fbpx


Optrend

Globus 60x60Definition af Optrend

Beskriver kursbevægelsen af et finansielt aktiv, når den overordnede retning er opad. Den forekommer formelt set, når hver succesfuld top er højere end den tidligere i trenden.

Punkter-på-optrend

Bemærk, hvordan hver top er højere end den forrige. For eksempel er toppen ved punkt 4 højere end toppen ved punkt 2. Optrenden anses for at være ødelagt, hvis det næste lavpunkt falder under punkt 5 på grafen.

Optrend er modsætningen til nedtrend.

IE 60x60InvestEd forklarer Optrend

Målet hos de fleste tekniske tradere er at identificere stærke optrends og profitere fra dem, inden trenden ombyttes. Mange tekniske tradere tegner også trendlinjer for at identificere en optrend og vil bruge dette værktøj som en guide for, hvornår man skal sælge, da det også kan bruges som en tidlig indikator får et trendskift.

Oscillator

Den overordnede definitionDefinition af Oscillator

Et værktøj til teknisk analyse, som er knyttet mellem to værdier og bygget op af en trendindikator, der kan fortælle, om et værdipapir sandsynligvis er overkøbt eller oversolgt. Når værdien af oscillatoren stiger til de øvre ekstreme værdier, ses det som, at aktiviteten er overkøbt, og omvendt oversolgt.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Oscillator

Oscillatorer er mest fordelagtige, når der ikke kan tydes en klar trend i en virksomheds aktie, som når trenden f.eks. er sidelæns/horisontal. De mest kendte oscillatorer er: Den stokastiske oscillator, RSI, ROC og MFI.

Overkrydsning

Den overordnede definitionDefinition af Overkrydsning

Punktet på en graf, hvor et værdipapir og en indikator krydser hinanden. Overkrydsninger bruges af tekniske analytikere for at prøve at forudse fremtidige bevægelser i kursen på en aktie. I de fleste modeller til teknisk analyse, er en overkrydsning enten et signal for køb eller salg.

Nedenfor har vi en aktie, der falder under dens 20-dages glidende gennemsnit, hvilket er et dårligt signal.

Her er en overkrydsning på en aktie

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Overkrydsning

Et eksempel på en overkrydsning kunne være, når værdipapirets kurs bryder igennem dets 25-dages glidende gennemsnit, hvilket måske kunne være et købssignal. Nogle indikatorer der bruger overkrydsninger er ”glidende gennemsnit ” og ”Bollinger bånd”.

Oversolgt

Globus 60x60Definition af Oversolgt

(I) En tilstand hvor kursen på et underliggende aktiv er faldet drastisk til et niveau, der ligger under dets reelle værdi. Denne tilstand er som regel et resultat af en overreaktion eller paniksalg på et marked.

(II) En situation i teknisk analyse, hvor prisen på et aktiv er faldet til en sådan grad – som regel med høj volumen – at en oscillator er nået en lavere bund. Dette er generelt et tegn på, at prisen på aktivet er blevet undervurderet og måske repræsenterer en købsmulighed for investorer.

IE 60x60InvestEd forklarer Oversolgt

(I) Aktiver der har oplevet skarpe fald over en kort tidsperiode ses ofte som oversolgte. Hvor meget et aktiv er oversolgt er et meget subjektivt spørgsmål og kan nemt variere fra investor til investor.

(II) At identificere områder hvor prisen af et underliggende aktiv er uberettiget skubbet til ekstremt lave niveauer er hovedmålet hos mange tekniske indikatorer såsom relativ styrke indeks, den stokastiske oscillator og MACD.

Oversolgt er modsætningen til overkøbt.

image_pdfimage_print

Invested.dk