Disponibel indkomst

Globus 60x60Definition af Disponibel indkomst

Den mænge penge som en husholdning har til rådighed til at spendere og opspare efter at have betalt skat. Disponibel indkomst bliver ofte set som en af de mange nøgleindikatorer for en økonomi for at tyde den overordnede tilstand i økonomien.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beregnet som:

= Personlig indkomst – Personlige skattebetalinger

IE 60x60InvestEd forklarer Disponibel indkomst

Lad os for eksempel antage, at din personlige indkomst er 300.000 fra lønninger, og at du betaler skat af 37%. Din disponible indkomst ville så være 189.000. Økonomer bruger forbrugernes disponible indkomst til at måle husholdningers opsparings- og forbrugsniveau.

Invested.dk