Fundamental analyse

Rentestigningerne lurer: Tempoet kan blive afgørende for dit afkast

Den amerikanske centralbank FED har annonceret, at de vil øge renterne flere gange i 2022, primært for at begrænse den høje inflation, der i Januar 2022  nåede op på 7,5 %. Hvordan vil det påvirke investorernes afkast? Er der forskel på, om renten øges hurtigt eller langsomt? Hvad kan historien fortælle os om dette? Det kigger vi nærmere på i denne artikel.

Hvordan påvirker renten vores afkast?

Anders Isbrand, skribent, erfaren privat investor

Det er nyttigt at tænke på centralbankernes rente som en tyngdekraft på aktieinvestorernes afkast. Derfor er en god tommelfingerregel, at jo højere rente, jo lavere afkast kan man forvente. Det skyldes, at højere renter gør penge dyrere at låne. Man kan sige, at rentestigning betyder, at prisen på penge bliver højere. Så får virksomheder sværere ved at rejse kapital, og deres omkostninger ved at betale af på gæld stiger. Det vil tynge virksomhedernes aktiekurser ned.

For private bliver det dyrere at låne penge i banken, og bankers villighed til at udlåne penge mindskes. Regeringers nuværende gæld bliver dyrere at servicere, og det bliver mindre attraktivt for statskassen  at trykke penge ved at stifte mere gæld.

Inflationen i USA er højere end den har været de sidste 40 år. En af årsagerne til denne ret dramatiske udvikling er FED’s pengepolitik – på bare to år har FED trykt 80 % af alle dollars der eksisterer. I starten af 2020 var der 4.000 mia. USD i cirkulation – dette tal car over 22.000 mia. USD. over 80 % af de dollars der er i cirkulation, blev altså trykt i de seneste 2 år.

Af ovennævnte grunde resulterer en højere rente i et lavere udbud af penge i samfundet. Man kan tænke på det som simpel udbud og efterspørgsel af penge – denne video af milliardær og hedge fund investor Ray Dalio forklarer det på en meget forståelig måde.

Rentestigninger har altså tendens til at tynge vores afkast ned. Hvor hurtigt det sker, har historisk haft betydning – lad os kigge nærmere på denne tendens:

Betydning af hurtig vs. langsom rentestigning?

En hurtig rentestigning har historisk givet lavere afkast end en langsom, når man kigger på S&P500 som udtryk for aktiemarkedet. Det er den gennemgående pointe hos amerikanske Ned Davies Research (NDR), der foretager uafhængig investeringsresearch, refereret i denne artikel.

NDR er kommet frem til dette ved at at kigge på perioden fra 1946 til 2022, og skelne mellem en såkaldt fast tightening cycle (den orange graf) og en slow tightening cycle (den sorte graf). Som grafen herunder viser, var det gennemsnitlige afkast i de første 12 måneder efter FED’s første rentestigning på 10,5 % i en slow tightening cycle vs. -2,7 % for en fast tightening cycle.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Præcis hvor grænsen går mellem den hurtige og den langsomme rentestigning er ikke helt klart, men researcherne forventer 4 eller flere rentestigninger fra FED i 2022, hvilket gør den aktuelle planlagte rentestigning til en fast tightening cycle. Den falder altså i den hurtige kategori.

Den amerikanske centralbank FED har annonceret rentestigninger for 2022. Som grafen herover viser, har det betydning, hvor hurtigt disse rentestigninger indfases. Nærmere bestemt har en hurtig rentestigning historisk givet lavere afkast på end en langsom, målt på de 500 største amerikanske aktier, altså S&P500-indekset. Det gennemsnitlige afkast i de første 12 måneder efter at FED igangsatte rentestigningerne, var 10,5 % i en slow tightening cycle (den sorte graf) vs. -2,7 % for en fast tightening (den orange graf) cycle. De aktuelle planlagte rentestigninger falder i den hurtige kategori. Mange faktorer spiller ind, men det taler alt andet lige for, at vi kan forvente et let negativt aktieafkast fra markedet de næste 12 måneder.

 

Konklusion

Tempoet for de rentestigninger, som FED har annonceret for 2022 for at komme inflationen til livs, falder i den hurtige kategori. Det taler alt andet lige for, at vi kan forvente et let negativt aktieafkast fra markedet de næste 12 måneder. Det er, hvad der historisk er sket i lignende situationer ud fra de informationer vi har på nuværende tidspunkt. Mange faktorer spiller dog ind – bl.a forudsætter dette selvfølgelig, at FED vil gøre som de siger, hvilket nogen stiller spørgsmålstegn ved. Vi kan ikke forudsige fremtiden, men ovenstående er et sandsynligt bud på, hvad der kan komme til at ske.

Grafen herover viser den amerikanske rente fastsat af den amerikanske centralbank FED – på engelsk kaldet federal funds rate – fra 1954 til i dag. Vi kan se, at renten aktuelt (17. februar 2022) er 0,08 %. Dvs. FED’s annoncerede 2022-rentestigninger er endnu ikke trådt i kraft.

Del denne artikel

Invested.dk