Guides

Analyse af nøgletal: Introduktion

Fundamental analyse er et meget bredt emne. Det ene aspekt kigger på de generelle (kvalitative) faktorer ved en virksomhed. Det andet aspekt kigger på materielle og målbare faktorer (kvantitative). Dette har at gøre med talknusning og analyse af finansielle opgørelser i virksomheden. Hvis denne form for analyse bruges sammen med andre metoder, kan kvantitativ analyse producere fremragende resultater.

Analyse af nøgletal handler ikke bare om at sammenligne tal fra balancen, resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Det handler om at sammenligne tallene med tidligere år, med andre virksomheder, industrien eller selv den generelle økonomi. Nøgletal kigger på forholdet mellem individuelle værdier og relaterer dem med, hvordan en virksomhed har klaret sig i fortiden, samt hvordan den måske præsterer i fremtiden.

For eksempel fortæller virksomhedens omsætningsaktiver os ikke særlig meget, men hvis vi dividerer dem med virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser, kan vi nemmere bestemme, hvad end virksomheden har nok penge til at dække deres kortfristet gæld.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Vi vil i denne guide vise dig, hvordan du kan bruge nøgletalsanalyse, når du analyserer en virksomheds finansielle opgørelser. At sammenligne disse nøgletal med tal fra tidligere år, andre virksomheder, industrien og selv økonomien kan fortælle dig en hel del om, hvor virksomheden måske er på vej hen. Det er ikke nogen nem opgave at værdiansætte en virksomhed. Denne guide vil lære dig lidt om, hvordan det kan gøres og samtidig hjælpe dig med at skabe mere informerede beslutninger som investor.

 

Analyse af nøgletal: Find data

Før vi går i dybden med de forskellige nøgletal, og hvordan de virker, lad os da diskutere, hvor du kan finde den data, du skal bruge.

Det første punkt i nøgletalsanalyse er at finde dataene. Takket være internettet er det nu nemmere end nogensinde at finde en virksomheds rapporter. Her er nogle kilder:

  • Virksomhedens hjemmeside – Næsten alle børsnoterede selskaber har en hjemmeside eller ”investor relations” afdeling. Du bør kigge disse steder først for at lede efter de nyeste opgørelser. Walt Disney er et glimrende eksempel på en virksomhed, der bruger internettet til at få bragt information ud til aktionærer og fremtidige investorer. Det tager ingen tid at finde deres ”investor relations” afdeling.
  • Navne & Numre Erhverv – Denne database dækker data om ca. 655.000 danske virksomheder, men det kræver et login (abonnement) at få adgang til databasen. Databasen indeholder regnskaber i fuld tekst.
  • Securities & Exchange Commission (SEC) – Hvis du ønsker at analysere en amerikansk virksomhed, er SEC’s EDGAR-database den bedste at kigge på (udover virksomhedens egen hjemmeside). Denne database inkluderer årsrapporter (10-K), kvartalsrapporter (10-Q) og en lang række andre former for opgørelser for amerikanske virksomheder. Til amerikanske og større udenlandske virksomheder er hjemmesider som Yahoo! Finance og Google Finance også gode.

Disse er slet ikke de eneste steder at finde finansielle opgørelser. Der er mange andre gratis- og betalingssider derude, som tilbyder samme funktioner. Lad os bevæge os videre i denne guide: Nøgletallene.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Analyse af nøgletal: Brug finansielle nøgletal

Der er meget at tage i betragtning, når man værdiansætter en virksomhed, hvilket ikke er nogen nem opgave. Den tilfredsstillelse man får ved at have gået igennem en virksomheds finansielle opgørelser og analyseret dem på et helt nyt niveau er herlig – især hvis du sparer dig selv penge for din flid.

I denne sektion vil vi give dig 18 basale fundamentale nøgletal, som kan hjælpe dig med at komme i gang. Nøgletallene er præsenteret på en forenklet måde, som kan gøre dem nemmere at forstå. Gå igennem hvert enkelt nøgletal, og du vil til sidst få skabt dig et solidt værktøj, som du kan bruge til at foretage fundamental analyse af en virksomheds rapporter.

Her kommer nøgletallene:

Præstationsnøgletal:

Bogført værdi pr. aktie

Cash return on assets

Vertikal analyse

Udbytteprocent

Indtjening pr. aktie

Bruttomargin

Price/earnings værdi

Profitmargin

Afkastningsgrad

Egenkapitalafkast

Driftsnøgletal

Aktivernes omsætningshastighed

Varebeholdningers omsætningshastighed

Varedebitorernes omsætningshastighed

Finanseringsnøgletal

Gældsrate

Gæld/egenkapital forhold

Likviditetsnøgletal

Rentedækning

Driftskapital

Del denne artikel

Invested.dk