Værdipapir

Globus 60x60Definition af Værdipapir

Et finansielt instrument der angiver, at man besidder et ejerskab eller har et tilgodehavende eller en rettighed. Eksempler på disse kan være aktier, anparter, obligationer og derivater som optioner eller futures. Et værdipapir er et ombytteligt og omsætteligt instrument, der har en finansiel værdi. Den virksomhed eller entitet der udsteder værdipapiret kaldes for udstederen.

For eksempel kan udstederen af en virksomhedsobligation være en virksomhed, der ønsker at samle penge sammen til et bestemt projekt. Investorerne i disse værdipapirer vil måske være private investorer – de der køber og sælger værdipapirerne på egne vegne og ikke for en organisation – og institutionelle investorer – finansielle institutioner der agerer på vegne af deres kunder eller styrer deres egen konto. Institutionelle investorer inkluderer eksempelvis investeringsbanker, pensionsfonde og forsikringsselskaber.

Værdipapirer kan både være børsnoterede eller unoterede.

IE 60x60InvestEd forklarer Værdipapir

Værdipapirer er typisk opdelt i gældspapirer og aktier. Et gældspapir er en form for værdipapir, der repræsenterer penge, som er blevet lånt og skal betales tilbage, med betingelser der definerer den lånte mængde, renten på lånet og udløbs- og forfaldsdatoen.

Aktier og anparter repræsenterer et ejerskab i en virksomhed.

I Danmark er det Finanstilsynet, der regulerer og overvåger det finansielle marked for værdipapirer.

Value investering

Globus 60x60Definition af Value investering

En strategi til at vælge aktier, der handles for mindre end deres reelle værdi. Value investorer søger aktier i virksomheder, som de mener markedet har undervurderet. De mener, at markeder overreagerer på gode og dårlige nyheder, hvilket resulterer i kurssvingninger, der ikke stemmer overens med virksomhedens langsigtede fundamenter. Resultatet af dette giver en mulighed for value investorerne for at profitere ved at købe, når prisen er pillet ned.

Value investorer vælger typisk aktier med price-to-book eller price-to-earnings værdier, der er mindre end gennemsnittet og/eller høje direkte afkast (udbyttesatser).

IE 60x60InvestEd forklarer Value investing

Det store problem med value investering er at vurdere den reelle værdi. Husk er der ikke er nogen ”korrekt” reel værdi. To investorer med samme information kan give to forskellige værdisætninger af aktien. Af denne grund er der pålagt et andet centralt koncept til value investering, der hedder ”margin of safety”. Det betyder, at du køber aktien så billigt, at der er plads til at, du har bedømt den reelle værdi forkert.

Du skal også huske på, at definitionen af value investering er subjektiv. Nogle value investorer kigger kun på nuværende aktiver/indtjening og tænker slet ikke på fremtidig vækst. Andre value investorer baserer strategier udelukkende på estimering af fremtidig vækst og pengestrøm. Uanset de forskellige metoder, handler det som helhed om at købe noget for mindre, end det er værd.

image_pdfimage_print

Invested.dk