Basal investering

Sådan evaluerer du en akties præstation

Det er en meget individuel og subjektiv sag for hver investor at evaluere, hvordan ens aktier klarer sig. Alle investorer har forskellige syn på risiko, diversifikation og investeringsstrategi, så derfor har de også forskellige måder at bestemme præstation på. Én investor forventer måske et årligt afkast på 10% eller mere, mens en anden måske blot ønsker at tilføje aktien til sin portefølje, som ikke er korreleret med det overordnede aktiemarked. Hvad end du kigger på i en akties præstation, så findes der her nogle få variable, som kan hjælpe dig med at belyse, om din aktie er en god investering for dig

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Det totale afkast

En akties præstation skal sættes i kontekst for at kunne forstå den. På overfladen ser det måske godt ud, hvis en aktie har givet et afkast på 20% på et lille års tid, når man kigger på begyndelses- og slutkursen, men man bliver nødt til at grave lidt dybere. Var aktien ekstremt langt nede på startdagen? Hvis ja, kan det gøre afkasttallet ubrugeligt. For at bekæmpe dette bruger mange investorer det, der hedder det totale afkast. Du bør både kigge på aktiens YTD (year-to-date) afkast såvel som afkastet for de sidste 52 uger. Ydermere bør du kigge på aktiens gennemsnitlige årlige afkast samt det gennemsnitlige afkast for de seneste 5 år for at få et langt bedre billede af aktiens totale afkast og præstation.

Sæt det i perspektiv

For at evaluere en aktie bør du kigge på dens præstation sammenlignet med en anden variabel. Det kan godt være, at du er tilfreds med et aktie, der har genereret et afkast på 8% det sidste års tid, men hvad hvis resten af markedet kunne have givet det dobbelte? Brug tid på at sammenligne aktiens præstation med forskellige markedsindeks såsom C20-indekset, Dow Jones Industrial Average eller S&P 500. Du kan bruge disse indeks som et benchmark for det overordnede aktiemarked. Du kan også kigge på økonomiens tilstand over samme periode, hvordan inflationen har været osv.

Kig på konkurrenterne

Selvom aktien måske har overgået det overordnede marked, når du sammenligner med de brede aktieindeks, så er der stadig spørgsmål om, hvordan selve industrien har klaret sig. Det kunne være, at aktien har overgået markedet men har underpræsteret sammenlignet med dens industri, så du bør også kigge på aktiens præstation relativt til dens primære konkurrenter såvel som virksomheder på omtrent samme størrelse i samme industri

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Andre faktorer

Udover at kigge på virksomhedens totale afkast og sammenligne den med markedet og dens industri, så er der også adskillige andre faktorer, som du kan tage højde for. Du kan for eksempel kigge på, hvad aktien betaler i udbytte, og hvordan den geninvesterede pengestrøm påvirker det totale afkast. Sikr dig også, at du tager højde for inflation, når du beregner afkast, specielt hvis du ser med et langsigtet perspektiv. Dette kaldes aktiens reale afkast, hvilket du beregner ved at trække inflationsraten fra det absolutte afkast.

Del denne artikel

Invested.dk