Oversolgt

Globus 60x60Definition af Oversolgt

(I) En tilstand hvor kursen på et underliggende aktiv er faldet drastisk til et niveau, der ligger under dets reelle værdi. Denne tilstand er som regel et resultat af en overreaktion eller paniksalg på et marked.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) En situation i teknisk analyse, hvor prisen på et aktiv er faldet til en sådan grad – som regel med høj volumen – at en oscillator er nået en lavere bund. Dette er generelt et tegn på, at prisen på aktivet er blevet undervurderet og måske repræsenterer en købsmulighed for investorer.

IE 60x60InvestEd forklarer Oversolgt

(I) Aktiver der har oplevet skarpe fald over en kort tidsperiode ses ofte som oversolgte. Hvor meget et aktiv er oversolgt er et meget subjektivt spørgsmål og kan nemt variere fra investor til investor.

(II) At identificere områder hvor prisen af et underliggende aktiv er uberettiget skubbet til ekstremt lave niveauer er hovedmålet hos mange tekniske indikatorer såsom relativ styrke indeks, den stokastiske oscillator og MACD.

Oversolgt er modsætningen til overkøbt.

Invested.dk