Guides

Finansielle karrierer: Introduktion

Denne guide vil give dig den information, du behøver for at beslutte, om en finansiel karriere er den rette for dig samt hjælpe dig med at indskrænke dit finansielle område. Guiden vil starte med at give dig lidt baggrundsinformation om den finansielle industri, hvilket inkluderer et overblik over de adskillige kvalifikationer og krav, der ofte er at finde i industrien samt de institutioner, der ansætter finansmedarbejdere. Efter dette introducerende kapitel bevæger vi os over i at diskutere specifikke roller/stillinger, såsom investment banker, trader eller porteføljemanager. I hver af disse sektioner vil du få information over, hvor disse jobs befinder sig såvel som de karriereveje og kvalifikationer, der ofte kræves for at finde et job.

Du vil ikke finde alt, du behøver for at foretage et karrierevalg i denne guide, men du bør få nok information til at give dig et godt udgangspunk i at indskrænke dit fokus til, hvilken form for finansarbejde, der måske er det rette for dig. Med denne viden vil du kunne dykke dybere ned i det specifikke job, som tiltrækker dig mest. Er du klar på at bevæge dig i mod din drømmekarriere?

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Finansielle karrierer: Kvalifikationer og ressourcer

Dette første kapitel i denne guide vil kigge på noget af den baggrundsinformation, som du som jobsøger i finansindustrien vil kunne finde brugbart. Du vil især få et overblik over de krav, mange finansroller kræver samt de kvalifikationer og licenser, som mange professionelle besidder. Dette kapitel vil også tage et hurtigt kig på, hvilke byer finansjobs mest befinder sig i såvel som de ressourcer, der eventuelt ville kunne hjælpe dig med at finde et job.

 

Krav og kvalifikationer

Fordi jobs i finansindustrien kan være meget lukrative, er de påkrævede kvalifikationer til at bryde ind i industrien høje. Mens der selvfølgelig er enkelte undtagelser, er en bachelorgrad et absolut minimum, når man søger et arbejde i finansindustrien. Oven i dét har mange professioner en overbygning, hvor MBA og kandidatgrad er meget udbredt. Der er også nogen, som har en PhD. Det vil dog også være muligt at træde ”indenfor” med en kort videregående uddannelse som eksempelvis finansøkonom, financial controller eller lignende.

Ligesom mange andre industrier har finansindustrien også sin egen række kvalifikationer og licenser. Disse inkluderer professionelle betegnelser såsom Chartered Financial Analyst (CFA). CFA er en form for CV-booster, der kan få en jobsøgende til at skille sig meget ud. En person der besidder en CFA bliver set som en meget pålidelig finansprofessionel. CFA er et selvstudie, som er delt op i tre niveauer, der hvert varer ét år. Man kan altså vælge at stoppe ved 1. eller 2. niveau, men det er selvfølgelig bedst at besidde alle tre niveauer. Hvert niveau er et selvstudium på ét år. Den gennemsnitlige gennemløbstid er over 4 år for dem, der fuldfører. Det kræves, at den studerende har en bachelor eller lignende for at kunne deltage i CFA-programmet.

Hvis du har mod på at blive en eventuel broker i USA, kræver FINRA, at du består et juridisk licens ved navn Series 7. Der er også et licens ved navn Series 63.

 

Hvor findes finansjobs?

Der er finansjobs i mange byer over hele verden, men den største jobkoncentration findes i de byer, som bliver set som internationale finanscentre såsom New York, London, Hong Kong, Shanghai, Dubai, Zürich og evt. København. Et job i østen (såvel som mellemøsten) kræver ofte, at man evner det lokale sprog, og engelsk er ofte ikke tilstrækkeligt. Over de seneste år har væksten i finansjobs været meget stærk i udviklingslande, og det er en trend, som mange tror vil fortsætte i fremtiden.

Hvis man som dansker bor i en mindre dansk by, kan det være svært at skulle flytte til en storby. Dog har mange store banker og andre finansielle institutioner også nogle få afdelinger rundt omkring i landet og mindre byer over hele verden.

 

Ressourcer til at finde finansjobs

Mens konkurrencen om mange finansjobs kan være meget hård, er der nogle værktøjer og ressourcer, som kan hjælpe dig med din søgen. Mange professionelle går ind i industrien direkte fra universitetet/college og bliver rekrutteret, når finansvirksomhederne enten besøger deres skole, eller man har netværket sig til jobbet under sit studie. Hvis du derfor stadig studerer, er din skole et godt sted at begynde din jobsøgning. Hvis du allerede er færdig med skolen eller bare ønsker at supplementere de ressourcer, som er tilgængelige via din skole, er der mange jobopslagssider at finde på nettet, hvor finansielle institutioner ofte søger. Du kan også eksempelvis gå ind på specifikke bankers hjemmesider og finde deres karriereafdeling. Sociale medier såsom LinkedIn vokser også i popularitet som et ansættelsesværktøj.

Nøglen til en succesfuld jobsøgning er vedholdenhed. Konkurrencen er hård, men hvis du virkelig ønsker et finansjob, og du arbejder nok for det, vil dine anstrengelser til sidst betale sig.

Denne information vil vise sig at være brugbar, så snart du har indskrænket din jobsøgning til et bestemt finansielt felt, hvilken resten af denne guide vil hjælpe dig med.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Finansielle karrierer: Arbejdsgivere

Der er rigtig mange organisationer, der hyrer finansmedarbejdere. Dog vil denne guide primært fokusere på de mest hyppige former for institutioner, hvor finansjobs vil være at finde. I dette kapitel vil vi kigge på en bred række finansvirksomheder. Vi vil senere undersøge nogle af disse i flere detaljer, når vi diskuterer specifikke stillinger i finansindustrien.

 

Investeringsbanker

Investeringsbanker giver som regel strategiske råd til virksomheder, bidrager med finansiering til selskaber, regeringer eller andre store institutioner og specialiserer sig i køb og salg af aktier, obligationer samt andre værdipapirer. Hyppige jobs i investeringsbanker er investment bankers, sælgere af værdipapirer og tradere.

 

Kommercielle banker

Kommercielle banker specialiserer sig som regel i at tage imod indlån fra private og udstede lån til virksomheder, private og regeringer. Mange store kommercielle banker engagerer sig også i traditionel investeringsbankpraksis såsom at skaffe kapital og trading. Hyppige stillinger i kommercielle banker inkluderer bankrådgivere og finansøkonomer såvel som investment bankers, sælgere af værdipapirer og tradere. Bemærk: Linjen mellem investeringsbanker og kommercielle banker er blevet visket mere og mere ud igennem årene.

 

Formueforvaltere, investeringsplejeselskaber

Formueforvaltere specialiserer sig som regel i at foretage investeringer for private og andre institutioner. Meget store organisationer styrer måske en bred mængde aktivklasser, mens mindre selskaber måske fokuserer på bestemte markedsnicher, såsom small-cap aktier eller obligationer. Hyppige stillinger hos en formueforvalter er porteføljemanager eller analytiker.

 

Hedgefonde

Hedgefonde ligner formueforvaltere i og med, at de også styrer penge for institutioner og rige private. Dog kendetegnes de ved at påtage mere risiko end ”traditionelle” formueforvaltere, og de er generelt mere fokuserede på at skabe høje afkast. Hedgefonde har som regel bredere mandat end traditionelle formueforvaltere og har færre restriktioner over, hvordan de kan investere. Hyppige stillinger hos en hedgefond er porteføljemanager, analytiker eller evt. trader.

 

Private equity selskaber

Disse selskaber styrer som regel penge for institutioner og rige private. Hvor hedgefonde og formueforvaltere som regel køber og sælger børsnoterede værdipapirer, køber private equity selskaber typisk hele virksomheder. Når et private equity selskab køber en børsnoteret virksomhed, gør det den ”privat” (heraf navnet). Disse selskaber prøver som regel at tjene penge på enten at forbedre de virksomheder, de købers drift eller ved at bruge finansielle instrumenter til at forbedre afkastet i ejerens egenkapital. Til sidst prøver private equity selskabet enten at gensælge de virksomheder, de ejer, eller børsnotere dem igen for at tjene penge til dem selv og deres investorer. De fleste medarbejdere hos private equity selskaber er investment bankers, og deres opgaver kan handle om at analysere potentielle køb, forhandle aftaler, skaffe kapital eller prøve at forbedre porteføljens virksomheders drift og rentabilitet. Private equity selskaber kan sidestilles med de, vi i Danmark kender som kapitalfonde.

 

Ejendomsselskaber

Ejendomsselskaber forsøger enten at udvikle nye ejendomsprojekter eller købe eksisterende projekter for at styre dem bedre og forbedre afkastet. Hyppige finansroller i et ejendomsselskab er specialist, analytiker eller deal manager. Bemærk: Mange store private equity selskaber investerer også i ejendomme.

 

”Real money”

Real money institutionelle investorer investerer penge for en entitet såsom en pensionsfond eller forsikringsselskab for at generere afkast, der kan få organisationen til at nå sine finansielle mål. Hyppige roller hos ”real money” selskaber er analytiker, porteføljemanager eller trader.

 

Finansielle karrierer: Investment banking jobs

Dette kapital vil kigge på de jobs, der har med investment banking at gøre. Disse jobs handler generelt om at arbejde med virksomheder, regeringer eller andre store institutioner og enten hjælpe dem med at skaffe kapital eller give dem strategiske råd. Mange investment bankers starter deres karriere som generalister, hvor de senere hen ofte udvikler en form for ekspertise inden for en bestemt industri eller sektor, hvorefter deres karriere ofte bliver mere specialiseret.

 

Hvor jobsene er

Investment banking jobs er tilgængelige i forskellige typer organisationer. Mange jobs findes hos store globale investeringsbanker såsom Goldman Sachs og Morgan Stanley eller i investeringsafdelingen hos kommercielle banker såsom Nordea, Danske Bank eller Deutsche Bank. Der er også en stigende interesse hos alternative formueforvaltningsselskaber som mindre private equity selskaber eller venturekapital selskaber.

 

Hvordan man får et investment banking job

Investment banking har et ry for at være en koldblodig profession, og mange af de der har indtaget industrien har ofte en prestigefyldt akademisk baggrund bag sig. Den mest hyppige karrierevej er at gå på universitetet efterfulgt af 2-3 års relevant erhvervserfaring suppleret med en kandidat-/MBA-grad. En CFA grad er sjælden, den er dog ikke ikke-eksisterende inden for investment banking. Uanset er konkurrencen efter jobs hård, og mange arbejdsgivere udplukker på striks vis kvalificerede kandidater. Hvis du derfor er interesseret i en karriere som investment banker, er den bedste vej at klare dig fremragende i skolen, så du kan fremstå som en attraktiv kandidat.

 

Former for investment banking jobs

 • Mergers and Acquisitions (M&A)

Mergers and acquisitions bankers specialiserer sig i at give strategiske råd til virksomheder, der ønsker at fusionere sig med en konkurrent eller købe en mindre virksomhed. Disse bankers skal have gode evner inden for finansiel modellering for at kunne sikre sig, at forhandlingerne giver strategisk og finansiel mening. Det kræves også, at man har gode evner i at snakke med kunder, da man vil interagere med vigtige direktører samtidig med, at man skal overbevise dem. Mange M&A bankers arbejder meget lange timer, men de kan også blive rigtig godt lønnet for det. Senior-level bankers (managing director eller derover) kan nemt trække et 5 mio.+ beløb hjem på et godt år.

 • Underwriting

En af de primære traditionelle funktioner hos investeringsbanker er at assistere virksomheder og regeringer i at skaffe kapital. Denne funktion falder ind under underwriting afdelingen. Bankers i underwriting afdelingen specialiserer sig som regel i gæld eller aktier. Disse bankers skal kunne leve op til virksomhedens kapitalbehov og samtidig arbejde tæt med tradere og sælgere af værdipapirer for at fastsætte, hvor stor efterspørgsel der kunne være samt hvilken kurs, værdipapirerne skal have. Traditionelt set blev dette felt ledet af investeringsbanker, men store universelle banker er også begyndt at indtage feltet.

 • Private Equity

Private equity jobs er nogle af de mest prestigefyldte positioner i finans. Nogle af disse positioner vil være at finde i en investeringsbank, men de fleste befinder sig i specialistvirksomheder. Nogle af de største og mest velkendte private equity selskaber inkluderer Blackstone, Carlyle Group og TPG Capital, men der er også en lang række mindre selskaber. Ligesom hos de fleste andre investment banking jobs kan de lange arbejdstimer og presset være brutalt, men lønnen kan være fænomenal. Fordi private equity selskaber traditionelt set beholder en portion af enhver profit, de tjener, kan succesfulde selskaber give enorm velstand til deres seniormedarbejdere. Derfor er konkurrencen efter jobs i private equity selskaber ofte intens, og de fleste succesfulde ansøgere har før haft erfaring hos en stor investeringsbank eller har en overlegen akademisk historik (eller begge).

 • Venturekapital

Mens private equity selskaber investerer i allerede etablerede virksomheder, specialiserer venturekapital selskaber i at bidrage med kapital til nye eller opstartende virksomheder. Disse virksomheder er generelt relativt små og er ikke endnu gået på aktiemarkedet. Mange af disse virksomheder vil fejle, men fordi venturekapitalister kommer ind i et så tidligt stadie af udviklingen, vil evnen til at producere gevinster på de få vindere teoretisk set være større end det store antal tabere. Mange venturekapital selskaber fokuserer på hurtigt voksende og skiftende industrier såsom teknologi, bioteknologi eller grøn teknologi. Af disse grunde vil folk, der har en evne for nye teknologier, være godt egnet i et venturekapital selskab. Ligesom hos de andre jobs kan arbejdstimerne være tunge, men succesfulde venturekapitalister kan gøre det rigtig godt, specielt i tider hvor teknologien er under stor opsejling.

 

Konklusion

Mange af disse jobs kræver ekstremt lange arbejdstimer, men kompensationen kan være rigtig god. På grund af disse store lønningsdage kan konkurrencen efter disse stillinger være meget hård, og det kan være svært for den individuelle ansøger at bryde igennem.

Få fart på din investering: Se certifikaterne hos en Danmarks førende udstedere Klik her

Finansielle karrierer: Trading jobs

Dette kapitel vil undersøge trading jobs. Trading jobs har generelt at gøre med køb og salg af aktier, obligationer, valutaer, råvarer eller andre finansielle instrumenter enten for at opfylde en kundes behov eller for at tjene penge på markedsbevægelserne. Arbejdet kan være meget stressfuldt, udfordrende og spændende på samme tid, og gevinsten kan være meget stor for succesfulde tradere.

 

Hvor jobsene er

Trading jobs kan findes hos forskellige institutioner, der inkluderer kommercielle banker, investeringsbanker, formueforvaltere og hedgefonde. Store reguleringer efter finanskrisen har ændret landskabet for trading jobs i en vis grad, men tradere hos kommercielle banker og investeringsbanker fokuserer generelt på at bidrage med likviditet for deres kunder og tjene penge via bud/udbud spredning. Tradere hos formueforvaltere leder efter den bedste kurs, når de køber eller sælger værdipapirer for deres kunders porteføljer. Tradere hos hedgefonde er interesseret i at indtage positioner på markedet for at tjene på markedsbevægelserne.

Hvordan man får et trading job

Ansøgere fra en lang række forskellige baggrunde kan ende som trader. Selvom den mest hyppige vej dog er at komme ud af et godt universitet og tage et job i en bank eller hedgefond for at lære tingene, er karrierevejen mindre defineret end hos investment banking jobs. Nogle tradere (en faldende procentdel) har ikke en akademisk uddannelse, men andre har lange uddannelser såsom en MBA/kandidat. På grund af matematikkens stigende fremtræden på de finansielle markeder kommer PhD’er fra forskellige statistiske, videnskabelige og matematiske discipliner også mere og mere til at sidde ved trading skrivebordene.

Som tiden skrider frem, vil man som trader få flere og flere penge at arbejde med i hænderne afhængig af sin præstation. Mange af de mest succesfulde tradere prøver til sidst at starte deres egen hedgefond.

 

Former for trading jobs

 • Sell-side

Mange trading jobs kan findes hos banker og investeringsbanker. Tidligt i sin karriere bliver den nye medarbejder typisk placeret inden for et bestemt produktområde, hvor han/hun specialiserer sig i dette område i en stor del af sin karriere. Brede produktområder kan inkludere aktier, råvarer eller værdipapirer med fast indtægt. Hos mindre banker kan man blive uddelegeret opgaven om at stå for alle former for eksempelvis statsobligationer eller alle former for værdipapirer med fast indtægt. Hos større banker bliver medarbejderne ofte mere specialiserede i et nicheområde. For eksempel kan en person kun handle teknologiaktier. På grund af finanskrisen har de seneste år vist, at handelsafdelingerne hvor traderne handler med bankens kapital er blevet formindsket som følge af krisen. Derfor foregår hovedhandlen på sell-side til kundernes fordel. Denne formindsket risiko vil måske være til finanssystemets fordel, men det betyder sandsynligvis, at individuelle tradere hos banker vil blive mindre lønnet i fremtiden. Til trods for det ved mange tradere stadig, at man kan tjene utrolig mange penge ved at arbejde i en sådan stilling.

 • Buy-side

Der er også trading jobs tilgængelige hos buy-side selskaber såsom formueforvaltere. Hos nogle formueforvaltere vil porteføljemanagere selv købe og sælge værdipapirer. Hos andre ligger deres job dog kun i måske at beslutte, hvilke værdipapirer der skal handles og derefter give instruktionerne videre til traderne, der står for det faktiske køb og salg. Fordi traderne generelt følger porteføljemanagernes instrukser, har tradere hos buy-side selskaber ofte mindre frihed end hos andre former for institutioner. Dette betyder dog ikke, at de ingen frihed har overhovedet. For eksempel kan en porteføljemanager måske diktere, at han/hun vil købe et bestemt værdipapir, men det er op til traderen at afgøre, hvornår og til hvilken kurs handlen skal udføres. Traderens job hos et buy-side selskab er ofte at finde den bedste pris for porteføljemanageren inden for begrænsede parametre, hvilket gør arbejdet mindre udfordrende end mange andre trading jobs. Dette betyder også, at trading jobs hos formueforvaltere sommetider er mindre lønnet end hos banker eller hedgefonde.

 • Hedgefonde

Trading stillinger hos hedgefonde er nogle af de mest eftertragtede jobs i den finansielle verden. Afhængig af fonden og traderens niveau kan disse jobs involvere at tage imod ordrer fra en porteføljemanager eller selv beslutte, hvad der skal købes og sælges. Toptradere med frihed til at styre deres egen portefølje kan tjene utroligt mange penge, hvor tal som flere hundrede millioner kroner har været givet ud. De bedste hedgefond tradere begynder på et tidspunkt at starte selvstændigt med deres egen hedgefond. I modsætning til tradere hos et sell-side selskab, prøver hedgefond tradere ikke at tilfredsstille deres kunders ordre, men forsøger i stedet at tjene på markedsbevægelser. Fordi de påtager sig mere risiko, er den potentielle gevinst større, men det er stressniveauet også. Personer der overvejer et trading job hos en hedgefond bør være komfortabel med at risikere store mængder penge på dagsbasis samt være komfortabel med, at hvis sin præstation lakker bagud i en bestemt tidspunkt, kan man meget vel blive fyret. De enorme mængder potentielle gevinster, som top hedgefond tradere får, gør dog, at konkurrencen om at få et sådant job er benhård.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Konklusion

Karrierevejen til at få et trading job er mindre defineret end for investment banking jobs. Man bør dog have en god evne inden for matematik, have evnen til at reagere hurtigt, have evnen til at tilpasse sig efter skiftende tilstande samt have evnen til at foretage hurtige beslutninger baseret på ufærdig information. De fleste succesfulde tradere er meget passionerede omkring det, de laver og bruger ofte deres fritid på at studere markederne.

 

Finansielle karrierer: Finansrådgivningsjobs

I dette kapitel vil vi tage et kig på finansrådgivningsjobs. Disse jobs er nok de mest kendte blandt offentligheden og handler primært om at give finansielle råd til den private investor. Begrebet ”finansrådgiver” omfatter en række forskellige jobs, hvor begrebet ofte associeres med børsmæglere, selvom industrien har forsøgt at bevæge sig væk fra dette begreb.

 

Hvor jobsene er

I modsætning til mange andre finansielle jobs kan man finde rådgivere uden for store finansielle institutioner. Derfor kan det at arbejde som finansrådgiver måske appellere til de, der ikke er interesseret i (eller ikke kan) arbejde i en storby som København, London, New York osv. Fordi de kommunikerer med offentligheden, er finansrådgivere som regel lokaliseret tæt på kunderne. Det betyder, at de fleste stor finansrådgivningsselskaber har kontorer i både storbyer og mindre forstæder. Nogle selskaber tillader endda, at deres medarbejdere arbejder mobilt, hvilket giver muligheden for at leve og arbejde i områder, der traditionelt set ikke er forbundet med finansindustrien. Hyppige arbejdsgivere i den finansielle rådgivningsindustri er store børsmæglerselskaber og uafhængigt registreret rådgivere samt private banker.

 

Hvordan man får et finansrådgivningsjob

Ligesom med mange andre finansjobs har finansrådgivere som det mindste en videregående uddannelse. Selvom der er nogle der har en lang videregående uddannelse, kan en kortere videregående uddannelse til eksempelvis finansøkonom (2-årig) være tilstrækkelig, hvis man vil være en almen bankrådgiver.

 

Former for finansrådgivningsjob

 • Børsmægler/bankrådgiver: Disse jobs findes som regel i store finanshuse såsom Danske Bank, Nordea eller udenlandske Morgan Stanley eller Merrill Lynch. En bankrådgiver er den person, der rådgiver kunderne i en bank omkring økonomiske og bankrelaterede forhold. En bankrådgivers rolle er at tjene banken såvel som kunden bedst muligt. Bankrådgiveren skal være god til at opfylde kundens behov, samtidig med at gøre banken tilfreds, og derfor kræver det gode menneskelige evner at opretholde en kundebase.
 • Personlig investeringsrådgivning: Private bankers arbejder med rigere private kunder. Der kan meget vel være påkrævet en minimum kontostørrelse på adskillige millioner kroner for at kunne få personlig investeringsrådgivning hos nogle selskaber. Private bankers kan arbejde hos et selskab, der udelukkende fokuserer på rigere private mennesker, eller de kan arbejde i den specielle afdeling, mange større banker har for de rigere private. Ligesom bankrådgivere arbejder private bankers med at planlægge investeringer for deres kunder og forsøge at opnå deres finansielle mål. Men da disse rigere mennesker allerede har opnået rig velstand, kan en private banker’s job sommetider handle mere om at bevare denne velstand. Derfor er skatteplanlægning og komplicerede finansielle strategier ofte mere agendaen. I nogle enkelte tilfælde kan private bankers også blive udgivet usædvanlige opgaver som at styre kundens kunstkollektion eller betale nogle regninger. Private bankers er under stor efterspørgsel i Asien og andre udviklingsmarkeder, hvor mængden af nyrige vokser kraftigt.

 

Konklusion

Fordi konkurrencen efter disse jobs er mindre intens end hos andre finansjobs, og fordi man har fleksibiliteten til at arbejde fra en lang række lokaliteter, kan en karriere som finansrådgiver være meget appellerende for nogle mennesker. Før du dog overvejer en sådan karriere, skal du være sikker på, at du har gode kommunikationsevner med mennesker, da dette er essentielt for at opretholde en kundebase.

 

Finansielle karrierer: Analytiske jobs

I dette kapital vil vi kigge på finansjobs for de personer, der godt kan lige at kigge på ”helheden” ved at analysere økonomien eller de brede finansmarkeder. Der er store forskelle på de forskellige roller inden for dette felt, men de appellerer allesammen for det meste til folk, der kan lide at analysere data, følge trends eller skabe meninger om fremtiden på finansmarkederne. Mange af disse stillinger involverer også en del skriveri og måske offentlig tale for at udtrykke sin mening.

 

Hvor jobsene er

Disse stillinger (der inkluderer stillinger som eks. økonom eller strateg) kan findes hos en bred række institutioner såsom investeringsbanker, formueplejeselskaber, den offentlige sektor eller på akademiske institutioner. Derfor kan disse jobs også findes i en lang række lokaliteter fra store byer til mindre byer.

 

Hvordan man får et analytisk job

Mange af de stillinger der vil blive diskuteret i dette kapitel kræver en del skolearbejde, før man kan komme i gang. En universitetsuddannelse er en absolut nødvendighed, mens mange også har enten en kandidat, MBA eller PhD. En stor fordel ved disse analytiske jobs er, at der er en del fleksibilitet i at kunne bevæge sig fra arbejdsgiver til arbejdsgiver. For eksempel kan en økonom måske gå fra sin stilling på et universitet til en stilling hos en investeringsbank og så videre til at job hos regeringen.

 

Former for analytiske jobs

 • Økonom

Stillinger som økonom kan findes hos en lang række institutioner inklusiv investeringsbanker, formueplejeselskaber og hedgefonde, regeringer, centralbanker samt akademiske institutioner. Økonomer analyserer generelt data og trends i en økonomi for at kunne forklare, hvor de nuværende tilstande er, hvad de er, og for at kunne forudsige hvad fremtiden måske bringer. Mange økonomer udtrykker deres meninger via en kombination af skriveri, undervisning eller offentlig tale. Heldigvis er der også stillinger til de folk, der foretrækker at være uden for offentlighedens søgelys. En økonom hos en stor bank eller et formueplejeselskab kan tjene mange penge, hvor de der arbejder på akademiske institutioner eller hos regeringen ofte bliver underbetalt (i forhold til andre finansjobs). Uanset hvor man dog vælger at arbejde, har man mulighed for at leve en komfortabel livsstil.

 • Strateg

Stillinger som strateg er meget lig de, der findes som økonom: Begge har at gøre med at analysere data og forudsige trends, hvor offentlig interaktion ofte er en del af arbejdet. Men hvor en økonom ofte fokuserer mere på økonomien, fokuserer strateger generelt ikke kun på økonomien men også de bredere finansmarkeder. Disse stillinger findes oftest hos banker og formueplejeselskaber, hvor akademiske stillinger og stillinger i regeringen er mere sjældne. Der er forskellige karriereveje, men mange starter ud som analytiker med produktfokus på eksempelvis virksomhedsobligationer. Herefter bevæger personen sig eksempelvis videre til en stilling i strategi for værdipapirer med fast indtægt, hvor han/hun analyserer det overordnede marked for værdipapirer med fast indtægt. En strateg er ofte sin arbejdsgivers billede udadtil. Det betyder, at en strateg skal være komfortabel med at tale foran et publikum og måske være på TV som markedskommentator. Strateger har oftest en universitetsuddannelse med en kandidat/MBA grad tillagt. Lønnen kan være rigtig høj, specielt i store organisationer. En succesfuld strateg har måske muligheden for at bevæge sig videre til en rolle i portfolio management hos en formueforvalter.

 • Kvantitativ analytiker

Mange analytiske stillinger handler om at skabe meninger og udtrykke dem for offentligheden eller kunderne. Kvantitative analytikere arbejder derimod ”behind the scenes”, hvor de udvikler matematiske modeller til forudsige markedet. Disse stillinger findes typisk hos formueforvaltere, hedgefonde eller banker. Den typiske kvantitative analytiker har en matematisk eller statistisk baggrund og har måske en PhD eller avanceret grad inden for matematik eller videnskab. Folk der elsker at arbejde med tal og computermodeller kan få god nytte som kvantitativ analytiker. Afhængig af hvilken stilling man besidder, kan man tjene utroligt mange penge. Hvis man har evnen til at skabe modeller, der kan overgå markedet, er den potentielle gevinst nærmest ubegrænset.

 

Konklusion

Dette kapitel har lagt fokus på de finansjobs, der indebærer en del analyse. De stillinger som er blevet diskuteret i dette kapitel vil appellere til de personer, der nyder at kigge efter mønstre i data eller markedstrend og derefter forudse hvilken retning, markederne vil bevæge sig i i fremtiden.

 

Finansielle karrierer: Jobs i finansielle medier

Kan du ikke vælge mellem en karriere i finans og en karriere i Hollywood? Hvis ja, passer dette kapital måske til dig. Jobs i finansielle medier sammensætter finansviden med evnen til at skrive eller snakke om markederne. De som er interesseret i disse jobs bør besidde overlegne kommunikationsevner samt markedsviden.

 

Hvor jobsene er

Mange af jobsene i dette kapitel findes hovedsageligt i de største byer, hvor medievirksomheder ofte er. Dog har forholdsvist store byer det også med at have en lokal nyhedsavis eller tv-station, der måske kan give en mulighed. Ydermere har skribenter måske muligheden for at arbejde som freelancer. Dette tillader, at han/hun kan arbejde hvor som helst. Jobsene i dette kapitel kan findes hos forskellige typer organisationer. I stedet for banker eller formueforvaltere er de typiske arbejdsgivere for jobs i finansielle medier nyhedsservicer såsom TV2 News, Bloomberg og CNBC samt nyhedsaviser og magasiner som Børsen, Berlingske eller Penge & Privatøkonomi.

 

Hvordan man får et job i finansielle medier

Vejen til et job i finansielle medier er lidt anderledes end de andre jobs i denne guide. Mange indtager feltet som journalister. Det betyder, at deres uddannelsesbaggrund har at gøre med journalistik såvel som økonomi eller finans. Mange ledende figurer i industrien begynder deres karriere ved at arbejde for mindre aviser eller tv-stationer, hvor de derefter arbejder som op i rang, indtil de besidder en stilling hos et stort medienetværk eller en velkendt avis. For at kunne besidde en stilling hos en stor (eventuelt udenlandsk) finansiel nyhedskanal, skal man besidde vigtige evner inden for udstråling, karisma, mod, evnen til at interviewe personer samt have en unik personlighed. Hvis man ønsker at få et job i medier, skal man vide, at konkurrencen er hård ligesom med de fleste andre finansjobs.

 

Former for jobs i finansielle medier

 • Investeringsskribent

Job som investeringsskribent kan høre til forskellige steder. Nogle store banker og formueforvaltere hyrer fuldtidsskribenter til at hjælpe med at skabe markedsføringsmaterialer eller markedsrapporter. Der er også arbejde at hente hos nyhedsaviser, magasiner og hjemmesider, der fokuserer på de finansielle markeder eller økonomien. Det er vigtigt at kende til finansmarkederne. Det er dog endnu vigtigere at være god til at skrive. Det skal understreges, at medieverdenen på nuværende tidspunkt ændrer sig konstant, og det er måske ikke let at finde journaliststillinger. Derudover er der en konstant debat om, om online-medierne vil erstatte de traditionelle fysiske aviser og magasiner. Uanset hvad ser det dog ud til, at der altid vil være efterspørgsel på personer, der kan kommentere og reflektere over, hvad der sker på markederne.

 • Kommentator

Disse roller appellerer mest til personer, der kan lide at tale om finansmarkederne på TV eller i radioen. Disse roller kunne enten handle om at interviewe markedseksperter eller give sin egen mening om markedets tilstande. Det er påkrævet, at man har gode taleevner. De meget kendte kommentatorer på især udenlandske finanskanaler tjener store mængde penge for at tiltrække store publikum på dagsbasis.

 

Konklusion

Medieverdenen ændrer sig hele tiden, og fremtiden er usikker. Der vil dog altid være efterspørgsel efter folk, der kan rapportere begivenhederne på finansmarkederne. For folk, der har en interesse i finans, har ekstraordinære kommunikationsevner samt viljen til at rapportere og forme nyhederne, vil et job i de finansielle medier være perfekt.

 

Finansielle karrierer: Analytikerjobs

Vi vil i dette kapitel tale om finansielle analytikerjobs. Disse jobs er blandt de mest hyppige i finansindustrien og kan omfatte en række forskellige jobbeskrivelser og kan finde sted i forskellige institutioner.

Bemærk: Begrebet ”analytiker” bliver meget brugt i finansverdenen, og der er ikke nogen specifik definition på, hvad en ”analytikers” rolle er. Vi vil i dette kapitel blot forsøge at definere flere af de områder i finansindustrien, hvor man som medarbejder kan kalde sig ”analytiker”. De nævnte stillinger i dette kapitel er blot nævnt for at give en generel føling af, hvordan en analytikerstilling måske ser ud.

 

Hvor jobsene er

Jobs som analytiker er ekstremt udbredte hos banker, formueforvaltere, børsmæglerselskaber og andre selskaber, som er involveret i investeringsverdenen. Hos disse organisationer er analytikerne ansvarlige for at undersøge investeringer og komme med meninger om, hvilke der er interessante. En sådan stilling kan også findes hos en lang række andre virksomheder og institutioner, hvor ansvaret måske kan handle om at analysere den økonomiske position i en bestemte virksomhed og opstille en passende budget og kapitalstruktur. Fordi de kan findes hos mange forskellige virksomheder, er analytikerjobs tilgængelige i de fleste store byer. Det største antal jobs er dog at finde i de typiske internationale finanscentre som New York, London, Hong Kong og evt. København.

 

Hvordan man får et analytikerjob

Ligesom med mange andre finansjobs kræver et analytikerjob som regel en universitetsuddannelse. Hos en investeringsbank er en analytikerrolle ofte det første job man får, når man kommer lige fra uddannelsen. På de højere niveauer besidder mange af de gode analytikere en kandidatgrad eller Chartered Financial Analyst (CFA). Nogle succesfulde analytikere bruger hele deres karrieretid som analytiker. Dog vælger mange af de gode analytikere at ”opgradere” deres rolle til porteføljemanager hos en formueforvalter eller hedgefond.

 

Former for analytikerjobs

 • Entry-level analytiker

En stilling som entry-level analytiker er måske det mest hyppige indgangspunkt i finansverdenen. En person indtager typisk denne rolle efter sin universitetsuddannelse (hvor gode karakterer som regel er påkrævet). Analytikeren bruger så to eller tre år på at lave finansielle modeller for seniorbankfolkene eller de mere erfarne analytikere. Arbejdet er hårdt, og timerne er kendt for at være ekstremt lange. Lønnen som entry-level analytiker er ikke lige så høj som senior investment bankere og tradere, men det er stadig som regel meget høj i forhold til de standarder, almindelige jobs tilbyder efter universitetet.

 • Investeringsanalytiker

For dette kapitels skyld adskiller en investeringsanalytikers job fra en entry-level analytiker, da en investeringsanalytiker mere er en permanent rolle. En investeringsanalytiker analyserer investeringer (som navnet antyder). De fleste analytikere har et speciale som for eksempel cykliske aktier, brasilianske aktier eller virksomhedsobligationer med høj rente. På grund af denne specialisering kan analytikeren på et tidspunkt blive ekspert på sit område. Investeringsanalytikere kan arbejde hos næsten enhver organisation, der har med investering at gøre fra banker til børsmæglerselskaber til formueplejeselskaber til hedgefonde. Hvis en analytiker arbejder for en bank eller et børsmæglerselskab (sell-side) vil hans/hendes job have at gøre med udarbejde købs-/salgsanbefalinger for kunderne. Hvis en analytiker arbejder for en formueforvalter eller hedgefond (buy side), vil hans/hendes job have at gøre med at anbefale værdipapirer til køb/salg for porteføljemanagerne. Mange investeringsanalytikere vælger på et tidspunkt at gå videre som porteføljemanager. Ligesom med andre jobs i investeringsindustrien kan investeringsanalytikere få givet en ekstremt god løn afhængig af, hvilke værdipapirer de analyserer, typen af organisation de arbejder for og selvfølgelig deres arbejdsevner.

 • Finansiel analytiker

Hvor de andre stillinger i dette kapitel mest har at gøre med at arbejde i investeringsindustrien, arbejder en finansiel analytiker i denne sammenhæng mere i traditionelle virksomheder. Næsten enhver stor virksomhed fra Mærsk til Novo Nordisk til IBM til Ford har finansielle analytikerne, der hjælper med at analysere virksomhedens pengestrøm og omkostninger og udarbejde et rimeligt budget. En finansiel analytiker kan også hjælpe med at bestemme en optimal kapitalstruktur for virksomheden og måske deltage i at skaffe kapital via aktier eller gæld. Som tiden går, kan en succesfuld analytiker blive virksomhedens såkaldte CFO eller Chief Financial Officer. Disse jobs er også tilgængelige hos regeringer eller andre institutioner.

 

Konklusion

Begrebet ”analytiker” er meget bredt. Generelt er disse personers rolle at producere finansielle modeller i Excel eller lignende. Derfor er det vigtigt at have en forståelse for finansielle modeller. Mange analytikere har også en god forståelse for bogføring.

 

Finansielle karrierer: Portfolio management jobs

Dette kapitel vil tage et kig på portfolio management jobs. Disse er nogle af de mere prestigefyldte roller inden for finans og handler om direkte at styre institutionelle og private investorers porteføljer. Samtidig med at følge markederne og investere er nogle porteføljemanageres opgaver også at mødes med kunder for at diskutere deres investeringsmål og begrænsninger samt at opdatere dem om porteføljens præstation.

 

Hvor jobsene er

Et job som porteføljemanager findes som regel hos formueforvaltere og hedgefonde (hvilket inkluderer forvaltningsafdelingerne i store banker) såvel som ”real money” institutioner såsom pensions- og forsikringsselskaber. Selvom mange store hedgefonde og formueforvaltere ligger i velkendte finanscentre som New York, London eller evt. København, kan man også finde job som porteføljemanager hos en lang række andre lokaliteter.

 

Hvordan man får et porteføljemanager job

De fleste porteføljemanagere starter ikke i denne stilling men arbejder sig derimod mod den. Normalt er en universitetsuddannelse et krav, og kandidatgrad/MBA er meget udbredt. En CFA (Chartered Financial Analyst) grad er også meget udbredt blandt porteføljemanagere, og det er måske inden for dette felt, der er flest CFA’er. Der er forskellige måder at få et job som porteføljemanager på, men en af de mest hyppige er ved at arbejde som investeringsanalytiker i et bestemt antal år for at lære, hvordan man analyserer værdipapirer. Hvis man har succes som analytiker, kan man måske blive ”forfremmet” til porteføljemanager (hvis man er interesseret i det). Som porteføljemanager kan man med tiden styre flere og flere penge og måske ende med at starte sit eget selskab eller fond.

 

Portfolio management jobs

Porteføljemanagere overvåger kunders porteføljer og har som regel det ultimative ansvar for alle aspekterne i porteføljens opbygning og kunderelation. I nogle selskaber kan en porteføljemanager evt. have ansvaret for ”separate konti”, hvor hver kunde har sin egen form for investeringsstil og beholdning. Hos andre selskaber er porteføljemanageren måske ansvarlig for nogle ”samlede konti” såsom hos en hedge fond eller investeringsforening, hvor aktiverne hos mange kunder er samlet og styret som én helhed. Der er også forskel på, hvor meget kommunikation porteføljemanagere har med kunderne. Hos nogle selskaber har porteføljemanagerne måske en god mængde kommunikation med kunderne, specielt med de større kunder. Hos andre selskaber har porteføljemanageren måske en begrænset kommunikation med kunderne og fokuserer i stedet for næsten hele tiden på porteføljen.

Mange porteføljemanagere specialiserer sig i bestemte aktivklasser såsom værdipapirer med fast indtægt eller aktier. Selv inden for disse aktivklasser er nogle porteføljemanagere mere specialiserede, hvor man som manager for eksempel kun fokuserer på teknologiaktier. Porteføljemanagere der fokuserer på disse specialer kommer ofte fra en analytikerbaggrund, hvor de tidligere har fokuseret på de samme former for værdipapirer og har opbygget en ekspertise.

Ligesom med mange andre finansjobs arbejder porteføljemanagere lange timer, og presset til at præstere kan være hårdt. Et job i denne kategori kan være et af de hårdeste og mest stressfulde stillinger, da éns præstation hele tiden bliver sammenlignet med det overordnede marked og sine konkurrenter. Hvis man underpræsterer for længe af gangen, kan man risikere at stå uden job. Lønnen kan dog være det hele værd, da de gode porteføljemanagere kan tjene enorme lønninger og bonusser samt opnå prestige.

 

Konklusion

Succesfulde porteføljemanagere nyder tilfredsstillelsen ved at hjælpe deres kunder med at opnå deres finansielle ønsker såvel som at modtage store pengemæssige gevinster. At blive en porteføljemanager på buy-side kan være toppen af en karriere i finans. Når man dog har opnået denne status, begynder den virkelige udfordring for alvor, fordi man skal fokusere fuldt og fast på at overgå markedet hver eneste dag. På grund af dette stress er de bedste porteføljemanagere de, der elsker finansmarkederne.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Finansielle karrierer: Konklusion

De fleste af de finansjobs, som er blevet talt om i denne guide, tilbyder et udfordrende arbejdsmiljø, interaktion med intelligente og motiverede mennesker og et indkomstpotentiale, der ligger over gennemsnittet. Konkurrencen efter disse jobs er dog meget hård (som kan forventes på grund af det potentielt høje lønningsniveau). At få en karriere i finans involverer som regel en del uddannelse, så det betaler sig at foretage grundig research, inden man begynder en karrieresøgning i finansverdenen. Husk, at mange mennesker bliver draget til denne verden på grund af det høj indkomstpotentiale, men de der ultimativt er de mest succesfulde, er de der elsker finansmarkederne og har et ønske om at overkomme intellektuelle udfordringer på dagsbasis.

Hvis nogen af stillingerne i denne guide lyder spændende for dig, bør du foretage så meget research som overhovedet muligt. Du kan måske også få gavn af at snakke med mennesker, der allerede arbejder i finans for at få en bedre forståelse for, hvilke typer stillinger som er passende for dig. Brug til sidst lidt tid på at overveje, om dine evner, interesser og karrieremål stemmer overens med nogen af jobsene i denne guide. Hvis de gør, er du måske klar til at indtage dine karrieredrømme.

Del denne artikel

Invested.dk