien. I et brev til Mei Hua Wang (Taiwans økonomiminister) i februar 2021 opfordrede Peter Altmaier (Tysklands økonomiminister) Taiwan til at øge sin produktion af halvledere, idet han understregede de alvorlige konsekvenser, som den tyske bilindustri står over for på grund af knapheden på disse komponenter.

Taiwan har meget stor betydning for verdenshandlen

Men manglen mindede også verden om, at Taiwans monopolposition bringer den globale halvlederforsyningskæde i fare. Næsten 75 % af den globale halvlederproduktionskapacitet er koncentreret i Østasien, og Kinas store afhængighed af Taiwan bringer landet i en sårbar position.
Kina er i øjeblikket Taiwans største handelspartner, mens Taiwan kun rangerer som Kinas 10. I 2020 udgjorde Taiwans eksport til Kina 43,9 % af Taiwans eksport (inklusive Hong Kong). Asymmetrien i handelen mellem de to understreger Taiwans økonomiske afhængighed af Kina, som kan blive en truende trussel mod Taiwans økonomi såvel som halvlederindustrien.

Desuden er Taiwan også stærkt afhængig af import af halvlederudstyr fra Japan og USA . Det kostede Taiwan 18,3 milliarder USD i 2020 (januar til oktober), hvilket udgør 6,3 % af Taiwans samlede import. Den betydelige efterspørgsel efter halvlederudstyr demonstrerer Taiwans dybe indbyrdes afhængighed af den globale forsyningskæde, hvilket øger dens skrøbelighed.

I betragtning af usikkerheden i den globale halvlederforsyningskæde er nogle lande, såsom USA, bekymrede over, at verdens afhængighed af Taiwan for halvledere er blevet usikker. USA og andre lande forsøger i disse år at sikre en bæredygtig forsyning af halvledere ved at udvikle deres egen halvlederteknologi eller invitere Taiwans største producent, TSMC, til at etablere en oversøisk produktion.

Problemet er, at oprettelse af et oversøisk produktion er ikke en attraktiv mulighed for taiwanske halvledervirksomheder. Som svar på mange landes invitationer har de vist en relativt tilbageholdende holdning til at udvide deres oversøiske produktion.

Som privat investor er det derfor afgørende at følge udviklingen i de næste dage og uger. Hvordan vil Kina straffe Taiwan for at modtage besøg af en højtstående amerikanske politiker? Hvis landets eksport af mikrochips bliver ramt, kan det få aktierne over alt i verden til at falde.

Kursen på TSMC (tickernavn: TSM) på en dagsgraf.

Ovennævnte artikel er for en stor del oversat fra artiklen “A Taiwanese perspective on the Semiconductor Industry: Maintaining the Competitive Edge”, forfattet af Yanrong Chang, EIAS Junior Researcher.

På invested.dk har vi tidligere afholdt en Talk, hvor Morten Springborg fra investeringsforeningen C WorldWide giver et unikt indblik i, hvilken betydning Taiwan har for verdens computermarked.  Talk’en kan ses af Premium-medlemmer af invested.dk

Del denne artikel

Invested.dk