Excluded

Crowdlending: Hvad er det? Hvordan investerer du med crowdlending?

Crowdlending kan også kaldes ”gruppelån”, og det går i korte træk ud på, at en gruppe af mennesker (et crowd) finder sammen om at yde et lån til en tredjepart, der har brug for penge. Som långiver satser man nu på at få lånet betalt tilbage med renter, der svarer til risikoen.

Fænomenet crowdlending er blevet meget lettere med internettets vækst, og i dag er der mange muligheder for crowdlening for os danskere. En af de mest populære udbydere er Kameo, hvor netop privatpersonere, men også virksomheder, kan invistere direkte i lån til ejendomsprojekter og små virksomheder.

I det følgende beskriver direktør hos Kameo, Jesper M. Johansen, mere om, hvad crowdlening er, og om hvordan man som privatperson kan tjene penge på crowdlening:


Jesper M. Johansen fra Kameo

Hvad er Crowdlending

Skrevet af Jesper M. Johansen fra Kameo:

Crowdlending er en lånebaseret finansieringsform hvor en gruppe af private og professionelle investorer yder lån til et projekt til gengæld for en aftalt rente. Udlånet håndteres typisk af en platform der formidler projektinformation til interesserede investorer og håndterer administration af renter, afdrag m.m., så låntager kun skal forholde sig til én långiver.

Konceptet er blevet særligt udbredt i kølvandet på finanskrisen. I takt med at bankerne er blevet underlagt yderligere regulering og har indskrænket deres kreditmodeller, er det blevet sværere for små og mellemstore virksomheder at opnå livsvigtig adgang til finansiering, hvilket betyder at virksomhederne i højere grad søger med alternative finansieringskilder. Samtidig oplever en stor gruppe investorer at få ingen eller negative renter i banken og derfor er på udkig efter andre måder at bevare eller øge deres formue på.

Crowdlending – og især det bredere koncept crowdfunding – er dog ikke et nyt fænomen. I flere hundrede år er folk gået sammen om at finansiere projekter. Andelsbevægelsen er et klassisk eksempel hvor danskere gik sammen i fællesskab om at finansiere og bygge virksomheder, brugsforeninger eller andre former for foreninger, alt sammen med det formål at stå stærkere og skabe yderligere vækst til sig selv og samfundet.

På samme måde kan privatpersoner og virksomheder gennem Kameo investerer direkte i lån til ejendomsprojekter og mindre virksomheder der søger kapital. Derved får de forrentet deres penge samtidig med at låntagerne får mulighed for at gennemføre flere projekter eller skabe grobund for større vækst.

Kameos vision er at alle skal have mulighed for at investere – uanset om man har en lille opsparing stående i banken, eller man er en professionel investor der forvalter flere millioner kroner. Med en minimumsinvestering på 500 kr. og gebyrfri oprettelse, er det tid til at modbevise ordsproget ”You need money to make money”.

Som ved et traditionelt lån modtager Kameos investorer månedlige renter og evt. afdrag i løbet af lånets løbetid. Den årlige rente varierer fra 5-15 % afhængigt af projektets risikoklasse, og platformen har siden opstarten i 2016 gennemført mere end 200 projekter og leveret et gennemsnitligt afkast på 9,7 % p.a.

Alle lån på Kameos platform er understøttet af pant i ejendomme og/eller anden kaution, og investorerne vælger selv hvilke projekter de vil låne penge ud til, samt hvor meget de vil investere i hvert lån. På den måde kan den enkelte investor selv sammensætte en udlånsportefølje på tværs af Skandinavien der er tilpasset individuel risikoprofil og afkastkrav.


Fordele ved crowdlending

Som privatperson er det meget nemt at komme i gang med crowdlending. Man skal blot være myndig for at oprette sig på en af de mange platforme, og man bestemmer i høj grad selv, hvor mange penge man vil skyde efter de enkelte projekter.

Når man har valgt, hvem man vil låne penge til igennem en låneplatform, så har crowdlending gode chancer for at give dig en fast, passiv indtægt i form af renter og afdrag fra det lån, du har ydet. Det rare er samtidig, at crowdlending er langt mindre volatilit i forhold til f.eks. aktiemarkedet. Indtægterne fra dine lån vil stort set aldrig svinge op og ned fra dag til dag, for det er jo ikke sådan, at en virksomhed, der f.eks. har søgt om lån til at renovere en skoleejendom i Sverige, pludselig stopper projektet, blot fordi der er økonomisk uro i Hong Kong. Økonomiske begivenheder i fjerne afkroge er verden er ellers noget, der godt kan sætte sig i aktiemarkedet fra dag til dag.

Alt i alt er det sådan, at de de fleste store platforme for crowdlening kan fremvise ret gode og stabile afkast til brugerne. I hvert fald i opgangstider. Afkastet ligger typisk på 5-12% om året, og det er som sagt med en umiddelbar større stabilitet, end det, der typisk ses i aktiemarkedet.

Crowdlending kan derfor være en god måde at sprede sin risiko ved investering. En god tommelfingerregel vil være at have ca. 5% af sine frie midler i crowdlending-projekter som en del af sin risikospredning.

Overvejelser før man investerer

Al investering er forbundet med risiko, og det gælder naturligvis også inden for crowdlending. Man kan dog selv gøre meget for at minimere sin risiko – blandt andet ved at bruge låneplatforme, der er seriøse og godkendte og som har en god historik. Hos f.eks. Kameo gælder det, at nye lånere skal gennem en grundig analyse der suppleres med eksterne kreditvurderinger fra bl.a. UC og Experian. Først når de er godkendt, kommer de på platformen.

Crowdlending er en relativ ny “opfindelse”, så man har ikke meget viden om, hvordan lånemetoden vil opføre sig under en stor krise.  Vi ved dog, at virksomheders evne til at betale tilbage naturligvis afhænger af konkurser og konjunkturudsving. Derfor er det også vigtigt, at man handler igennem en anerkendt platform, når man vil investere igennem crowdlending.

Populære platforme

Følgende platforme er blandt de populær og brugte i Danmark.

Kameo: Crowdfunding, hvor du får mulighed for at være med til at finansiere profitable idéer og ejendomsprojekter

Mintos: En af de crowdlending-platforme, der nok har flest investeringsmuligheder.

Lendino: Platform hvor du kan låne penge til virksomheder som har brug for korte lån til store indkøb.

Grupeer: Investeringsplatform med b2b lån til virksomheder, der har brug for korte lån til store indkøb eller likviditet

Better Rates: Tilbyder P2P lån og startet i Danmark.

Del denne artikel

Invested.dk