Basal investering

Få styr på din risiko: Beta

Hvordan kan man som investor finde ud af risikoen i de aktier, man køber og sælger? Som du måske kan forestille dig, så er risiko rimelig svært at præcisere og indregne i en aktieanalyse og værdiansættelse. Er der måske en måling, der kan klare dette?

En af de mest populære indikatorer for risiko er kaldet beta, og aktieanalytikere bruger målingen til at få en fornemmelse af en akties risikoprofil.

I denne artikel vil vi belyse, hvad beta-værdien betyder for dig som investor. Selvom den som sagt meget udbredt bruges til at måle risiko, er der stadig brede meninger om målingens associering med fundamentale risikofaktorer, som mange mener ikke kan måles med én eneste måling

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beta-værdien

Beta-værdien måler en akties volatilitet i forhold til det overordnede marked. Per definition har markedet selv en beta på 1, hvor de individuelle aktier så får en værdi baseret på, hvor meget de afviger fra markedet. En aktie der svinger mere end markedet har en beta på over 1, og en aktie der svinger mindre end markedet har en beta på under 1. Aktier med høje beta-værdier ses generelt som mere risikable men kan samtidig skabe et højere afkast, hvor aktier med lave beta-værdier ses som mere sikre men med lavere afkastpotentiale.

Beta er en vigtig del af den populære ”capital asset pricing model” (CAPM), som bruges til at beregne cost of equity, der indgår i cost of capital. Typisk bruges cost of capital som den diskonteringsrate, der bruges til at beregne nutidsværdien af virksomhedens fremtidige pengestrømme. Alt andet lige vil en højere beta være lig en højere cost of capital diskonteringsrate. Jo højere diskonteringsraten er, des lavere vil nutidsværdien af aktiens fremtidige pengestrømme være. Kort sagt kan beta-værdien påvirke virksomhedens samlede værdiansættelse.

Fordele ved beta

Beta er generelt en meget brugbar måling. Det er vigtigt at tage højde for en akties kurssvingninger, når man vurderer, hvilken risiko aktien indebærer. Hvis man som investor har en begrænset holdeperiode af aktien, vil potentielt store svingninger i den negative retning være lig større risiko for kurstab, når aktien skal sælges igen.

Det giver intuitivt god mening. Tag for eksempel en helt ny teknologiaktie, der hopper mere op og ned end markedet. Det er svært at argumentere for, at denne aktie er mere risikabel end en sikker forsyningsaktie med lav beta.

Beta er også nemt at arbejde med. Der findes dog mange forskellige definitioner af en akties beta-værdi, da målingen kan beregnes med forskellige benchmarks eller tidsperioder.

Ulemper ved beta

Hvis du dog investerer i en akties fundamentale faktorer, består beta-værdien af mange faldgruber.

Beta-værdien inkorporerer ikke nogen ny information i aktien. Tag for eksempel en forsyningsvirksomhed, som er en defensiv aktie med lav beta. Hvis denne virksomhed vælger at optage ny gæld for at træde ind i energisektoren i fremtiden, vil beta-værdien stadig være baseret på virksomheden historik som sikker forsyningsvirksomhed.

En anden besværende faktor er, at aktiens fortidige udsving ikke nødvendigvis er en indikator for aktiens fremtidige udsving, og beta-værdien kan derfor ændre sig meget over tid.

Som nævnt er der også modstandere af beta-værdiens evne til at bestemme en akties risiko. Da beta beregnes ved at kigge på selve aktien og ikke de fundamentale faktorer i virksomheden, og da aktiekursen bestemmes af spekulanter, investorer og tradere i markedet, kan markedsværdien sommetider afvige sig meget fra aktiens indre værdi, og beta-værdien kan derfor være en dårlig indikator for risiko. Der er heller ikke nogen plausibel forklaring for, at en svingende aktie i en optrend er mere risikabel end en stødt faldende aktie

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Genvurdering af risiko

Den udbredte definition af risiko i finansverdenen er sandsynligheden for at tabe penge. Når investorer tænker på risiko, tænker de selvfølgelig på chancen for, at deres aktie vil falde i værdi. Problemet er, at beta ikke kan se forskel på bevægelser op og ned. For de fleste investorer er nedadgående kurssving lig risiko, mens opadgående kurssving er lig mulighed. Beta-værdien hjælper dig ikke som investor med at se forskellen, og for mange professionelle investorer giver dette ikke særligt god mening.

Warren Buffett har tidligere sagt følgende om beta-værdien: ”Well, it may be all right in practice, but it will never work in theory”. Value investorer foragter idéen om beta som måling for risiko, fordi den antyder, at en aktie som er faldet hurtigt i værdi er mere risikabel, end den var, før den faldt. En value investor vil argumentere for, at aktien repræsenterer en mindre risikabel investering efter dens fald, da man kan få den samme aktie til en lavere kurs.

Hvis du er en fundamental investor, så overvej nogle af de praktiske anbefalinger givet af Benjamin Graham og hans kolleger. Prøv at finde gode virksomheder med en ”margin of safety”. Altså, en evne til at modstå ubehagelige overraskelser. Dette koncept kan du læse meget mere om i Benjamin’s berømte klassiker, The Intelligent Investor.

Konklusion

Det er vigtigt for investorer at forstå forskellen mellem kortsigtet risiko, hvor beta og kursvolatilitet er brugbar, og langsigtet fundamental risiko, hvor de kvalitative aspekter mere afgør risikoen. Høje beta-værdier betyder måske høj volatilitet på kort sigt, men de er ikke altid lig med højere risiko på langt sigt.

Del denne artikel

Invested.dk