Kategori: Personlig finans


Direkte afkast

Globus 60x60Definition af Direkte afkast

Indkomstafkastet af en investering. Dette refererer til de rente eller det udbytte der modtages fra et værdipapir og er som regel udtrykt som en procent baseret på investeringens omkostning, dens nuværende markedsværdi eller den nominelle værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Direkte afkast

Dette ret simple begreb kan være ret forvirrende for investorer.

Hvis du køber en aktie for 30 kr., og dens nuværende kurs og årlige udbytte er henholdsvist 33 kr. og 1 kr., så vil det nuværende direkte afkast være 3% (1/33).

Disponibel indkomst

Globus 60x60Definition af Disponibel indkomst

Den mænge penge som en husholdning har til rådighed til at spendere og opspare efter at have betalt skat. Disponibel indkomst bliver ofte set som en af de mange nøgleindikatorer for en økonomi for at tyde den overordnede tilstand i økonomien.

Beregnet som:

= Personlig indkomst – Personlige skattebetalinger

IE 60x60InvestEd forklarer Disponibel indkomst

Lad os for eksempel antage, at din personlige indkomst er 300.000 fra lønninger, og at du betaler skat af 37%. Din disponible indkomst ville så være 189.000. Økonomer bruger forbrugernes disponible indkomst til at måle husholdningers opsparings- og forbrugsniveau.

Invested.dk