Denne artikel er sponsoreret af Flex Funding, som gerne vil informere om deres handelsplatform

Alternativ investering

Invester i lån på Danmarks største markedsplads for crowdlending

Nu kan du hjælpe små danske virksomheder og samtidig tjene penge med god samvittighed. Muligheden kaldes crowdlending, og den tilbydes blandt andet af virksomheden Flex Funding. 

Crowdlending går ud på, at en låntager – for eksempel en lille dansk virksomhed – søger finansiering gennem mange, mindre investorer – altså f.eks. dig og mig. På den måde kan små og mellemstore danske virksomheder få råd til nye investeringer, og som privatperson kan du tjene på renterne. Metoden glæder begge parter, og den er derfor blevet særdeles populær i de senere år.

Du kan oprette en gratis og gebyrfri konto hos Flex Funding her

I denne artikel kan du blive blive klogere på de grundlæggende elementer ved at investere i erhvervslån via Flex Fundings crowdlending-platform samt lære mere om forskellige strategier for investering inden for metoden.

Sagens kerne er, at låntagere altså kan søge finansiering via mange, mindre investorer. Crowdlending er på den måde et alternativ til banklån. Det betyder, at man som investor får gavn af de renter, der ellers ville være tilfaldet banken. Samtidig spreder investorerne, også kaldet långiverne, deres risiko ved at medinvestere med andre långivere og sprede investeringerne over flere lån. Både den store og den lille opsparing kan være med, da det er muligt at investere helt ned til 200 kr. hos Flex Funding.

Ved crowdlending investerer man sammen med mange andre mennesker i danske virksomheder, som søger finansiering til spændende projekter og vitale tiltag for vækst.
Ved crowdlending investerer man sammen med mange andre mennesker i danske virksomheder, som søger finansiering til spændende projekter og vitale tiltag for vækst.

Du kan oprette en gratis konto hos Flex Funding her

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er rygraden i dansk økonomi, og de beskæftiger 2/3 af alle beskæftigede i den private sektor. Alle store virksomheder er startet som en lille virksomhed engang, og derfor er det en investering i det danske erhvervsliv, når der investeres i SMV’ernes drift og vækst.

For at blive fortrolig med at investere på Flex Fundings markedsplads er der nogle nøgleord, der er vigtige at kende til, og du får samtidig også råd om, hvordan du opbygger en låneportefølje, der er skræddersyet til dit behov.

I det følgende kommer vi ind på:

  • Risikoklasser og risikoappetit
  • Sikkerhedsstillelse
  • Investeringshorisont og løbetider
  • Det sekundære marked
  • Låntyper
  • Spredning af risiko 

Risikoklasser og risikoappetit

Som med al anden investering skal du først gøre op med dig selv, hvilken risikoprofil du har, og hvor lang din tidshorisont er. Det er en investeringsgrundregel, at risiko og afkast hænger sammen. Jo større en risiko du påtager dig som investor, jo større afkast vil du også kunne forvente at få på din investering. I Flex Funding foretages der altid en risikovurdering af alle de lån, der kommer gennem nåleøjet hos kreditafdelingen og bliver godkendt til et lån. Den risikovurdering, der gives på et lån, afspejler i sidste ende sandsynligheden for, at långiverne taber penge på deres investering. Det betyder, at jo højere risikoen vurderes ved et lån, også afspejles i renten, der sættes på lånet. Hvis din risikoprofil matcher med investering i lån med en højere risiko, får du derfor en ”risikopræmie” i form af en højere rente.

Helt overordnet inddeles alle de lån, der udbydes på Flex Fundings markedsplads i risikoklasserne A+, A, B, C og C-. A+ vurderes til at være mest sikker og C- til at være det mindst sikre. Flex Funding fastsætter risikoklassen for et lån ud fra en analyse af låntagers aktuelle finansielle situation og indtjeningsevne. I analysen gennemgås både de officielle regnskaber, men også saldobalance, kontooversigter, skatteoplysninger, budgetter, ordrebøger mv. Udover Flex Fundings egen analyse, benyttes også eksterne kreditbureauer til at validere risikoklassifikationen.   

Som långiver bør du først beslutte dig for, hvor stor en del af din portefølje du vil placere i de forskellige lån. Hvis du vælger at overvejende investere i lån med en høj risiko, kan du forvente et højere gennemsnitligt afkast på din investering. Til gengæld skal du også regne med at risikoen for tab er større. Derfor anbefales det altid at sprede dine investering ud på mange lån og i flere forskellige risikoklasser.

Sikkerhedsstillelse

De fleste lån, der bliver udbudt på Flex Fundings markedsplads, er sikret på den ene eller den anden måde.

Stort set alle lån på markedspladsen er sikret med en personlig kaution fra virksomhedens ejer(e). Derudover er nogle lån yderligere sikret med tredjemandskaution, pant i fast ejendom, virksomhedspant, løsørepant eller andet. Der findes også enkelte lån på markedspladsen uden sikkerhed.

Jo bedre sikkerhed, der stilles for lånet, jo bedre er du som långiver sikret i tilfælde af konkurs. Når risikoklassen beregnes for lånet, afspejler den alene renten, og siger derved ikke noget om den sikkerhed, der er stillet for lånet. Et C-lån kan altså være fuldt sikret, mens et A-lån kan være helt uden sikkerhed og omvendt.

Investeringshorisont og løbetider

Der er flere aspekter forbundet med løbetid på lån, du som långiver skal være opmærksom på.

Det er en god idé at finde ud af, hvad din investeringshorisont er. Når du investerer i lån med korte løbetider, bliver lånet tilbagebetalt hurtigt. Det betyder, at du får et afkast over en kort periode, og at du forholdsvis hyppigt skal reinvestere pengene for at få det bedst mulige afkast. Lån med længere løbetider tilbagebetales over længere tid, og derfor vil behovet for løbende reinvestering også være mindre.

Jo længere løbetid et lån har, jo sværere bliver det at vurdere risikoen. De fleste lån med lange løbetider er annuitetslån, det vil sige lån med løbende afdrag. Det betyder, at dit tilgodehavende som långiver, også kaldet ”value at risk”, falder efterhånden som lånet betales tilbage. Usikkerheden, et lån med lang løbetid har, bliver dermed også mindre med tiden.

Flex Funding udbyder også lån uden afdrag kaldet stående lån eller bulletlån. De afdragsfrie lån giver dig et stabilt afkast i hele løbetiden i form af den månedlige rentebetaling. Det løbende behov for reinvestering er derfor mindre, fordi hovedstolen, det oprindelige lånebeløb, først betales til sidst. Afdragsfrie lån har typisk en kortere løbetid på 6 til 24 måneder.

Nogle låntagere optager lån med længere løbetid, end de har behov for, så de kan reducere de løbende tilbagebetalinger og dermed forbedre likviditeten i en periode, hvorefter de indfrier lånet. Løbetiden for et lån kan derfor godt blive kortere men aldrig længere. 

Det sekundære marked

Du kan både købe og sælge andele i lån, der allerede er gennemført, og det betyder, at du kan justere din investeringshorisont undervejs. Det sekundære marked giver dig mulighed for at sælge låneandele, hvis du ønsker at få frigivet det beløb, du har investeret. På det sekundære marked kan du også være heldig at finde lån med høj rente og lav risiko. Det gælder ofte lån, der blev optaget, mens virksomheden var helt ung, usikkerheden var stor og renten derfor blev sat højt. Siden har virksomheden fået etableret sig på markedet, og risikoen er derfor lavere i dag, end da lånet i sin tid blev finansieret.

Låntyper

Flex Funding udbyder to typer af lån på deres låneplatform: annuitetslån og stående lån, også kaldet bulletlån.

  • Ved annuitetslån modtager du som långiver løbende renter og afdrag. Løbetiden er normalt fra 6-60 måneder.
  • Ved et bulletlån/stående lån modtager du løbende rentebetaling, mens lånet først afdrages ved lånets udløb. Løbetiden for stående lån er normalt mellem 6 og 24 måneder.

Som långiver modtager du kun rente af restgælden. Det vil sige, at du som långiver i et annuitetslån løbende skal reinvestere både afdrag og renter for at opnå et afkast af dine midler, mens du som långiver i et stående lån kun skal reinvestere de løbende rentebetalinger.

Derudover er nogle af Flex Fundings lån også garanteret af den Europæiske Investeringsfond (EIF), hvilket betyder, at du har en tabsgaranti på 77,78% af det investerede beløb. Det giver dig en unik, ekstra sikkerhed som investor. Aftalen er den første nogensinde, som er indgået med en crowdlending-platform og i skrivende stund er Flex Funding også den eneste i Europa, som har indgået denne form for aftale.

Det er desuden muligt at benytte funktionen AutoInvest, der gør det lettere og hurtigere at investere i erhvervslån samt sikrer en bred portefølje og spredning af risiko. Når du har indtastet dine præferencer, vil AutoInvests algoritme investere for dig, så du ikke aktivt skal holde øje med nye lån på markedspladsen.

Spredning af risiko

Din strategi for spredning af investeringer bør afspejle din risikoappetit. Husk at et højere afkast også indebærer større risiko for tab. I en portefølje med mange lån vil risikoen udjævne sig, og et tab på en enkelt lånesag vil derfor ikke ødelægge afkastet for hele porteføljen. 

Du opnår derfor bedst et stabilt afkast ved at sprede risikoen på mange forskellige låntagere, helst 50 forskellige lån og gerne endnu flere.

Blandt långivere ses flere forskellige strategier for risikospredning. Nogle långivere vælger at investere større beløb i de bedste risikoklasser og i lån med gode sikkerheder og investerer så mindre beløb i de svageste risikoklasser i lån uden sikkerhed. Andre långivere fordeler det hele jævnt over risikoklasser og lån med og uden sikkerhedsstillelser.

Afhængigt af din investeringshorisont bør din strategi for spredning også omfatte lån med forskellige afdragsprofiler og løbetider. På den måde opnår du en stabil pengestrøm, du kan reinvestere løbende.

Hvis du er blevet nysgerrig på investering via crowlending, så kan du oprette en gratis konto hos Flex Funding her.

D. 3. maj 2022 afholder vi et webinar med Flexfunding, det kan du se her

Del denne artikel

Invested.dk