Kategori: Personlig finans


Gæld

Globus 60x60Definition af Gæld

En mængde penge som er lånt af en part fra en anden part. Mange selskaber/privatpersoner benytter gæld som en metode til at lave store køb, som de ikke ville have råd til under normale forhold. Ved gæld får låneren lov til at låne penge under den betingelse, at det skal betales tilbage på en senere dato, som regel med renter.

IE 60x60InvestEd forklarer gæld

Obligationer, lån og gældsbeviser er eksempler på gæld. En virksomhed vil for eksempel gerne låne 1 million kr., så den kan købe noget udstyr. I dette tilfælde skal denne million betales tilbage (med renter) til kreditoren på en senere dato.

Gæld/indkomst forhold

Globus 60x60Definition af Gæld/indkomst forhold

Et privatøkonomisk nøgletal der sammenligner en persons betalinger til gæld med den indkomst, som han/hun genererer. Denne måling er vigtig, da den giver långiveren en idé af, hvor stor chance der er for, at låntageren kan betale lånet tilbage.

IE 60x60InvestEd forklarer Gæld/indkomst forhold

Jo højere dette nøgletal er, jo sværere er det for personen at betale sin gæld.

Gældsætningsgrad

Globus 60x60Definition af Gældsætningsgrad

(I) Brugen af forskellige finansielle instrumenter eller lånt kapital, såsom margin, til at forøge den potentielle gevinst ved en investering.

(II) Mængden af gæld brugt til at finansiere en virksomheds aktiver. En virksomhed med betydeligt mere gæld end egenkapital bliver set som meget gældsat.

Gældsætning bruges oftest i forbindelse med boligtransaktioner, hvor der optages lån for at købe et hus.

IE 60x60InvestEd forklarer Gældsætningsgrad

(I) Gældsætning kan skabes via optioner, futures, margin eller andre finansielle instrumenter. Lad os for eksempel sige, at du har 5.000 kr. at investere for. Denne mængde penge kunne investeres i 10 Microsoft aktier, men for at øge gældsætningsgraden kunne du investere de 5.000 kr. i fem optionskontrakter. Du ville nu kontrollere 500 aktier i stedet for kun 10.

(II) De fleste virksomheder bruger gæld til at finansiere drift. Ved at gøre dette øger virksomheden sin gældsætningsgrad, fordi den kan investere i forretningsdrift uden at øge dens egenkapital. Hvis en virksomhed for eksempel bliver skabt med en investering på 5 mio. kr. fra investorer, så ville virksomhedens egenkapital være 5 mio. kr. – disse penge bruger virksomheden til dens drift. Hvis virksomheden bruger gældsfinansiering ved at låne 20 mio. kr., så ville virksomheden nu have 25 mio. kr. at investere i forretningsdrift for og flere muligheder for at forøge værdien for aktionærerne.

Gældsætning hjælper både investoren og virksomheden til at investere eller drive forretning. Dog kommer det med en øget risiko. Hvis en investor bruger gæld til at lave en investering, og investering går den forkerte vej, vil hans/hendes tab være meget større, end hvis investeringen ikke var blevet gældsat. – gældsætning forstærker både gevinst og tab. I forretningsverdenen kan en virksomhed bruge gældsætning til at forsøge at generere velstand til aktionærerne, men hvis den fejler i at gøre dette, vil renteudgifterne og kreditrisikoen ødelægge investorernes værdi.

Invested.dk