Trading

Whipsaw

Globus 60x60Definition af Whipsaw

En tilstand hvor værdipapirets kurs går i én retning men derefter hurtigt bliver efterfulgt af en bevægelse i den modsatte retning.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Whipsaw

Der er to former for whipsaw mønstre. Den første involverer en opadgående bevægelse i aktiekursen, som hurtigt bliver efterfulgt af et drastisk fald, hvilket får aktiens kurs til at falde relativt til den originale position. Den anden form involverer, at aktiekursen falder i et lille stykke tid og så pludselig stiger hurtigt over aktiens originale position.

Invested.dk