Kategori: Optioner


Delta

Globus 60x60Definition af Delta

Et risikonøgletal der sammenligner ændringen i prisen på det underliggende aktiv med den tilsvarende ændring i prisen på et derivativ.

IE 60x60InvestEd forklarer Delta

Hvad angår call optioner, betyder en delta på 0,7, at for hver 1 kr. det underliggende aktiv stiger, vil call optionen stige med 0,7 kr.

Delta hos put optioner vil på den anden side være negativ, fordi som det underliggende værdipapir stiger, vil værdien af optionen falde. Så en put option med delta på -0,7 vil falde med 0,7 kr. for hver 1 kr. stigning i det underliggende værdipapir.

Når en in-the-money call option nærmer sig udløbsdatoen, vil den komme tæt på en delta på 1. Når vi snakker put optioner, kommer den tæt på -1.

Derivat

Globus 60x60Definition af Derivat

Et værdipapir hvis pris er afhængig af eller udledt af et eller flere underliggende aktiver. Derivatet er i sig selv en kontrakt mellem to eller flere parter. Dets værdi bestemmes af udsving i det underliggende aktiv. Det mest normale underliggende aktiv vil være aktier, obligationer, valutaer, renter eller indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Derivativ

Futures, optioner og swaps er de mest almindelige typer derivater. Derivater er kontrakter og kan bruges som underliggende aktiver. Der er endda derivater, som er baseret på vejrdata såsom mængden af regn eller solrige dage i en bestemt region.

Derivater bliver generelt brugt til at risikoafdække, men kan også bruges til spekulation. For eksempel vil en europæer, der køber amerikanske aktier over en amerikansk børs (bruger amerikanske dollars) stå over for en valutakursrisiko. For at risikoafdække denne risiko kunne investoren købe valutafutures for at låse den specifikke valutakurs for det fremtidige aktiesalg.

Invested.dk