Denne artikel er sponsoreret af Lundgreen's Invest, som gerne vil informere om deres produkter.

Alternativ investering

Ny investeringsmulighed i bæredygtig energi

Grønne investeringer er et tema, der er kommet for at blive. Området vokser for både private investorer, samfundet og regeringer. Stigende temperaturer har længe bekymret, og nu kræver krige og politiske spændinger også ny fokus på alternative energikilder. 

Dansk-indiske MASH Makes er et konkret bud på en ny investeringsmulighed for private, der ønsker fokus på bioenergi, der i den grad tapper ind i den klima- og storpolitiske dagsorden. Du kan læse mere om investeringsmuligheden her, og evt. tilmelde dig et webinar for at høre mere.

Hvorfor er bioenergi så interessant som investering?

Bioenergi er når biologisk masse såsom træ, gødning eller andre restprodukter bliver til biobrændstof, varme eller elektricitet. Eller når dit biologiske husholdningsaffald i form af bananskræller og gammel pasta bliver til biogas. Størstedelen af den biomasse, der dyrkes i Danmark og omdannes til energiproduktion kommer fra rest- og biprodukter, der ellers ikke ville være udnyttet. Den generelle udnyttelsesgrad af disse restprodukter er dog begrænset set i et globalt perspektiv. 

Ifølge Energistyrelsen er produktionen af biogas i kraftig vækst og mange kraftvarmeværker har for længst omstillet fra fossile brændsler til biomasse. På nuværende tidspunkt udgår bioenergi omkring 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi.

I 2019 omsatte dansk bioenergi for 39 mia. kroner viser en kortlægning foretaget af DI Bioenergi og Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM), men der er stadig lang vej op til storebror inden for bæredygtig energi: dansk vindenergi, som omsatte for 112 mia. kroner i 2019 ifølge brancheorganisationen Wind Denmark (red.: pr. 23. marts 2022: Green Power Denmark). Om end dansk vindenergi omsætter for ca. tre gange så meget som dansk bioenergi, er der uden tvivl et potentiale, som kan få én til at spørge:

Hvordan kan man som investor få del i bioenergi-industrien og tilmed bidrage til den grønne omstilling?

Hvorfor kan MASH Makes være en interessant investeringscase? 

MASH Makes  bruger i dag sin unikke teknologiplatform til at producere bioolie, biokul, brint og elektricitet ud fra forskellige typer biomasse, de to sidstnævnte produceres endnu ikke kommercielt – men det kommer. MASH Makes startede som et internt innovationsprojekt hos DTU – Danmarks Tekniske Universitet. Efter et par år hos DTU blev de i 2015 stiftet som virksomhed. MASH Makes’ containerbaserede løsninger er unikt positionerede ift. at nyttiggøre den globale ressource af biomasse rest- og biprodukter.

MASH Makes har brugt de efterfølgende syv år på at udvikle virksomheden til et punkt, hvor den er klar til at indtage det globale marked. Det første kommercielle produktionsanlæg kommer til at lægge i den indiske delstat, Maharashtra, hvor også havnebyen Mumbai ligger.  Mumbai betegnes af mange som Indiens epicenter for økonomi og handel. Derfor er det ikke overraskende, at Maharashtra er en af de mest industrialiserede og kommercialiserede delstater i Indien. 

Et konkret eksempel

Maharashtra har Indiens største produktion af sukkerrør, efter høsten ligger 70% af sukkerrørplanten på marken. Praksis har været at brænde restproduktet fra sukkerrørene, men afbrændingen gør, at der fosser en masse CO2 ud i atmosfæren. Derudover er afbrændingen også medvirkende til et stort problem i Indien og andre lande: skadelige partikler flyver op i luften og danner smog. 

smog

Smog forurener luften og går luftkvaliteten lav. WHO anslår, at der dør ca. 7 mio. mennesker om året fra luftforurening – 3,8 mio. af disse dør af indendørs luftforurening, 4,2 mio.af disse dør pga. udendørs luftforurening – og her er den tykke smog i bl.a. Kina og Indien en af de store synder.

Det er således planen, at man på MASH Makes’ første, store kommercielle site i Maharashtra vil udnytte resterne fra en del af regionens sukkerproduktion og omdanne det til biokul/biochar, og dermed også nedbringe luftforureningen i regionen. Biokul bruges til at gøde jorden og kan gøre gold landbrugsjord mere frugtbar. Når biokullet mixes med jorden, låser det desuden CO2’en inde, og det betyder, at MASH Makes får endnu et forretningsben: de kan sælge CO2-kvoter. Her er især tech-industrien interesserede aftagere pga. deres store CO2-aftryk. Man kan forestille sig, at virksomheder såsom Shopify, Metaverse og Klarna kan være fremtidige købere af MASH Makes’ CO2-kvoter. CO2-kvotemarkedet for biokul er i hastig vækst – både set ift. udviklingen i det handlede volumen, men også set ud fra prisudviklingen.

Biokul kaldes også for “sort guld” pga. dets evner til både at lagre CO2 i jorden og samtidig gøde jorden.

Investeringsmulighed

Virksomheden MASH Makes og investeringsforeningen Lundgreen’s Capital er gået sammen om en ny alternativ investeringsfond (AIF), som blev lanceret marts 2022. 

AIF’en “Lundgreen’s Invest – MASH Makes SPV I” har til formål er at give private investorer mulighed for at investere i det første kommercielle bioanlæg, som MASH Makes etablerer i Maharashtra. Efter Indien er det planen, at der skal etableres anlæg i en lang række lande rundt om i verden, bl.a. Vietnam, Nigeria og Ghana.  

De private investorer investerer sammen med den store nordiske investeringsfond Nefco – the Nordic Green Bank, som kun finansierer projekter inden for den grønne omstilling. Nefco har allerede stillet den første kapital i form af et banklån på 15 mio kroner. I forbindelse med lånet, har AIF’en været underlagt en omfattende due dillegence-proces.

Interesserede investorer kan desuden komme med til gratis webinarer hos Lundgreen’s Capital d. 30. marts samt d. 4. og 5. april 2022, hvor der gives mere information.

Læs mere om  AIF’en “Lundgreen’s Invest – MASH Makes SPV I”  og tilmeld dig webinar her

 

Del denne artikel

Invested.dk