Fundamental analyse

De bedste finansielle nøgletal til at analysere bankaktier

Nogle af de finansielle nøgletal, som investorer og analytikere flittigt bruger til at investere virksomheder i bankindustrien, er loan-to-assets ratio og afkastningsgraden. Det har altid været en udfordring at investere bankaktier, fordi deres forretning fungerer på en fundamentalt anderledes måde end så mange andre virksomheder. Hvor almene forretninger primært producerer og sælger produkter, så er det, bankerne primært sælger, penge.

En banks finansielle opgørelser er typisk mere komplicerede end de virksomheder, der engagerer sig i enhver anden form for forretning. Ud over de velkendte nøgletal som kurs/indre værdi og price-to-earnings kigger professionelle investorer også på mere industrispecifikke målinger, som mere præcist kan bestemme investeringspotentialet i de individuelle banker.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

 

Bankindustrien

Den almene bankindustri inkluderer de banker, der kommer med serviceydelser som lønkonti, opsparing og depotkonti sammen med låneydelser til private forbrugere. De fleste banker fungerer dog også som kommercielle banker, der servicerer erhvervsentiteter ud over private. Disse separeres typisk fra investeringsbanker.

De største private banker i verden består af JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC, Citigroup, Bank of America, Banco Santander osv.

 

Net interest margin

Net interest margin er en særligt vigtig indikator, når man analyserer banker, fordi nøgletallet viser en banks nettoprofit på rentetjenende aktiver, såsom lån og værdipapirer. Fordi den rente, der tjenes på disse aktiver, er den primære omsætningskilde for en bank, så giver dette nøgletal en god indikation af bankens overordnede rentabilitet, og en højere margin er typisk lig med en mere rentabel bank. Et antal faktorer som renten og bankens aktivtyper kan betydeligt påvirke net interest marginen. Nøgletallet beregnet som summen af bankens renteindtægter minus relaterede omkostninger, som så divideres med det gennemsnitlige antal af de indtjenende aktiver.

 

Loan-to-assets ratio

Loan-to-assets er et andet industrispecifikt nøgletal, der kan hjælpe investoren med at lave en komplet analyse af en banks drift. Banker der har en relativt høj loan-to-assets ratio udleder flere af deres indtægter fra lån og investeringer, hvor banker med et lavt niveau udleder en større del af deres totale indtægter fra mere diversificerede, ikke-rentetjenende kilder, såsom aktivforvaltning og trading. Banker med lavere loan-to-assets klarer sig måske bedre, når renterne er lave og kreditten er stram, såsom i økonomiske nedture.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

 

Afkastningsgraden

Afkastningsgraden bruges meget i analyse af banker, fordi en pengestrømsanalyse er sværere præcist at konstruere. Dette nøgletal ses som et vigtigt rentabilitetsnøgletal, der indikerer den profit pr. krone, banken tjener på sine aktiver. Fordi bankaktiver i stor grad består af de penge, banken låner ud, så er pr. krone afkastet en vigtig måling af bankens styringsevne. Afkastningsgraden er virksomhedens endelige resultat efter skat divideret med dens totale aktiver. Det er vigtigt at pointere, at banker er meget lånefinansiere, så selv en relativt lavt afkastningsgrad på 1% eller 2% kan sagtens indikere en god rentabilitet for banken.

Del denne artikel

Invested.dk