Gældsætningsgrad

Globus 60x60Definition af Gældsætningsgrad

(I) Brugen af forskellige finansielle instrumenter eller lånt kapital, såsom margin, til at forøge den potentielle gevinst ved en investering.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) Mængden af gæld brugt til at finansiere en virksomheds aktiver. En virksomhed med betydeligt mere gæld end egenkapital bliver set som meget gældsat.

Gældsætning bruges oftest i forbindelse med boligtransaktioner, hvor der optages lån for at købe et hus.

IE 60x60InvestEd forklarer Gældsætningsgrad

(I) Gældsætning kan skabes via optioner, futures, margin eller andre finansielle instrumenter. Lad os for eksempel sige, at du har 5.000 kr. at investere for. Denne mængde penge kunne investeres i 10 Microsoft aktier, men for at øge gældsætningsgraden kunne du investere de 5.000 kr. i fem optionskontrakter. Du ville nu kontrollere 500 aktier i stedet for kun 10.

(II) De fleste virksomheder bruger gæld til at finansiere drift. Ved at gøre dette øger virksomheden sin gældsætningsgrad, fordi den kan investere i forretningsdrift uden at øge dens egenkapital. Hvis en virksomhed for eksempel bliver skabt med en investering på 5 mio. kr. fra investorer, så ville virksomhedens egenkapital være 5 mio. kr. – disse penge bruger virksomheden til dens drift. Hvis virksomheden bruger gældsfinansiering ved at låne 20 mio. kr., så ville virksomheden nu have 25 mio. kr. at investere i forretningsdrift for og flere muligheder for at forøge værdien for aktionærerne.

Gældsætning hjælper både investoren og virksomheden til at investere eller drive forretning. Dog kommer det med en øget risiko. Hvis en investor bruger gæld til at lave en investering, og investering går den forkerte vej, vil hans/hendes tab være meget større, end hvis investeringen ikke var blevet gældsat. – gældsætning forstærker både gevinst og tab. I forretningsverdenen kan en virksomhed bruge gældsætning til at forsøge at generere velstand til aktionærerne, men hvis den fejler i at gøre dette, vil renteudgifterne og kreditrisikoen ødelægge investorernes værdi.

Invested.dk