Tag : Privatforbrug


Hvorfor er deflation dårligt for økonomien?

29th maj, 2015 af No comments yet

Den dominerende økonomiske tankegang angiver, at en moderat mængde inflation er godt for den økonomiske vækst, og de fleste af verdens centralbanker sigter efter en årlig inflationsrate på 2 til 3%. Når inflationen går over gevind, så stiger priserne for hurtigt til, at indkomsten kan tilpasse sig, hvilket potentielt kan skabe en økonomisk krise, kendt […]


Hvordan kan inflation være godt for økonomien?

26th november, 2014 af No comments yet

Inflation er, og har været, et meget debatteret emne inden for økonomisk teori. Selv ordet ”inflation” har flere forskellige betydninger i forskellig kontekst. Mange økonomer, forretningsmænd og politikerer mener, at et moderat inflationsniveau er nødvendigt for at drive forbruget, hvilket er en del af incitamentet af, at et højere forbrug er altafgørende for økonomisk vækst. […]


Hvad skaber negativ inflation, eller deflation?

15th november, 2014 af No comments yet

Deflation (negativ inflation) sker, når priser falder på grund af, at udbuddet af varer og serviceydelser er højere end efterspørgslen efter disse goder. Dette sker som regel på grund af en reduktion af penge, kredit eller privatforbrug. Dette kan forårsages af en kombination af forskellige faktorer såsom at have for mange penge i cirkulation, hvilket […]


Invested.dk